Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 7 / Een boodschap van Neale Donald Walsch / 3 maart 2018 / Geplaatst 22 juni 2018

Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 7
Een boodschap van Neale Donald Walsch
3 maart 2018 / Geplaatst 22 juni 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden.
Als wij denken dat de mensheid de verkeerde richting op gaat – zeker een gevaarlijke richting – is het eerste dat wij moeten doen, meester worden over al onze communicatiebronnen om de meesten van ons (en natuurlijk onze leiders) te overtuigen van het feit dat de mensheid een probleem HEEFT!!!
De reden waarom wij naar zo’n duistere richting gaan is dat vele mensen als struisvogels, hun hoofd in het zand hebben gestoken waardoor zij kunnen zeggen dat er helemaal niet zo’n groot probleem is als mensen maar zouden willen stoppen met het ageren voor verandering. Maar de mensen protesteren niet voor niets.
Het is een feit dat geen van de systemen die er zijn gekomen en die voor een beter leven van ons allemaal op deze planeet moesten zorgen, een uitkomst hebben die daar volstrekt niet mee in overeenstemming is.
Het is erger dan dat. Zij hebben feitelijk precies het tegenovergestelde geproduceerd. EN DAT IS HET PROBLEEM!!!

Onze politieke systemen – gemaakt om veiligheid en zekerheid voor de wereldbevolking te produceren – hebben precies het tegenovergestelde bereikt: onmin en wanorde in de handel.

Onze economische systemen die zijn opgezet om mogelijkheden en voldoende voor iedereen te scheppen, hebben precies het tegenovergestelde gebracht; toenemende armoede en grote economische ongelijkheid waarbij een handvol van de werelds rijkste mensen meer rijkdom heeft dan 3,5 miljard mensen…. dat is de helft van de wereldbevolking samen!!!
Onze ecologische systemen die zijn gemaakt om ons te helpen een leven te scheppen met voldoende voedsel, zijn zo vaak misbruikt dat zij nu precies het tegenovergestelde produceren: overal milieurampen.
Onze ontwikkelingssystemen, gemaakt om hogerop te komen en het bewustzijnsniveau en de filosofische openheid van de bevolking van de planeet te verhogen – heeft precies het tegenovergestelde bereikt: in het wereldbewustzijn en ons gevoel om elkaar te leren wat steeds meer uit onze intellectuele en filosofische noemer verdwijnt.
Onze gezondheidssystemen – geschapen in de hoop op moderne medische wonderen die beschikbaar zouden komen aan een steeds hoger percentage mensen op de planeet – heeft precies het tegenovergestelde bereikt door het voor steeds minder mensen mogelijk te maken om toegang te hebben tot de beste medicijnen en gezondheidszorg en het zorgt ervoor dat het topniveau van medische zorg voor een steeds lager percentage van de wereldbevolking bereikbaar is.
Onze sociale systemen – geschapen om de vreugde van de gemeenschap te inspireren en harmonie te bevorderen onder een diverse en uiteenlopende bevolking – heeft precies het tegenovergestelde gebracht: onenigheid, ongelijkheid, vooroordeel en wanhoop… en… veel te vaak… gewoon onrechtvaardigheid.
En, het ergste en het slechtst werkende van alles…. onze spirituele systemen – gecreëerd om ons dichter bij God te brengen en dit aldus aan elkaar te leren – heeft precies het tegenovergestelde gebracht: bittere gerechtigheid, schokkende intolerantie, wijdverspreide woede, diep-gezaaide haat en zelf-gerechtvaardigd geweld.
Wat moeten wij hiermee? Wat is er aan de hand met het menselijk ras dat het zichzelf niet kan zien, ook al trekt het zijn hoofd uit het zand om naar zichzelf te kijken? Waar is de blinde vlek van de mensheid?
Zou het geen tijd kunnen zijn om de vraag te stellen: “Zou er iets kunnen zijn dat wij niet helemaal begrijpen over het leven en het begrip van hetgeen alles zou kunnen veranderen?”
Dit is de hamvraag. En dit is de vraag die in Boek 4 van Gesprekken met God wordt gesteld, en het antwoord op de vraag: Is het mogelijk!! Alleen maar MOGELIJK, dat er iets is dat wij niet helemaal begrijpen over onszelf… het leven…. en ja, over God…. HET BEGRIP OVER WAT ALLES ZOU KUNNEN VERANDEREN?
En wat Gesprekken met God voorstelt is dat het antwoord: JA is. Een veel-klinkend: JA!!!
Liefde en knuffels,
Neale
© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.