Op deze dag van je leven / 10 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

10 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat Gods licht door jou heen schijnt wanneer
jouw licht op een ander schijnt.
De duisternis van de wereld kan verlicht worden door de gloed van jouw aanwezigheid –
doch moet je in jezelf geloven als de Bron van dat licht en die liefde.
De hele wereld wacht op jouw komst vandaag,
 rillend in zijn verdriet, op zoek naar jou voor warmte.
Kun je stralen voor diegenen die je vandaag aanraakt?
 Zul je dat doen?
Jouw antwoord zal meer voor jou bepalen dan het zal zijn voor hen.
Daarin zit Het Grote Geheim.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl