Op deze dag… … dat als een persoon niet gezondigd had, wat zou er dan voor jou zijn om te vergeven?

Donderdag 2 september 2021 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat als een persoon niet gezondigd had,
wat zou er dan voor jou zijn om te vergeven?

Ovidius zei dat, en hij had gelijk.

Iedereen die in ons leven verschijnt, laat zich zien zoals ze verschijnen,
zodat jij kunt verschijnen zoals je van plan was te verschijnen.

Kom je op die manier opdagen?
Of ben je vergeten waarom die
persoon die “jou doet” het jou aandoet…?
Maak niet de fout te denken dat dit allemaal echt is.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Ine / wakkeremensen.org