Voorzichtigheid uit het oog verliezen?………………………

Voorzichtigheid uit het oog verliezen? Kan je niet langer meer gewoon observeren?
Een boodschap van Neale Donald Walsch
5 oktober 2018 / Geplaatst 26 november 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur 
Deel 3 van de discussie over angst
Mijn lieve vrienden… 
Ik denk dat wij een verschil moeten maken tussen angst en voorzichtigheid. Toen ik in eerdere berichten vertelde dat ik niet veel angst meer had voor wat dan ook bedoelde ik niet dat ik onvoorzichtig ben. Het tegendeel is waar. Ik ben in mijn leven vaak voorzichtig geweest.
Twee kanten uitkijken voordat ik de weg oversteek heeft niets met angst te maken; het is doodgewoon voorzichtigheid. Het lezen van de voorgeschreven medicijnen, van dieetvoorschriften of zelfs van een blikje soep heeft niet te maken met angst; het is doodgewoon voorzichtigheid. Mijn veiligheidsriemen in het vliegtuig of de auto vastmaken heeft niets met angst te maken. Het is doodgewoon voorzichtigheid.
Een leven zonder angst leiden betekent niet een leven waarin geen voorzichtigheid wordt betracht. Ik wil dit heel helder maken omdat ik heb gehoord dat sommige mensen van de zogenoemde New Age-beweging het gebruik van voorzichtigheid afkeuren.
Als zij een van hun vrienden of kennissen zien die voorzichtig is hadden zij daar kritiek op en zeiden soms: “Waar ben je zo bang voor? Waarom gooi je die energie van angst niet gewoon weg?” Er is dus in sommige New Age-kringen weinig tolerantie voor voorzichtigheid.

 

