Waar verblijft God?

Waar verblijft God?
Een boodschap van Neale Donald Walsch
1 september 2018 / Geplaatst 26 oktober 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Waar verblijft God… ?
Mijn lieve vrienden…
Laten wij deze week eens iets fascinerends onderzoeken. Laten wij kijken naar de plaats in het Universum waar God verblijft, de plaats waarin God bestaat.
Vele mensen geloven dat God overal is, maar geloven niet dat hij in hen verblijft. Zij kunnen dit uit nederigheid zeggen, maar feitelijk is het de hoogste arrogantie om je voor te stellen dat God overal in het Universum bestaat, behalve in JEZELF. 
Dit zou van je lichaam, geest en ziel een behoorlijk exclusief stukje (on)roerend goed maken. Als wij aan de andere kant accepteren wat zelfs de traditionele religies zeggen: dat God de Alfa en de Omega is, het Begin en het Einde, het Alles in Alles, moeten wij wel tot de conclusie komen dat God in ons verblijft.
Dit is een enorme conclusie, omdat, als deze accuraat is (en dat is hij) wij uitkomen bij een zeer intrigerende en veelbetekenende vraag: Waar bestaat God in ons? In onze pink? In onze geest? In ons hart? In onze ziel? (hebben wij zelfs wel een ziel? (Ja) Het antwoord: Als God werkelijk het Alles in Alles is, de Alfa en de Omega, dan kan er niets in ons zijn waar God NIET is. In feite is er NIETS in wat dan ook waarin God NIET is. God is overal en manifesteert zich in alles!

Dit brengt ons bij de Onbesproken Waarheid. Als God overal in jullie is, als er niets is waar God niet in je is, ZIJN JULLIE GOD! EN al het andere!
Als je dit eenmaal begrijpt kan je je nooit meer voorstellen dat het leven over “JOU” gaat. Niet in de zin dat “jij” iets bepaalds moet doen, zijn of hebben om gelukkig te zijn.
Niet in die zin dat je iets “nodig” hebt, of verlangt, om te kunnen overleven.
Leven in deze waarheid maakt het extreem moeilijk om gevangen te worden in de kleine dagelijkse “drama’s” van het leven zoals dit momenteel wordt geleefd door de meeste mensen op Aarde en het zorgt voor een helder perspectief op de echte grote tragedies en opschudding van onze soort.
50 jaar lang leefde ik in een foutieve identiteit. Ik dacht dat is gescheiden was van God. Nu weet ik dat dit niet waar is en dat God en ik EEN zijn. Dit betekent niet dat ik “Ik Ben God” op de arrogante manier ben. Dit betekent dat “Ik Ben wat God is en dat God is wat ik ben.” Het betekent dat ik ben geschapen naar het evenbeeld van God!
En dit geldt ook voor jullie.
Op een strikt persoonlijk niveau betekent dit dat jullie geen behoefte hebben aan wat dan ook en dat jullie al je dagelijkse “drama’s” nu kunnen laten vallen.
Omdat jullie alles zijn dat jullie je kunnen voorstellen ooit nodig te hebben of te verlangen, waar zou je je dan nog druk om maken?
Verlangen jullie liefde? Jullie zijn liefde. Verlangen jullie overvloed? Jullie zijn overvloed. Jullie verlangen compassie, vergeving, begrip? Jullie zijn compassie, vergeving en begrip.
Je kunt niet ervaren dat je deze dingen bent als je leeft in een miskende identiteit. Toch is de snelste manier om te ervaren dat je deze dingen bent, deze dingen te zijn. En de snelste manier om jezelf als deze dingen te ervaren, is door deze dingen weg te geven. Het is in het geven dat het hebben en realiseren verveelvoudigt en in het hebben ervaar je en breid je het wezen uit en het is in het wezen waar jullie  de kennis van Wie Jullie Zijn omarmen – en dit is het doel van alle leven.
Dit zijn begrippen die, als zij echt worden omarmd, je ervaring van het leven voor altijd kunnen veranderen.
…liefde en knuffels,
Neale

© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.