Zullen jullie de volgende stap zetten?

Zullen jullie de volgende stap zetten?
Een boodschap van Neale Donald Walsch
26 oktober 2018 / Geplaatst 8 december 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Zullen jullie de volgende stap zetten?
Mijn lieve vrienden… 
GESPREKKEN MET GOD vertelt ons dat wij driedelige wezens zijn die bestaan uit Lichaam, Geest en Ziel. In de komende weken wil ik samen het pad naar de ziel onderzoeken omdat ik vele vragen krijg over de ziel en “hoe wij daar kunnen komen!”
Ik zal beginnen met vertellen dat de weg naar de ziel buiten de geest ligt. De ziel en de geest bestaan niet op dezelfde plaats. Zij kunnen wel hand in hand gaan, zogezegd, zij kunnen gezamenlijk opereren, maar zij bezetten niet dezelfde ruimte. Zij zijn niet een en dezelfde en zij zouden ook niet als hetzelfde gezien moeten worden. De geest is een ding en de ziel een heel ander ding. Beide hebben zij een doel en een functie in de menselijke ervaring.
Het probleem met het leven is dat wij het niet begrijpen. Daarom is het zo problematisch geworden.
Er is maar weinig in het leven dat werkt zoals het zou moeten, weten jullie dit? Ik bedoel, het was niet bedoeld om zo verwoestend te zijn, zo onsamenhangend, zo teleurstellend. Het was nooit de bedoeling dat het zo moeilijk of zo nadelig of uitdagend zou zijn.
Dit gezegd hebbende, al het leven is in aanvang uitdagend voor elke zich ontwikkelende soort omdat al deze soorten al hun ontwikkelingsmomenten gebruiken om dingen uit te zoeken, om te proberen te “pakken” te krijgen wat er aan de hand is en te begrijpen wat zij niet begrijpen…..het begrip dat alles zou veranderen.
Wij mensen echter hebben veel teveel tijd gebruikt voor dit deel van het evolutieproces en als een soort teveel tijd gebruikt voor zijn eerste evolutiefase loopt die het gevaar dat het niet uit deze fase vandaan komt, vanwege de eenvoudige reden dat door het werken vanuit dit extreem beperkte niveau van bewustzijn, de soort zich door zijn eigen gedrag vernietigt.
Dat doet het. Het vernietigt zijn eigen levensvorm. Niet het leven zelf, maar het leven in die specifieke vorm, maar het leven is in dit geval het gevaar dat dreigt. Wij mensen zijn een zich ontwikkelende soort, laten wij daar wel in zijn. Laten wij elkaar daar goed in begrijpen. Ieder die denkt dat de Homo Sapiens een hoog ontwikkelde soort is hoeft alleen maar naar onze collectieve gedragingen te kijken. Zij zullen snel uit de droom geholpen zijn.
Laten wij dus duidelijk zijn. Wij bevinden ons in de eerste momenten van onze ontwikkeling. Wij proberen nog steeds dingen uit te zoeken, proberen nog steeds te begrijpen wat er aan de hand is. Maar wij maken een grote fout als wij naar antwoorden zoeken: wij gebruiken onze geest als het belangrijkste gereedschap om te onderzoeken.
Dit is een enorme fout omdat de antwoorden die wij zoeken niet zullen, en nooit zullen worden gevonden in onze geest. Wat kwellend is, is dat wij er bijna kunnen komen. Wij kunnen het bijna begrijpen, maar wij kunnen niet volledig zien wat wij nodig hebben om te zien om verder te gaan met het evolutieproces, anders dan op de langzaamste manier.
Aldus staan wij virtueel stil. Wij hebben al enkele duizenden jaren nog geen enkele vooruitgang gemaakt in onze evolutie.
Wij denken nog steeds dat wij gescheiden zijn van elkaar en van al het andere.
Wij denken nog steeds dat er “niet genoeg” is en dat wij met elkaar moeten worstelen om “genoeg” te hebben.
Wij denken nog steeds dat wij elkaar moeten doden als wij niet “genoeg” krijgen door met elkaar te worstelen.
Wij denken als wij “genoeg” hebben nog steeds dat wij “niet genoeg” hebben.
Dit zijn de gedachten van een beginnende soort, van een zeer primitief ras. En het zijn juist deze gedachten die de motor zijn van de huidige ervaring van de mensheid – van onze economie, onze politiek, van allerlei sociale systemen en ja, zelfs van onze religies.
Dit zijn de gedachten die wij onze nakomelingen vertellen in de verhalen die wij “ontwikkeling” noemen. Het probleem is dat zij juist dit zijn:…..”gedachten!”
Zolang wij vasthouden aan onze “gedachten” en hen “waarheid” noemen zullen wij een primitieve soort blijven. Zolang wij erop staan dat wij onze geest gebruiken als het belangrijkste gereedschap voor onze onderzoekingen zullen wij verdwaald zijn in de doolhof en niet in staat zijn om de weg uit onze eigen constructies te vinden. Wij zullen gevangenen blijven van de producten van ons eigen denken.
Wat wij nu nodig hebben is wat filosoof/Schrijver Alan Sasha Lithman een “mutatie van het bewustzijn” noemt. Wij zullen hier nog over spreken en ook over de manier waarop wij dit kunnen bereiken.
Tot de volgende week.
Liefde en knuffels,
Neale
© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.