Ontdekkingen veranderen naar Beslissingen.

Ontdekkingen veranderen naar Beslissingen.
Een boodschap van Neale Donald Walsch 
25 januari 2019 / Geplaatst 8 februari 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
De Reis naar Bewustzijn
Mijn lieve vrienden… 

De vorige keer heb ik beloofd dat ik het over dit onderwerp zou gaan hebben: Het gaan naar Meesterschap: Het vervangen van Ontdekkingen door Beslissingen.

Ik heb gemerkt dat vele, vele spiritueel onderlegde mensen denken dat het leven een proces van ontdekkingen is. Afgelopen week nog schreef iemand mij over zijn persoonlijke uitdaging en hij eindigde de brief met: “Wel, wij moeten gewoon afwachten wat God voor ons in petto heeft!”

Ik weet dat hij dit waarschijnlijk figuurlijk bedoelde, maar ik weet ook dat er vele anderen zijn die feitelijk denken dat God iets te maken heeft met wat het leven voor hen in petto heeft. Ik denk dat het voor sommige mensen moeilijk is om het feit te aanvaarden dat God niets met hen in de zin heeft. Niet in de zin die zij bedoelen. 
Ja, God heeft een verlangen voor ons, maar God heeft geen agenda voor ons. In Gesprekken met God gebruikte God de analogie van een ouder die de kinderen naar de tuin stuurt om te spelen. Kan het haar schelen welk spelletje de kinderen doen? Nee. Zij kunnen verstoppertje spelen, tikkertje of wat dan ook. Hun moeder staat niet steeds aan de deur om hen te vertellen wat zij moeten doen – en al helemaal niet hoe zij dit moeten doen!  

 

Al wat de moeder verlangt is dat haar kinderen plezier hebben. En zij zorgt ervoor dat zij, als zij zich op de een of andere manier verwonden, direct in de buurt is….maar een schreeuw van hen verwijderd.
Ik houd van deze zinnen in het boek. Het maakt een gecompliceerd verhaal opeens heel duidelijk
Eis een tweede, nog grotere waarheid.
Wij weten nu dat God niets bepaalds voor ons “in petto” heeft. Toch gaat de onthulling in het boek verder. Het vertelt ons iets verbazingwekkends: Wij hoeven niets te leren, mij moeten ons alleen maar herinneren!
Als het zaadje dat een boom wordt, dragen wij “menselijke zaadjes” in al onze cellen codes met ons mee die wij nodig hebben om mooie, gelukkige en vervullende levens te leiden die uitdrukken wie wij werkelijk zijn. Dat wil zeggen: onze Goddelijkheid ervaren. De boom buiten het venster heeft al die jaren niets geleerd. Alles wat hij nodig had om een machtige eik te worden zat verpakt in het zaadje.
Zo is dit ook bij mensen. Gesprekken met God noemt DNA ons Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn. Het zijn de codes die ons, als wij hen volgen, leiden naar uitdrukken en ervaren van Goddelijkheid – in ons, door ons en als ons.
De meester zoekt daarom dus niet om iets te “ontdekken” over wie hij is of wat God van hem wil, of wat God in “petto” heeft. De meester weet dat God niets speciaals wil (net als de moeder en haar kinderen in de achtertuin) en hij weet ook dat alle aspecten van Goddelijkheid die wij nodig hebben om onszelf te ervaren als wie wij werkelijk zijn, vanaf onze geboorte binnenin ons aanwezig zijn. Wij hoeven hen niet te ontdekken….wij hoeven alleen maar te beslissen!
Er is werkelijk maar EEN beslissing
De beslissing van de meester is altijd dezelfde:
Wie Ben Ik?
Wie ben ik in relatie tot wat zichzelf nu in mijn leven presenteert? Wie ben ik in relatie tot wat er nu gebeurt? Wie ben ik in relatie tot wat mijn toekomst zal zijn?
Ontdek ik mijn toekomst of beslis ik daarover?
Gesprekken met God zegt dat elke handeling een handeling van zelfdefinitie is. Het zegt ook: Leven is geen proces van ontdekking, het is een proces van schepping. Het is niet aan ons om te “ontdekken” wie wij zijn, het is aan ons om te “scheppen” wie wij zijn!
Maar hoe kunnen wij ontdekken wie wij zijn als wij dat al zijn? Als wij al Goddelijk zijn, hoe kan er dan gezegd worden dat wij actief en willens en wetens ons leven moeten scheppen als Goddelijke Wezens?
Ja, dit is voor onze volgende discussie van de volgende week.
Liefde en knuffels,
Neale
© 2019 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/– Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.