Vijf stappen naar Vrede / Uit “Een openhartig gesprek met God”

Als jullie nu de wereld willen veranderen, en de zelfdestructieve richting waarin zij zich beweegt, kunnen jullie beslissen deze stappen te zetten. Leg de volgende verklaring af:
  • Ik erken dat enkele van mijn oude overtuigingen over God en over het leven niet langer werken.

  • Ik erken dat er dingen over God en het leven zijn die ik niet begrijp; ze wel begrijpen zou alles kunnen veranderen.

  • Ik ben bereid om een nieuw begrip van God en het leven aan het licht te brengen; een begrip dat op deze planeet een volstrekt nieuwe manier van leven zou kunnen voortbrengen.

  • Ik ben bereid om dit nieuwe begrip te verkennen en te onderzoeken, en om mijn geloofssysteem ermee uit te breiden als het op één lijn ligt met mijn innerlijke waarheid en kennis.

  • Ik ben bereid om mijn leven te leiden als de demonstratie van mijn overtuigingen.


Ik heb het jullie al verteld. Ten eerste moeten jullie erkennen dat de dingen die jullie nu doen niet werken. En het niet alleen jullie religie die niet werkt. Jullie politieke structuren werken niet. Jullie economische systemen werken niet. Jullie educatieve programma’s werken niet.


Geen enkele constructie die jullie in jullie samenlevingen hebben opgericht, houd jullie samenleving overeind. Ze brengen haar ten val.

Al jullie structuren zijn gebaseerd op overtuigingen die de werkelijkheid niet weerspiegelen. Ze zijn jullie niet langer dienstig. Zorg dat je ze aan de kant zet.

Wat jullie hebben gecreëerd is geen beschaving. Het is allesbehalve ‘ beschaaft ‘. Toch heb Ik het niet over ‘alles laten vallen’. Ik zei niet dat jullie de structuren van jullie samenleving moeten vernietigen.

Toen Ik zei: ‘zorg dat je ze aan de kant zet’, verwees ik naar enkele van jullie overtuigingen die de structuren van jullie samenleving in hun huidige vorm hebben gecreëerd. Die moeten jullie veranderen.

Vernietig niet de structuren in de politiek, de economie en jullie scholingssysteem. Voeg er zaken aan toe, verbeter ze.

In het bijzonder jullie religies. Jullie worden uitgenodigd nieuwe manieren te creëren om jullie religies te ervaren door diep naar hun wijsheid binnenin te kijken; gebruik deze wijsheid vervolgens om een nieuwe expressie van jullie spirituele aard te scheppen. 

Jullie worden uitgenodigd om jezelf open te stellen voor nieuwe ideeën, gedachten en Nieuwe Openbaringen als jullie deze nieuwe spirituele expressie verkennen.

Als wat je kiest, is wat je zegt te kiezen – een wereld die leeft in vrede, harmonie en gelukzaligheid – dan is het antwoord: ja. Jullie moeten jullie wereld en jullie samenleving op ieder niveau her-modelleren.

Het universum nodigt je nu uit om jezelf opnieuw te recreëren, in de volgende meest verheven versie van de grootste visie die jij ooit hebt gehad over Wie jij bent.

Ben je ertoe bereid?.

Jullie worden op dit moment, overweldigd. Het gaat er gewoon om door wát jullie je willen laten overweldigen: door de huidige condities die jullie leven zouden kunnen verwoesten, of door schitterende ideeën die ze zouden kunnen recreëren.

Dit is de enige manier om het te stellen, omdat dit de manier van de dingen is. Hier is de vraag ten overstaan van de hele mensheid van dit moment.

DOOR WAT VERKIEZEN JULLIE OVERWELDIGD TE WORDEN?

Wensen jullie overweldigd te worden door iets wat op jullie afkomt of door iets wat uit jullie voortkomt?
Je hebt gelijk, het klinkt allemaal wel ‘overweldigend’. Maar het behoort ook overweldigend te zijn.

Met deze kracht – de kracht van jullie ideeën, de kracht van nieuwe overtuigingen – kunnen jullie heel het negativisme in de wereld overweldigen.

Zijn jullie bereid verder te reizen over nieuwe, nog niet in kaart gebrachte zeeën?. Of laten jullie je door het getij van gebeurtenissen terugspoelen naar de rotsachtige klippen waarop jullie je hoop al duizend-en-een keer hebben laten stranden?.

Zullen jullie terugvallen op de exacte woorden, frasen, letterlijke interpretaties en literaire toepassingen van jullie oude religies, zoals alle fundamentalisten van alle religies van jullie eisen, of durven jullie een nieuwe spiritualiteit te verkennen, te veronderstellen, aan te bevelen en te creëren; een spiritualiteit die niet alles van de oude religie afwijst, maar die ze aanvult en verbetert en aldus de mensheid naar een verhevener niveau zal optillen?.

Hebben jullie de moed om de Vijf stappen naar Vrede te zetten?

Dan ben je er klaar voor om te verkennen wat kan werken.
Dan ben je gereed voor de Nieuwe Openbaringen.
Dan ben je er klaar voor om een nieuwe toekomst op te bouwen.

Sommige mensen geloven dat ze alles over het leven weten en dat ze alles van God begrijpen. Veel van jullie religies beweren dat ook. 

Ben je bereid om daar een blik op te werpen? Ben je bereid om een kracht en een bron te zijn, op je eigen manier weliswaar, in jouw hoekje van de wereld, die een verandering in deze overtuigingen kan bewerkstelligen?

Uit “Een openhartig gesprek met God”
Neal Donald Walsch