Op deze dag… …dat bewustzijn geen gave is die sommigen hebben en anderen niet……..

 

14 maart 2023 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

…dat bewustzijn geen gave is die sommigen hebben en anderen niet. Bewustzijn is je geboorterecht en je erfenis.
Je hebt het nu.

Het is niet de vraag of je het hebt,
maar of je het gebruikt.
Alle mensen hebben de gave van bewustzijn.
Maar niet iedereen is zich ervan bewust dat ze Bewust zijn.
Als je je ervan bewust bent dat je Bewust bent,
verschuift je ervaring van Bewustzijn naar een nieuw niveau.
Daarom wordt dit vandaag naar jullie gestuurd.
Jij hebt dit opgeroepen, vanuit je eigen innerlijke Bewustzijn.
Dit ben jij, die je wakker maakt.

Wandel vandaag in Bewustzijn.
Doe dat door er eenvoudigweg voor te kiezen.
 Sta jezelf toe je bewust te zijn van ieders gevoelens,
van wat perfect past en ‘juist’ is op elk moment,
van wat gewenst en nodig is van jou als genezer
 en boodschapper, hier en nu.
Wandel in dit Bewustzijn, en zie hoe je leven vandaag verandert.

 

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.org