Instortende Tijdlijnen

Instortende Tijdlijnen

Door: Nicky Hamid – 19 april 2023

 

NIEUWE AARDE – Over Instortende Tijdslijnen.

Laten we de tijd even helemaal weglaten en het gevoel hebben dat we al Geascendeerd zijn.

Gaia is al helemaal schoon en geascendeerd.

Wij bevinden ons reeds in een collectief bewustzijn van kwantumpotentieel waar onze werkelijkheid uitsluitend gebaseerd is op onze creatieve expressie en steeds uitbreidend bewustzijn.

Waar onze banen gebaseerd zijn op wat ons zal dienen in ons hoogste verlangen.

De oceanen zijn helemaal schoon, helder en ongerept.  Alle dieren zijn er in overvloed en lopen vrij rond.

We hebben volledige verbinding met alle sterrenstelsels en interdimensionaal reizen.

Telepathie en remote viewing en alle andere goddelijke mogelijkheden van ons menselijk bewustzijn zijn voor ieder van ons beschikbaar.

Er is volledige vrede, geen oorlog en er is totaal overvloedig spel en vreugde, liefde en expressie.

Dus omdat er geen tijd is, zijn we vrij om dat nu te creëren.

Om onszelf toe te staan te voelen dat de voorwaarden voor het creëren ervan is nu voor ons allen beschikbaar. Door de ’toekomstige’ tijdlijn in te laten storten in het NU.

Ik gebruik het verwijderen van plastic alleen als voorbeeld. De principes kunnen overal op worden toegepast. Zelfs de gezondheid van je lichaam in de manier waarop je tegen je lichaam spreekt en wat je je voorstelt en vertelt.

En dus als we naar de oceanen kijken en verdrietig worden om wat we doen met het plastic, wat we doen met de vervuiling en het rioolwater. Dan vrezen we voor de toekomst en herscheppen die en vergroten die toekomst naar ons toe.

Dus wat we dan doen is dat we het op dat moment opnieuw creëren, dat het nog steeds vervuild is enz.

Wat we in wezen moeten doen, is tijd nemen uit wat we als de “huidige” realiteit beschouwen.

De resonantie in ons hart kennen en voelen dat wat het ook is dat we op grote schaal willen verschuiven, al verschoven is in een andere tijdlijn.

Wat we doen is die tijdlijn oproepen in de kracht van het nu, omdat we ervoor kiezen ons daar meer op te richten.

We richten ons niet op het feit dat het vervuild is. We richten ons op het feit dat het helder is.

Als we eenmaal in die gevoelsstaat zijn, in die trilling, kunnen we vanuit die energie actie ondernemen, fysieke actie in de wereld.

We kunnen de stranden gaan schoonmaken of ons aansluiten bij verenigingen of stoppen met het gebruik van plastic.

Stop met het herhalen van het mentale vastgelopen punt dat het niet mogelijk is zonder dat anderen er iets aan doen op een toekomstige tijdlijn.

Iedereen is een Energiewezen, geschapen en onverwoestbaar. Je hebt totale heerschappij over je eigen energie, dus hoe gebruik je die om in je eigen holografische werkelijkheid te creëren?

Om verantwoordelijkheid te nemen met je energie, dat de oceanen al schoon zijn, dat het al gedaan is.

Zodat je nu het plastic kunt oprapen dat op een strand, een voetpad enz. achterblijft, met een dankbaarheid voor de mogelijkheid om te doen, bij te dragen aan wat je al gecreëerd hebt. Dit is het stukje energie, het fysieke stukje, dat het komt, dat het al gebeurd is. Dat je hebt bijgedragen aan de komst ervan.

Geen enkele actie is te klein voor de creatie vanuit jouw intentie dat het ZO is.

En het is hetzelfde, in overeenstemming met je interne wereld van de tijdlijn die je wilt creëren. Onderneem actie dat het al gedaan is en dus volg je de stappen en het opent voor jou een Flow, en je werkelijkheid is in Flow van de Aankomst.

Ik hou zo van jullie

*****************

PS. En er zijn duizenden individuen over de hele wereld die hun dagelijkse wandeling of jogging maken en de vreemde stukjes zwerfvuil in de straten, wandelpaden en watervoorraden oprapen. Ze doen dat in dankbaarheid en zonder tamtam.

PPS. En een ander idee. Pak een plastic fles, vul hem met water, adem het gouden Licht van je Liefde via je handen in het water. Giet dat met Liefde geladen water in het volgende waterkanaal, stroom, kreek, kanaal, vijver, meer of zeekust. naar de transformatie van Aardse Wateren.

Hoe vaak moet je eraan herinnerd worden dat

“Jij de verandering bent waarnaar je hebt gezocht” …..DAH!!!

Nicky Hamid

Vertaling: wakkeremensen.org