Op deze dag… …dat allen die God in het ware geloof aanroepen, ernstig van hart, zeker zullen worden gehoord,…….

28 december 2021 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


…dat allen die God in het ware geloof aanroepen, ernstig van hart,
zeker zullen worden gehoord, en zullen ontvangen
wat zij 
gevraagd en verlangd hebben.

Maarten Luther zei dat, en hij had gelijk.
Kerstdag mag dan voorbij zijn, maar Gods geschenk-gevende dag is dat niet.
Voor Gods geschenken stromen elke dag naar ons toe.

Welk geschenk ligt er vandaag onder de boom?
Het is de Boom des Levens waarover we spreken,
en het geschenk dat daar op je wacht
zal worden onthuld voordat deze dag voorbij is.

Kijk ernaar uit! Wacht erop! Het zal komen!
Waarom, dit kleine briefje zelf kan het zijn!


 Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Ine – voor wakkeremensen.org