HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

Het Licht Heeft Gewonnen

Nicky Hamid – 1 december 2023

HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

Het ligt in jouw handen (hart). Jouw KEUZE.

De “machten die waren” zijn niet erg succesvol geweest in hun pogingen om een derde wereldoorlog in het Midden-Oosten te creëren, dus gaan ze over op wereldwijde pogingen van regelrechte angstzaaierij in massahysterie van wantrouwen jegens onze lichamen, opwarming van de Aarde, natuurverschijnselen en voortdurende uitholling van publieke en private vrijheden.

Het is een laatste poging om massale angst te creëren. Angst zonder gezicht of reden.

TRAP ER NIET IN.

Ik wil dat vrijheid, eenheid, vriendschap, gemeenschap en overvloed over alle landen neerdalen en de angst en woede oplossen. Dat de despoten hun hopeloze zaak van hebzucht en manipulatie opgeven en dat hun harten smelten als ze opgenomen worden in de Liefde die WIJ voor allen hebben.

Van hieruit WIL ik het hele conflict en de onrust liefhebben tot de “dood”.

Geliefde vrienden stuur een dubbele zonnevlam (hart en geest) van jullie Straling naar het Hart (uitstraling) van alle landen en hun kostbare HUman Harten.

SCHIJN, SCHIJN, SCHIJN, DE KRACHT VAN JULLIE LIEFDE.

De illusie is aan het verdwijnen, nu de kracht om de wereld te creëren die Wij wensen, in steeds meer mensen overal toeneemt.

WIJ, de mensen, doen het. Weet gewoon dat dit zo is en wees geduldig en standvastig. Geloof de misleide oorlogsstokers niet die jullie angst en woede willen aanwakkeren om jullie ondergedompeld te houden in de “duistere matrix”.

Dank u, dank u, broeders en zusters van alle geloofsovertuigingen over de hele wereld, omdat jullie eindelijk standhouden voor jullie geboorterecht van vrijheid en eenheid, en leven zoals jullie het vinden, in liefdevolle vriendelijkheid.

En alle landen hebben ingebedde magische dromen en stevige hoop gewiegd, en nu houden we die vast en delen we de geschenken terug die onze voorouders ons gaven.

Alle landen zitten vol met vredelievende volkeren. Zou je de realiteit van de zeer weinigen of de zeer velen geloven?

Geen gedachte van Liefde of adem van Licht is ooit verspild. Wij allen als Eén zijn zo krachtig en samen verschuiven WIJ de bergen van angst. We lossen ze op met onze liefde, net zoals een rivier het land oplost.

Mensen van de wereld WIJ zien een wonder gebeuren. Of moet ik zeggen: zijn dat wonder aan het creëren?

We houden zo van je

*********************

PS. Weet dat je door je hart gevoelde gedachten van Liefde je verbindt met het WWW van LIEFDE dat nu voelbaar is. En terwijl we liefhebben, dienen we, creëren we, transformeren we. Het is de Nu Realiteit van ons 5e dimensioneel) leven. En zo is het.

Geef dit door als iets voor jezelf als het past. Dank je wel.

Nicky Hamid

Vertaling: wakkeremensen.org