Op deze dag van je leven / 25 juli 2018 / Neal Donald Walsch

25  juli 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat vrede niet naar deze wereld kan komen totdat je ervan overtuigd zijn dat geweld het nooit zal voortbrengen.
Pijn geneest geen pijn.
Geweld zal geen einde maken aan geweld.
Help de wereld om dit te begrijpen door anders te reageren,
reageer op een nieuwe manier, wanneer woede
 en een behoefte om je pijn te doen naar jou gezonden wordt.
Je zult zo’n kans in je leven hebben.
En waarschijnlijk meer dan eens.
Mis deze kans niet om nederig een boodschap van Liefde te sturen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl