Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 3 Een boodschap van Neale Donald Walsch / 2 maart 2018 / Geplaatst 20 mei 2018

Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 3
Een boodschap van Neale Donald Walsch
2 maart 2018 / Geplaatst 20 mei 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden.
Mij is gevraagd om een antwoord te geven op een serie belangrijke vragen. (zie deel 2 van vorige week) Laat mij jullie vertellen waarom mijn antwoord nu “Ja” is.
Als wij feitelijk manifestaties van Goddelijkheid zijn die meer uitdrukken van wat Het is en het fysieke gebruiken om dit te demonstreren en te ervaren – als wij feitelijk op geen enkele manier gescheiden zijn van het Geheel dat God is – dan lijkt het mij dat wij moeten concluderen dat alles dat zich voordoet, zowel in onze individuele levens als in onze collectieve ervaring, het doel van de Goddelijkheid perfect dient, aangezien dat als de dingen zouden gebeuren op een manier die het doel van de Goddelijkheid niet zou dienen, dit onmogelijk zou zijn in de ervaring van het Goddelijke. 
Wij moeten ook concluderen dat onze ervaring van het leven veel minder controleerbaar is dan wij ons zouden kunnen voorstellen aangezien het voor de Goddelijkheid onmogelijk is om geen controle te hebben over zijn/haar proces van uitdrukkingen.

Verder is ons in Gesprekken met God verteld dat God alle voelende wezens heeft voorzien (die elk individualisaties van Goddelijkheid zijn) van de mogelijkheid  om de ingaande energie in elke vorm op elk moment te controleren.
Dat wil zeggen: wij zijn voorzien van de mogelijkheid om te handelen naar gebeurtenissen van buitenaf op elke manier waarop wij dit willen – en de manier die wij kiezen heeft een directe invloed op die gebeurtenissen en omstandigheden. Het is die manier waarop wij onze persoonlijke realiteit scheppen en onze buitenwaartse ervaring mede-scheppen.
Wij moeten ook concluderen dat elke gebeurtenis ons op de een of andere manier voordeel brengt omdat het voor de Goddelijkheid onmogelijk is om geen voordeel te brengen door en met alles dat zich voordoet, omdat dit het doel is van de Goddelijkheid in al het leven. Leven is een proces dat wij evolutie noemen, waarin de ziel zijn ervaringen van het altijd en eeuwig aanwezige bewustzijn van zijn Ware Identiteit uitbreidt.
Elke gebeurtenis en elke situatie, omstandigheid en ontmoetingsproces produceert een stap voorwaarts in onze evolutie en heeft voor ons dus een voordeel in zich.
Wij moeten ook concluderen dat het niet vereist is dat het leven lijden in zich heeft want pijn en lijden zijn niet hetzelfde. Pijn is een objectieve of fysieke of emotionele gebeurtenis en lijden is een subjectieve gebeurtenis die zich ontwikkelt vanuit een gebeurtenis die niet zou moeten gebeuren. Zo’n realiteit is natuurlijk onmogelijk in de ervaring van God.
Tot besluit moeten wij ook concluderen dat er hier meer aan de hand is dan het oog kan zien zoals duidelijk blijkt door het onvermogen van het grootste deel van de mensheid om te zien “wat er hier aan de hand is” als niet ten voordele strekkend voor de menselijke soort, terwijl alles in feite de mogelijkheid in zich heeft om als heilzaam voor de mens te worden ervaren.
Om een eenvoudig voorbeeld te gebruiken: wij kunnen “warm” en “koud” als voordelig en niet voordelig ervaren, afhankelijk van de manier waarop wij onze ontmoeting daarmee scheppen. Dit is ook waar voor alle ontmoetingen in het leven die wij hebben en waarin wij ons persoonlijk betrekken, individueel en collectief.
Liefde en knuffels,
Neale
© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.