Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 4 Een boodschap van Neale Donald Walsch / 9 maart 2018 / Geplaatst 4 juni 2018

Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 4
Een boodschap van Neale Donald Walsch
9 maart 2018 / Geplaatst 4 juni 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden.
Jullie kunnen niet anders dan opmerken dat al mijn eigen antwoorden op de vragen in de drie voorgaande artikelen die gebaseerd zijn op de bewering dat alle mensen manifestaties zijn van Goddelijkheid en steeds meer uitdrukken wat Goddelijkheid is en het “fysieke” gebruiken om dit te doen.
Deze bewering stelt dat wij op geen enkele manier zijn gescheiden van het Geheel dat God is. Als deze bewering niet correct is, zou alles dat ik in de drie vorige aflevering heb gezegd, ongeldig zijn.
Laten wij duidelijk zijn. De bewering kan feitelijk onjuist zijn, onnauwkeurig en incorrect en onnauwkeurig…..zoals alle boodschappen en informatie in de BOODSCHAPPEN VAN GOD- serie boeken. Dit heb ik vanaf het allereerste begin duidelijk gemaakt.

Ik geloof niet dat deze boodschappen onnauwkeurig zijn maar ik erken ruiterlijk dat dit mogelijk zo is….. en ik moedig iedereen aan om bij deze dingen te handelen volgens hun eigen autoriteit en niemand op zijn woord te geloven als het te maken heeft met God en de Ultieme Realiteit, maar te luisteren naar je eigen innerlijke waarheid en aldus te handelen.

Dit is wat ik zie: Miljarden mensen geloven dat God bestaat. Onderzoek heeft uitgewezen dat een extreem hoog percentage van de wereldbevolking besef heeft van een Hogere Macht. Dat wil zeggen dat zij geloven dat er meer is dan het oog kan zien. Zij geloven dat er een Hogere Macht is, een Essentiële Essentie, een Grotere Entiteit of een Eerste en Pure Energie aan het werk is, een Eerste Oorzaak, een Uiteindelijke Bestemming.
Ik ben het met hen eens. Voor mij zijn de pracht van het Ontwerp van het Leven, de onbegrijpelijke ingewikkeldheid van zijn compositie voldoende bewijs van de oorspronkelijkheid. De fysieke realiteit waarin wij leven – en ik heb het nu over de gehele kosmos en niet alleen over het leven op Aarde – is gewoon te wonderlijk geavanceerd en perfect complex om het resultaat te zijn van een toevalligheid of van de uitkomst van een ongeplande, niet systematische, niet-gestuurde, per vergissing of toevallige serie gebeurtenissen of een samengaan van stromingen of condities en omstandigheden.
Jullie gooien geen spel kaarten op de grond en zien het dan op een perfecte manier op de grond liggen, alle azen, alle heren etc. en noemen het dan “toeval.” De vraag is: Wat is het dan? En wat is het doel? Wat, als er iets is, is dan zijn wens? Wat, als er iets is, zijn zijn/haar eisen? Wat heeft het van ons nodig, eist het van ons, geeft ons orders, en straft ons als wij niet voldoen aan zijn/haar eisen?
Dit zijn geen kleine vragen. Ja, wij hebben vanaf het begin geprobeerd om hen te beantwoorden, vanaf de eerste momenten van ons bestaan als levende wezens op Aarde.
Wat wij nu “zelf-bewustzijn” noemen kwam omhoog toen wij onze individualiteit begonnen te zien of te kennen. Misschien was dit zien een weerspiegeling van een poel in een grot die deze zienswijze bracht. Wij deden onze hand omhoog en krabden op ons hoofd en zagen een ander hetzelfde doen….en al snel begonnen wij overtuigd te raken van “het Zelf.”
Wij hadden al in de gaten dat “het Zelf” anders was dan anderen. En in onze primitieve geesten verwarden wij “anders dan” met “afgescheiden van,” en negeerden wij de bewijzen van onze eigen handen, met vingers die “anders dan” zijn, maar niet “gescheiden van” elkaar en allemaal behoorden tot hetzelfde lichaam.
De volgende stap in de zienswijze van de scheiding kwam misschien wel terwijl wij aan het kampvuur van onze stam zaten en schrokken van een bliksemflits aan de nachtelijke hemel die gevolgd werd door een donderslag.
