Spiritueel missen van Vertrouwen.

Spiritueel missen van Vertrouwen.
Een boodschap van Neale Donald Walsch
2 februari 2019 / Geplaatst 14 februari 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden… 
Vorige week hadden wij een fascinerende conversatie over praktische spiritualiteit die eindigde met de vraag: Ontdek ik mijn toekomst of beslis ik daarover?
GESPREKKEN MET GOD vertelt dat “elke handeling een handeling van zelfdefinitie” is. Het zegt ook: ”Het leven is geen proces van ontdekking, het is een proces van schepping!” Het is niet aan ons om te ontdekken wie wij zijn, het is aan ons om te scheppen wie wij zijn.
Maar hoe kunnen wij scheppen wie wij zijn als wij dat al zijn….? Als wij al goddelijk zijn, hoe kunnen wij onszelf dan actief en vrijwillig scheppen als goddelijk?
Het antwoord op deze vraag ligt beneden een fundamentele waarheid: het is onmogelijk om iets te scheppen. GMG vertelt ons dat alles dat ooit was, nu is en dat eeuwig zal zijn…IS!!! NU! Als dit klopt (en dat doet het) kunnen wij niet waarlijk wat dan ook “scheppen”, wij kunnen alleen in de gaten hebben dat hetgeen wij willen ervaren al geschapen is.
Wat wij dus doen is een proces van manifesteren, geen proces van scheppen. Het woordenboek definieert “manifesteren” als “een gebeurtenis, een actie of een object dat iets duidelijk laat zien of belichaamt.” Het zegt niets over schepping. Dit komt omdat manifestatie geen schepping is. Het is een gebeurtenis, actie of object dat duidelijk belichaamt, of laat zien, wat jij verlangt….wat er al IS; wat al BESTAAT!!!
Aldus roepen jullie niet iets op tot bestaan, maar roepen het op vanuit bestaan. Er is een groot verschil tussen deze twee.
Dus: als antwoord op de vraag die deze hele uitleg vooraf ging: wij kunnen onszelf niet scheppen als goddelijke wezens. Wat wij wel kunnen doen is onze eigen goddelijkheid manifesteren!
Hoe vindt ‘manifestatie’ plaats? 
Dit alles kan tot de vraag leiden: wat is het proces waardoor manifestatie plaatsvindt? Hoe gebeurt dit?
Wij manifesteren niet iets door het te wensen. Wij manifesteren iets door het “op te merken.” Dit wil zeggen dat wij opmerken dat het al bestaat; dat het NU bestaat. Of, in het geval van een actie, iets dat NU plaatsvindt. Een van de mooiste affirmaties die ik graag aan mensen gaf die hun financiële omstandigheden wilden verbeteren was bijvoorbeeld: Al het geld dat ik nodig heb komt nu naar mij toe.
Dit is geen stelling die zegt waarop ik hoop, het is een stelling van wat er nu gebeurt. De twee komen zelfs niet eens bij elkaar in de buurt.
De twee woorden die de ontsteking aanzetten.
Ik vertel studenten geregeld dat er twee woorden zijn die zeer krachtig zijn bij het proces van manifesteren. Deze woorden zijn: IK BEN.
Deze woorden zijn een vaststelling, geen verzoek (zoals in een gebed) of een schepping. Zij stellen vast wat al waar is en het is geen aankondiging van wat wij in onze realiteit gaan produceren als waarheid, of van wat wij hopen dat er zal gaan gebeuren.
Manifestatie komt niet op vanuit hoop, maar vanuit weten. Puur weten! Het is dus geen zaak van vertrouwen hebben, maar van bewust zijn.
Als jullie je donkere slaapkamer binnen stappen hebben jullie er geen vertrouwen in dat als jullie de knop omdraaien het licht zal aangaan maar jullie hebben een zeker en bepaald bewustzijn dat dit gebeurt als jullie de knop omdraaien. Jullie handelen vanuit een bewustzijn dat jullie dit moeten doen om licht in de kamer te krijgen. Hoop en vertrouwen maken daar geen deel van uit. Jullie hoeven geen “vertrouwen” te hebben dat het licht aangaat als jullie de knop omdraaien, jullie weten dat dit zo werkt.
Zo is het ook met het leven. Als jullie zeker weten HOE het leven werkt is er geen noodzaak voor vertrouwen. Jullie hebben in je eigen, persoonlijke, spiritualiteit vertrouwen vervangen door weten.
Toen Jezus tegen Lazarus zei: “Sta op en wandel” had hij er geen vertrouwen in dat Lazarus uit de dood zou opstaan. Hij WIST dat Lazarus dit zou doen. Hoe kan hij tot deze kennis zijn gekomen? Het is heel eenvoudig. Hij Wist Wie Hij Werkelijk Was. Hij begreep, accepteerde, omarmde en demonstreerde zijn goddelijkheid.
Als wij hetzelfde doen zullen onze levens en onze wereld veranderen.
Liefde en Knuffels, 

Neale
© 2019 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.