Ik denk ook dat wij een verschil moeten maken tussen angst en observatie. Gewoon observatie. Een gewone aankondiging dat de trein eraan komt heeft niets met angst te maken. Het betekent dat wij willen observeren wat zo is en willen antwoorden op de condities die wij observeren op een manier die de wereld en onszelf laten zijn wie wij werkelijk zijn en wie wij verkiezen te zijn.
Dit wil ik ook later nog wat uitdiepen maar voor nu nodig ik jullie uit om ook over voorzichtigheid en observaties na te denken en te bezien waar zij passen in het schema van dingen betreffende angst.
Een basisfilosofie van de zogenoemde New Age is het idee dat wij onze eigen realiteit scheppen. Dit doen wij, zo wordt ons verteld, met onze gedachten, woorden en daden. Het is ons heel duidelijk gemaakt dat elke gedachte, woord en actie creatief is. Dus moeten wij ervoor waken om verkeerd te denken, te spreken en te handelen. De Boeddhisten zien dit iets anders. Zij hebben het vaak over Goed Denken, Goed Spreken en Goed Handelen in de betekenis dat gedachte, woord en handelen in lijn zijn met de hoogste integriteit en de meest grootse notie die wij ooit over onszelf en over het Leven hebben gehad.
Alles goed en wel, maar ik kan complicaties scheppen in dagelijks leven en daar obsessief van worden. Gezonde spiritualiteit gaat niet over obsessie. Obsessie is een demonstratie van een gebrek aan controle en gezonde spiritualiteit is precies het tegenovergestelde. Het gaat over in controle zijn en dus met intentie scheppen van onze eigen persoonlijke realiteit.
Ik heb gemerkt dat veel leden van de Nieuwe Gedachten Beweging dit niet helemaal begrijpen. Aldus zitten zij soms gevangen in hun pogingen om zichzelf te monitoren en zichzelf te stoppen met het denken van “verkeerde” gedachten Of het zeggen van dingen op de “verkeerde manier”) en het doen van “verkeerde” handelingen. Velen van hen worden hier bang door. Deze angst houdt hen tegen om een gewone gedachte van voorzichtigheid te hebben.
Stellingen zoals “Let goed op dat je de voordeur op slot doet als je weggaat, lieverd” of “kijk eerst goed naar de portfolio van een bedrijf voordat je erin investeert” of “Ga niet naar de bushalte lopen als de vergadering later dan elf uur eindigt, neem dan maar een taxi of bel mij, dan kom ik je halen” worden benaderd met vriendelijke tegenspraak of zelfs lichte spot. “Zeg dat niet of je zult het scheppen!” is een algemeen gezegde dat ik door de jaren heen vaak heb gehoord.
Dit is natuurlijk een andere vorm van angst. Het is een angstige obsessie waarbij het Universum ons letterlijk zal nemen in alles wat wij denken en zeggen waardoor een gewoon gezegde van algemene voorzichtigheid op de een of andere manier precies het tegenovergestelde zal scheppen dan de bedoeling was.
Dit is natuurlijk een andere angst. Het is een angstige obsessie dat het Universum ons in alles dat wij zeggen en denken letterlijk zal nemen en dit is wat er gebeurt als wij “angst” en “voorzichtigheid” in onze geest verwarren. Dit is wat ik “Over-denken” noem en dit gebeurt als wij ons in de geest zo bewust zijn van de schepping van onze uiterlijke realiteit dat wij alles gaan “over-denken.”
Wij denken over wat wij denken op een dusdanig niveau dat wij bijna niet in staat zijn om verder te gaan met welk gedachteproces dan ook. Wij worden letterlijk geparalyseerd in ons denken en bang dat alles in onze realiteit terecht zal komen, en dus monitoren wij onze gedachten om er zeker van te zijn dat wij Goed Denken.
Hier is het goede nieuws daarover. Het Universum begrijpt elk onderliggend gevoel dat de gedachten steunt die door onze geest rennen. Het zijn de diepste emoties die krachtig genoeg zijn, niet de algemene. Het zijn de diepste gevoelens die golven van energie veroorzaken die zich uiteindelijk in onze fysieke realiteit kunnen manifesteren.
Angst komt in vele vormen. Diepe angst – de soort angst die wij in onze maag kunnen voelen – de soort die ons hart laat overslaan – genereert enorme hoeveelheden energie. Aan de andere kant, wat ik “ondiepe angst” noem – de kleine dagelijkse angsten die niet echt diep gaan – vind ik wel een parkeerplaats, of zoiets – hebben geen of geen blijvend effect en blijken vaak ongefundeerd te zijn!.
De emotie van gewoon oplettendheid wordt op het diepste bereik van ons wezen begrepen als niets te maken hebbend met onze meest innerlijke intenties. Er is een ingebouwd systeem in het scheppingsproces dat de mogelijkheid van misconstructie van wat wij werkelijk willen, zoeken en verlangen om ons uit te drukken en te ervaren, uitsluit.
Eenvoudig gezegd: er wordt begrepen wat onze intentie is. Het is duidelijk dat hopen om iets te vermijden, dit niet schept. Ons Goddelijk Zelf hoeft dit niet verteld te worden.
Stop dus met je zorgen te maken over alles wat je denkt en zegt en doet. Kijk wat er op de echte agenda staat. Kijk naar je motivaties voor alles. Wat is je intentie? Wat wil je ervaren? Wees helder op het niveau van je Rustige Bewustzijn en je hoeft je nergens zorgen over te maken. Ga vooruit met je leven met de zekerheid dat het Grote Zelf de minder perfecte uitspraken van het kleine zelf begrijpt.
Voorzichtigheid is geen angst. Het is gewoon de aankondiging van een heldere keuze om uitkomsten te vermijden die wij niet prettig vinden en die niet laten zien wie wij zijn en wie wij verkiezen te zijn.
Daarbij: eenvoudige observaties zijn geen aankondigingen van onze innerlijke intenties. “De trein komt eraan” is geen stelling die zegt dat wij door de trein gegrepen willen worden. “Het lijkt erop dat het gaat regenen” is geen mededeling dat wij willen dat het gaat regenen. Het Universum begrijpt dit en nogmaals, wij hoeven die dingen niet aan het Goddelijk Bewustzijn uit te leggen!
Ik was enkele jaren geleden op een picknic toen iemand in de groep zei: “Oh, het lijkt erop dat het gaat regenen.” Een ander in de groep viel hem meteen aan en zei: “Zeg dat niet want je zult het scheppen!” (Hier gaan wij weer!) De eerste persoon was behoorlijk narrig hierover. Zij had beter moeten weten want zij had in sommige kringen de misdaad van de eeuw gepleegd.
Ik geloof helemaal niet in deze dingen. Ja, woorden kunnen creatief zijn. Ja, je gedachten produceren vaak je realiteit. Ja, de dingen die wij doen en de acties die wij ondernemen kunnen heel echte uitkomsten scheppen in de wereld van onze ervaringen. Ja, al deze dingen zijn waar. Maar om hemels wil, jullie hoeven je geen zorgen te maken over elke gedachte, elke kans, elke uitlating en elke ondoordachte handeling. Het gaat erom waar jullie “vandaan komen” en niet of je het goed kan uitspreken.
Wij hebben er genoeg van om bang te zijn voor alles wat wij zeggen, denken en doen! Feitelijk hebben wij niets om bang voor te zijn, maar wij stellen ons dit wel voor en dat is voldoende om de ervaring te produceren. GESPREKKEN MET GOD vertelt ons dat wij helemaal niets nodig hebben. God zegt dat deze behoefte een illusie is. Als dit waar is (en dat is het) is er voor ons geen enkele reden om voor wat dan ook bang te zijn.
Wij hebben zelfs niet eens ons fysieke leven nodig. Wij hebben het niet nodig om te “overleven” omdat ons overleven is gegarandeerd. Wij zullen eeuwig leven. Wij kunnen niet doodgaan omdat doodgaan onmogelijk is. Gegeven wie en wat wij zijn kan dood nooit een deel van onze ervaringen zijn. De vraag is niet ZULLEN wij doorgaan met leven? De vraag is: Welke vorm zullen wij aannemen?
Als wij diep verbonden zijn met de vorm waarin wij momenteel verkeren (ons lichaam) zullen wij bang zijn voor vormveranderingen. Dit lijkt ons een verlies, en de potentie hiervan kan bij ons het vreemde, speciale gevoel scheppen dat wij “angst” noemen.
Al het lijden is het resultaat van bijzaken. Alle bijzaken zijn het resultaat van een verkeerde notie over wie en wat wij zijn en waarom wij hier op Aarde zijn. Het is niet makkelijk om van bijzaken weg te blijven. Het is niet makkelijk om je gedachten te verhogen naar het niveau waarop wij dit steeds kunnen begrijpen…..tot wij dit wel kunnen. Dit is het waar meesterschap over gaat.
Liefde en knuffels,
Neale
© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.