Naar Eenheid in Galactisch Bewustzijn

Naar Eenheid in Galactisch Bewustzijn

Door: Nicky Hamid5 december 2022

Naar Eenheid in Galactisch Bewustzijn

Vergeet niet dat de menselijke vorm en expressie is opgebouwd uit een monumentale mengeling van DNA-sterrenzaden.

Kijk om je heen en je zult ontdekt hebben dat veel mensen die je goed kent, je bekend voorkomen, en dat velen soms nogal vreemd en ondoorgrondelijk lijken (zelfs broers en zussen in je biologische familie).

Je kunt ze niet allemaal vanuit je verstand benaderen. Maar ze maken allemaal deel uit van jou, want in jou zitten de afdrukken van alle sterrenzaden.

Bovendien zijn jullie hier om in jezelf alle aspecten, alle resonanties van de Grote Galactische Expressie te verzamelen die in de loop der eeuwen in de Aarde is neergelegd en waarvan het Lichtweefsel is ingebed in jullie Auraveld.

Verspil je tijd dus niet door te proberen iedereen te begrijpen, maar houd ze allemaal in je Hart en wees bereid ze allemaal lief te hebben. Wees bereid om te kijken en te luisteren en je Weten nieuw leven in te blazen.

Jou is geleerd de voorkeur te geven aan het vertrouwde (wat voortkomt uit een op angst gebaseerde overlevingsmentaliteit) en nu ga je leren dat vertrouwdheid in vorm niet is wat je zoekt.

Het is de Lichtweefverbinding die jullie sleutel is tot “in Homeness”, en die verbinding komt voort uit Hart-Weten. Zij komt voort uit onderscheiding van je Waarheidsgevoel, niet uit enige cognitieve constructie of criteria.

WIJ zijn Eén (en Wij zijn een unieke fractal van HET ÉÉN), ongeacht de vorm of uitdrukking. En onze Sterbroeders en -zusters zijn nu onder ons.

Met sommigen die je hebt ontmoet en op het punt staat te ontmoeten, zul je je zeer op je gemak voelen, en sommigen zul je moeten toestaan om in je Liefde te worden omarmd zonder eerst nauwelijks een glimp van herkenning op te vangen.

Sommigen zullen jullie echt in verwarring brengen, en dat is OK. Maar we gaan deze dingen allemaal heel snel leren en de enige voorbereiding die je hebt is de kracht van je Liefde en je bereidheid en toewijding om de Stroom van je Hart te volgen en je eigen expansie van bewustzijn toe te staan en te bezitten, zonder enig oordeel van “Voor of Tegen”.

Hoewel het heel natuurlijk is dat we elk onze eigen voorkeuren hebben.

Met het ontmoeten van mensen is het meer een gevoel van “Ja nu” en “Nog niet”.

Begin met Hartverbinding met al die “vreemden” die in je omgeving wonen. Sta toe dat je kunt Liefhebben, ook al kun je niet begrijpen of herkennen hoe iemand kan zijn, of zien, of zich gedragen zoals hij of zij lijkt te doen.

Blijf Schijnen Galactische Wezens.

EEN in God Zijn, door God Zijn, naar God Zijn.

Ik hou zo van jullie

Nicky Hamid

Vertaling: wakkeremensen.org