Wij keken nieuwsgierig om ons heen en vroegen ons af wat wij hadden gedaan. “Was jij dat?” Toen iedereen aan het kampvuur in paniek het hoofd schudde kwamen wij tot een ontstellend bewustzijn. Er is Iets Anders Dan Wij.
Dit “Iets Andere” leek ook – en dit bewees het steeds weer – machtiger dan wij. Het veroorzaakte wind en regen en gewelddadige stormen; hitte en droge perioden die schijnbaar voor altijd bleven, een angstaanjagend schudden en zelfs een opening in de grond waarop wij liepen. Het kon uit zichzelf zelfs branden in de wouden veroorzaken.
Het werd duidelijk dat wij een manier moesten vinden om dit Andere Iets onder controle te krijgen, want anders zouden wij altijd aan zijn genade zijn overgeleverd. Toch konden wij ons geen manier voorstellen om dit te doen. Wij probeerden alles. Wij wisten dat wij een manier moesten vinden om de goden tot bedaren te brengen.
Wij noemde de elementen van het leven natuurlijk geen goden. Dat woord kwam pas in latere tijden, maar wij dachten aan “Iets Anders” als een aspect van ons bestaan dat zowel machtig als niet te controleren was.
Wij ervoeren enkele leden van onze eigen stam op dezelfde manier want het was de Tijd van Brute Kracht toen de grootste en de sterkste heel bruut door het collectieve leven van de stam denderde en altijd zijn zin kreeg. Wij hadden als soort geleerd dat fysieke kracht nodig was om te overleven en dus stelden wij de sterksten op de hoogste plaatsen in de stam. De feiten stelden hen steeds weer in het gelijk. Er werden hen offers gebracht, van huwbare maagden tot overdadig voedsel en prachtige dingen van de rijkdommen der Aarde.
Omdat de lichamen van wat wij nu “mannen” noemen sterker waren dan die van de vrouwen voor de zwaardere en moeilijker taken (inclusief het jagen en verzamelen van voedsel) leerde het mannelijk deel van de stam al snel dat fysieke kracht noodzakelijk en voordelig was. Zij deden er alles aan om die te ontwikkelen en te bewijzen dat zij die kracht hadden. Zij zagen ook oudere mannen die constant bewezen dat zij die hadden en onderling vochten om te demonstreren wie de sterkste was. 
Op een bepaald moment toen de meest brute onder ons nog woester en brutaler dan normaal werd na een oneindig aantal opofferingen die drukten op de hele stam, kwamen wij in groepjes bij elkaar om erover te denken hoe wij hem konden kalmeren, in elk geval zo dat zijn woede zich niet meer op ons richtte, hetgeen hij voorheen wel had gedaan.
Wij organiseerden een kamp-feest voor hen en zongen en dansten voor hen. Iemand van onze groep nam een droge tak van een dichtbij staande boom en de blaadjes daarvan maakten een ritmisch geluid dat goed samenging met de bewegingen van degenen die rond het kampvuur dansten.
Toen dit gebeurde openden de hemelen zich en een plotselinge regen doordrenkte alles en iedereen. Iedereen was geschokt! En door de beperkt ontwikkelde intelligentie van de stam in die tijd, werd de dans met de tak verbonden met het produceren van water uit de lucht.
Er was een manier gevonden om de “Iets Andere” te plezieren en te kalmeren! Er was een manier gevonden waardoor de “iets Andere” zou gaan doen wat wij hoopten. Wij waren allemaal zeer opgewonden.
De “regenman” was gestegen naar een hoge positie. Rituelen en klassenverschillen met degenen “Die Het Deden” werden toen geschapen.
De stam geloofde dat de Dans met de Tak van de Regenman regen veroorzaakte en dit lukte in de toekomst vaker wel dan niet. En dit was geen toeval. Een bovennatuurlijk wezen was het, en de formule werkte want – of het nu in het stenen tijdperk was of in de huidige tijd – ergens sterk in geloven door een groep mensen, schept dit ook!
In eerste instantie was er geen twijfel in de doorgaande, fervente hoop, de diepste en eerlijke wens om een einde aan de droogte te krijgen. Maar het toeval van de vallende regen en de gehouden regendans kon natuurlijk niet genegeerd worden.
Het verhaal hierboven komt natuurlijk geheel uit mijn verbeelding. Het was een inzicht – noem het inspiratie als je wilt, die ik ontving in de tijd van mijn Gesprekken met God. Het hele verhaal kan onnauwkeurig zijn …. maar ik geloof dat dit of iets dat er dicht in de buurt komt, is wat er gebeurde in de eerste levens van menselijke wezens en wat ons gevoel van scheiding veroorzaakte, ons gevoel van “Iets Anders” en ons gevoel dat er hoe dan ook toch een manier was om dit “Iets Anders” te controleren of op zijn minst te beïnvloeden.
