Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 9 Een boodschap van Neale Donald Walsch / 13 april 2018 / Geplaatst 8 juli 2018

Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 9
Een boodschap van Neale Donald Walsch
13 april 2018 / Geplaatst 8 juli 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn dierbare vrienden…

Ik ga beginnen door een stelling te presenteren die ik eerder heb geuit: Het probleem waar de mensheid zich voor geplaatst ziet is geen politiek probleem, het is geen economisch probleem en het is geen militair probleem. Het probleem van vandaag is een spiritueel probleem en dit kan alleen maar met spirituele middelen worden opgelost.

Het probleem zit geworteld in onze meest fundamentele geloof over het leven, over elkaar en over het ding dat wij God noemen. Het is dit geloof dat – en dat heeft het altijd gedaan – veel van de grootste en meest urgente problemen van de mensheid heeft veroorzaakt en wat wij geloven dient dus te veranderen als wij de gevaarlijke dilemma’s van de mensheid willen oplossen.

“Geloof” is alleen maar een korter woord – en voor sommigen een vriendelijker woord, een minder bedreigend of confronterend woord – voor spiritualiteit. Het is wat wij voor waar houden in het diepste deel van ons wezen. Wij leven volgens dit idee en nemen onze beslissingen op grond daarvan. Het is de lens waar wij doorheen kijken en die bepaalt tot op grote hoogte wat wij zien.

De meeste mensen zullen zelfs niet eens denken aan de mogelijkheid om hun fundamenteel geloof te veranderen – en daar ligt het probleem. Waarom? Waarom deze weerspannigheid? Het gaat over het absoluut weigeren om een bepaald en zeer specifiek ding te doen dat de koers van de menselijke geschiedenis kan veranderen.

Geloof is de gedachten en begrippen, overtuigingen en denkbeelden dat wij hebben omarmd en die diep ingebed zijn aangaande wat waar is over het leven, over God, over wie wij zijn en onze redenen en doelen om hier te zijn, over onze relatie met elkaar, over de manier waarop het leven functioneert en over het uiteindelijke doel van dit alles. Maar vooraleer daar naar te kijken, laat mij uitleggen waarom ons geloof overal bij zo belangrijk is.

Ons “geloof” schept onze gedragingen. Het vormt de grondslag van alles dat wij denken en doen. Het is de brandstof voor onze economie, onze politiek, onze relaties en interacties met onszelf en met anderen. Het voorziet de machine van ons leven van brandstof en dat brengt ons precies bij wat wij doen.

Waar komt dit geloof vandaan? In eerste instantie van onze ouders. Dan, van onze familie, onze stam, ons ras of onze cultuur, onze leraren, onze patronen en ouderen, onze religies en filosofieën, van onze geschiedenis en ja, van onze media. En omdat zij tot ons zijn gekomen vanuit zulke belangrijke, impactvolle, duidelijke en in sommige gevallen geachte bronnen, zitten wij vast op een merkwaardige plaats.

Dit is geen plaats waar wij onszelf bevinden in een of ander gebied van onze collectieve levens. Niet in wetenschap, niet in technologie, niet in geneeskunde. Alleen met betrekking tot ons meest geheiligde en belangrijke geloof.

In elk ander belangrijk gebied van het menselijk streven is er iets dat wij wilden doen en dat dit streven productief maakte, vruchtbaar en enorm voordelig.

In de wetenschap hebben wij dit gedaan en het heeft buitengewone ontdekkingen geproduceerd. In de geneeskunde hebben wij dit gedaan en dit heeft verbazingwekkende wonderen voortgebracht. In technologie hebben wij dit gedaan en heeft dit adembenemende vooruitgang gebracht. Toch hebben de meesten van ons op het belangrijkste gebied van ons leven….. ons geloof…. dit vaker niet dan wel gedaan en vaak gewoon halsstarrig geweigerd om dit te doen.

En WAAROM hebben wij geweigerd om dit ene aspect in ons dagelijkse ervaring te brengen zoals wij dit op alle andere gebieden van ons leven wel hebben gedaan?

