Niets Is Zoals Het Op Het Eerste Gezicht Lijkt Te Zijn

 

Niets Is Zoals Het Op Het Eerste Gezicht Lijkt Te Zijn

Door: Nicky Hamid – geplaatst: 22 Januari 2023

Een steen en ik zijn één. De steen is solide, ondoordringbaar en stevig, zei de meester tegen de dromer terwijl hij het zand rond de kleine steen streelde.

De dromer stak haar hand in het zand om te voelen wat hij voelde.

Met grote zorgvuldigheid tilde hij de steen uit het zand en hield hem in zijn hand. Hij hief zijn hand naar de hemel en keek liefdevol naar de steen.

Terwijl ze naar hem keek zag ze dat de grijze steen op wonderbaarlijke wijze een robijn was geworden.

Een prachtige kristalachtige vorm. Licht kaatste erin en eruit, maar alleen zolang het in zijn hand was.

“De steen en ik zijn één” zei de meester. “Hij rust in de grond, vochtig, sluimerend alleen, maar in mijn hand, de hand van Liefde, wordt hij een glorieus en kostbaar stuk dat niets minder dan prachtig kan zijn. Allen lopen langs de gewone steen, maar allen willen de kostbare robijn. Zij willen hem niet waarderen, maar alleen bezitten. Er is één eenvoudige wet van Liefde die de dromer moet gehoorzamen. Dat is de steen liefhebben voordat men weet dat het een robijn is.”

Word De Minnaar

En ik zeg u beste lezer, als u een “leraar, een genezer” wilt zijn, dan moet u een Minnaar worden. Een minnaar voor het altaar van God, dat is de wereld zoals jij die aantreft.

Wanneer iemand naar je toekomt, doorzie je de pijn, de pijn, de verwarring, de schijnbare ontkoppeling. Je ziet, voelt en kent de Kostbare Ziel die jou vereert met zijn Aanwezigheid. En je houdt volledig de ruimte voor jullie beiden om te zijn, met je Liefde, net zoals je de steen zou kunnen vasthouden tot je alleen de robijn kunt zien en voelen opdoemen.

Het is mij een eer om dit geschenk te delen. Dank je,

Ik hou zo van jullie

Nicky Hamid

***********************

PS.

Jouw relatie met het Goddelijke dat jij BENT.

Het is jullie liefde, respect, eerbied en vreugde die de stenen en kristallen waarmee jullie spelen magnetiseert. Het is jullie Lemurische/Atlanteïsche erfenis vrij van de bezetenheid, spirituele arrogantie en “macht over” die de menselijke ondergang van die tijden was.

De kracht ligt in jullie innerlijke relatie met deze Goddelijke Geschenken van de transmutatie van Nova Aarde in vorm. Het is de belofte van jouw eigen transmutatie die nu plaatsvindt in je eigen Goddelijke vorm via deze prachtige symbiotische relatie die je hebt met Steen.

Steen en Been wat is het verschil?

Kun je dezelfde liefde die je hebt voor steen reconstrueren met je eigen bot dat je in je Hoogste bewustzijn hebt gecreëerd voor je eigen “wandeling” met Gaia.

Vertaling: wakkeremensen.org