De eerste mensen gingen om met de alchemie van het Universum zonder die te kennen. Zodoende werd er iets geboren dat bekend werd als Religie.
Toen de mensheid meer wereldwijs werd in zijn begrip, zocht de soort naar een meer geavanceerde manier om de “goden te behagen” …. en, veel later, de Hogere Macht waarvan de mensheid uiteindelijk besloot dat hij/zij zeker moet bestaan.
Daar hadden wij gelijk in.
Er is een Hogere Macht die door mensen in de geschiedenis van allerlei namen werd voorzien – tot op de dag van vandaag toe. Iemand, genaamd Colin, stuurde mij een tijdje geleden een niet uitputtende lijst toe van goden waarin mensen in bepaalde tijden hebben geloofd.
Deze lijst omvat: Adonai, ægir, Akshar, Alfar, Allah, Amaterasu, An, Angus, Anshar, Anu, Anubis, Aphrodite, Apollo, Apsu, Ares, Artemis, Ashur, Aten, Atum, Atehna, Ataegina, Attis, Azura Mazda, Baal, Bacchus, Balder, Bast, Bes, Belenos, Benzaiten, Beyla, Bil, Bishamonten, Bragi, Brama, Brigid, Byggvir, Ceres, Cupid, Cybele, Dagda, Dagr, Daikoku, Damkina. Dana, Demeter, Deus, Dionysus, Disir, Diana, Divinity, Goddelijke Moeder, Ea, Ebisu, Eir, El-Gabal, Ekankar, Elohim, Elves, Endovelicus, Enki, Enlil, Eos, Eostre, Epona, Ereshkigal, Eris, Forseti, Freya, Freyr, Frigga, Fukurokuju, Gaia, Ganesh, Geb, God, Hadad, Hades, Hapi, Hari, Hathor, Heget, Heimdall, Hekate, Hel, Helios, Hephaestus, Hera, Hermes, Herne, Hestia, Hoenir, Holda, Horus, Hotei, Hretha, Idunn, Imhotep, Inanna, Inari, Indra, Inti, Invictus, Ishtar, Isis, Izanagi, Izanami, Janus, Jehovah, Jord, Juno, Jupiter, Jurojin, Khepry, Khnum, Kingu, Kishar, Kon, Krishna, Lofn, Loki, Lord, Lugh, Maahes, Ma’at, Mahesh, Maia, Mama Cocha, Mama Quilla, Manco Capac, Manitou, Marduk, Mars, Mathilde, Mercury, Menhit, Minerva, Mithras, Mitra, Mon, Mont, Mummu, Nabu, Nammu, Nanna, Naunet, Nehalennia, Neith, Nephthys, Neptune, Nergal, Nerthus, Ninhursag, Ninlil, Nintu, Njord, Norns, Nott, Nunurta, Nut, Odin, Ormuzd, Osiris, Pachacamac, Pan, Parameshwar, Plutus, Poseidon, Proserpina, Ptah, Purush, Purushottam, Quetzalcoatl, Ra, Radha Soami, Ram, Rama, Ran, Runesocesius, Saga, Saxnot, Selene, Sekhmnet, Set, Shamash, Shef, Shiva, Sif, Sin, Siofn, Skadi, Snotra, Sobek, Sol, Susanoo, Syn, Tefnut, Tengu, Thor, Theos, Thoth, Thuno, Tiamat, Tir, Tlaloc, Tsukiyomi, Tyr, Ull, Uranus, Utu, Vali, Var,  Varuna,Venus, Vesta, Vidar, Vishnu, Vor, Vulcan, Weyland, Woden, Yahweh, Zeus, Zaramama.
Welke naam wij hen ook gaven, het is, zoals ik al heb gezegd, onbetwist dat het grootste deel van de mensen in een Hogere Macht gelooft. Toch is ons idee over God – de “iets Andere”- iets wat ik niet geloof omdat het onnauwkeurig was. Dit idee is een overdracht van het eerste verhaal dat wij onszelf vertelden over De Macht die Groter is Dan Wij. Dit eerste idee schiep hetgeen ik de Theologie van Scheiding heb genoemd.
Liefde en Knuffels,
Neale
© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.