STEL DE EERSTE VERONDERSTELLING TER DISCUSSIE

In de wetenschap is de reden waarom wij in staat waren om iets te ontdekken dat wij niet eerder wisten is dat wij bereid waren om de eerste veronderstelling ter discussie te stellen. In de geneeskunde is de reden dat wij in staat waren om met een nieuwe kuur te komen of met een miraculeuze nieuwe behandeling het feit dat wij bereid waren om de eerste veronderstelling ter discussie te stellen. In de technologie was de reden waarom wij in staat waren om ons een nieuw gereedschap of een nieuw apparaat voor te stellen, dat wij bereid waren om de eerste veronderstelling ter discussie te stellen.

In al deze gebieden hebben wij niets vastgehouden van wat wij dachten te weten als zo heilig dat dit zelfs niet ter discussie gesteld kon worden. Het kan zijn dat het ons wat tijd gaat kosten. Misschien doen wij het zelfs met enige tegenzin. Toch komen er vroeger of later enige doorbraken omdat wij uiteindelijk de eerste veronderstelling ter discussie stellen. Maar dit doen wij niet in het belangrijkste deel van ons leven. Niet in het gebied van ons meest geheiligde geloof.

In dat gebied houden wij ons vast aan het oorspronkelijke idee en de eerste versie van dingen, wat het dan ook moge zijn. Dit is wat ons is verteld en dit is wat wij weten, en zo is het dan ook!

Als wij dit in de geneeskunde hadden gedaan zouden wij vandaag de dag een hersenoperatie willen uitvoeren met een zeer scherpe steen. Als wij dit in technologie hadden gedaan zouden wij nu communicatiesatellieten willen lanceren met het gebruik van een staaf dynamiet. Als wij dit in wetenschap hadden gedaan zouden wij trachten om de mysteries van het Universum te ontrafelen met gebruik van een telraam.

Wij dienen nu met ons geloof te doen wat wij op alle andere gebieden van menselijke interactie wel hebben gedaan. Wij moeten ophouden met proberen om moderne problemen op te lossen met zeer oude gereedschappen.

Een zeer wijze leraar heeft eens gezegd: “Waarom moeten jullie eerst iets verkeerd doen om weer op zoek te gaan naar de waarheid?

Zijn het jullie ouders? Is het jullie familie, jullie stam? Is het jullie ras of cultuur? Zijn het jullie leraren? Jullie geheiligd patroon? Is het jullie religie of filosofie? Zo lang jullie de behoefte hebben om de bronnen hiervan te onderzoeken zijn jullie misschien in staat om in jullie wereld iets verkeerd om te zetten in iets goeds.

Toch, als God zegt: “Jullie zien mij allemaal verkeerd” zoals wij hoorden in Gesprekken met God, hebben wij toestemming gekregen om vragen te stellen over onze geloven aangaande het leven – en zelfs over ons geloof aan God – zelfs letterlijk, autoriteit ter discussie te stellen. Zelfs de Hoogste Autoriteit!!!

Het is dus zaak voor de mensheid om ons af te vragen: ”Hebben wij de moed daarvoor?” Want het geloof ter discussie stellen betekent soms ook dat je het moet veranderen en het veranderen van het geloof kan ons nopen om ons gedrag te veranderen. Zou dit niet de belangrijkste boodschap zijn die God ons ooit zou kunnen sturen?

Wat als het doel van het leven niets te maken had met wat wij onze normale dagelijks streven noemen? Zou dit voor ons niet belangrijk zijn om te weten?

Het zijn onze eerste veronderstellingen over het leven, over God en over het doel van de gehele menselijke ervaring die de volslagen disfunctionele ervaring hebben geschapen die wij vandaag Het Leven op Aarde noemen.

De grootste en meest schadelijke van deze Eerste veronderstellingen is waar wij vervolgens naar zullen gaan kijken…..

Neale

© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.