Op deze dag… … dat allen die God aanroepen in waar geloof, ernstig vanuit hun hart, zeker verhoord zullen worden……………

28 November 2023 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat allen die God aanroepen in waar geloof, ernstig vanuit hun hart, zeker verhoord zullen worden en zullen ontvangen
wat ze hebben gevraagd en gewenst.

Maarten Luther zei dat en hij had gelijk.
Nu wordt MaartenLuther niet bepaald beschouwd als een
woordvoerder van de Nieuwe Tijd — maar deze buitengewone uitspraak
echoot precies wat er gezegd wordt in Gesprekken met God
en vele andere boeken van de Nieuwe Gedachte beweging.

Het punt: Waarheid is waarheid, ongeacht de bron.
En wat veel mensen zeggen dat “verkeerd” is aan het zgn.
Nieuwe Tijd denken blijkt het geloof te zijn van de
man die de Reformatie in gang zette!
Wauw.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.org