Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 2 / Een boodschap van Neale Donald Walsch / 23 februari 2018 / Geplaatst 15 mei 2018

Misschien wel de belangrijkste artikelen die je ooit zou kunnen lezen. 2
Een boodschap van Neale Donald Walsch
23 februari 2018 / Geplaatst 15 mei 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden…..
Wat zijn de mooiste ideeën die jullie ooit hebben gehad over het leven, jezelf, over de dood en over God? Ik nodig je uit om er een lijst van te maken zoals ik die van de week maakte en met jullie deelde.
Kijk nu naar je ideeën en kijk naar de mijne. Zijn er grote verschillen? Ik vraag mij af waar wij het (als wij het al zijn) met elkaar eens zijn. Ten aanzien van  onze ideeën over het LEVEN, kunnen wij het er dan over eens zijn dat….
Het een ervaring is met een groter doel dan alleen maar overleven? Alles dat zich voordoet, zowel in onze individuele levens als in onze collectieve ervaring, dient dit doel op een perfecte manier? Onze ervaring van het leven is op een veel lagere graad controleerbaar dan wij ons ooit voor kunnen stellen? Elke gebeurtenis brengt ons op de een of andere manier voordeel? Er is geen verlangen naar een leven dat lijden in zich heeft? Er is meer aan de hand dan het oog kan zien?

Ik wil graag mijn redenen met jullie delen over mijn ideeën over het Leven. Mijn begrip van deze dingen komt direct van mijn ervaring van de dialoog die wordt gevonden in de Gesprekken met God. Deze serie boeken.

De reden waarom ik geloof dat het Leven een ervaring met een Doel is dat groter is dan alleen maar overleven, dat mij in die dialoog is verteld dat onze overleving niet ter discussie staat. Er is mij verteld dat de essentie van Wie Wij Zijn de ervaring die wij “dood” noemen, overleeft. Er is mij verteld dat wij voor altijd en eeuwig bestaan.
Verder is mij verteld dat wij altijd hebben bestaan. Wij zijn ons bestaan niet begonnen bij onze geboorte in dit leven. Wij “waren altijd, zijn, en zullen altijd zijn” om de woorden van Conversaties met God te gebruiken.
Als dit waar is moeten onze dagelijkse doelen, onze intenties, onze motieven en aspiraties te maken hebben met een veel groter doel dan alleen maar overleven.
Er moet een andere reden zijn waarom wij, als eeuwig bestaande entiteiten,  merken dat wij nu ervaren en onszelf uitdrukken in niet-eeuwig bestaande fysieke lichamen. Wat doen wij hier eigenlijk? Waarom en hoe zijn wij hier gekomen? Heeft een van deze dingen te maken met wat er gebeurt als wij hier zijn vertrokken?
Het is natuurlijk zo dat als wij geen eeuwig bestaande entiteiten zijn – als ons bestaan begint met onze geboorte en eindigt met onze dood hier op Aarde – alle voorgaande vragen komen te vervallen. Dan hebben zij totaal geen relevantie meer.
Vele mensen geloven het tweede deel van wat ik de Eeuwige Levensvergelijking noem. Dat wil zeggen: zij geloven dat wij niet altijd hebben bestaan, maar dat ons bestaan begon met onze geboorte in deze huidige fysieke ervaring. Zij geloven echter wel dat ons bestaan verder gaat na deze huidige ervaring als eeuwige niet-fysieke entiteiten.
Zij geloven ook dat de manier waarop dit eeuwige bestaan verder gaat – als ervaring van wonderbaarlijke vreugde of van pure pijn – feitelijk volledig afhangt van wat wij wel of niet hebben gedaan, geloofden of niet geloofden, terwijl wij op Aarde waren.
Met andere woorden: wij “merkten” dat wij hier waren, min of meer tegen onze wil, hadden niets te maken met onze komst (hoe zou dit ook kunnen als wij daarvoor niet zouden bestaan?) maar dat wat wij doen wel alles te maken heeft met wat er na ons vertrek gebeurt.
Dit geloof is de onderbouwing van de meeste grote religies van de wereld.
Vele andere mensen geloven niets van de Eeuwige Levensvergelijking. Zij geloven niet dat wij ooit eerder hebben bestaan en ook niet dat wij altijd in de toekomst zullen bestaan. Zij geloven dat hun leven in de fysieke vorm gewoon een biologisch incident is; het resultaat van bepaalde en speciale chemische interacties en reacties. Zij geloven dat zij bij de dood gewoon ophouden te bestaan.
Een derde groep gelooft wat ik geloof. Namelijk dat wij er “waren” voor dit huidige leven en dat wij er ook “zullen zijn” na dit leven, met ons zelf-bewustzijn en onze speciale identiteit intact. Zij geloven ook dat hun eeuwig bestaan niets te maken heeft met Beloning of Straf en daarom ook nooit een leven van lijden kan zijn maar gewoon een ervaring van het vredig en serene weten van Wie en Wat zij Werkelijk zijn, met de altijd uitbreidende ervaring hiervan door doorgaande fysieke manifestaties van de geïndividualiseerde uitdrukking van de Essentiële Essentie die de Eenheid zelf is.
Deze groep gelooft, net zoals ik, dat wij gevoelige wezens zijn die ons hier niet “tegen onze wil” bevinden maar dat wij hier met een doel kwamen om ons te manifesteren in het fysieke met een bepaald en specifiek doel dat identiek is voor ons allemaal maar dat individueel is voor ieder van ons, afhankelijk van onze individuele manier van uitdrukking (zoals twee musici die hetzelfde stuk toch verschillend spelen).
De informatie die mij is gegeven in Gesprekken met God is dat wij vele en eindeloze “levens” leven (dat wil zeggen: uitdrukkingen van de Essentiële Essentie in zichtbare, of wat wij “fysieke” vorm noemen met het doel om elke incarnatie te gebruiken en te verklaren, uit te drukken en te vervullen, te ervaren en de grootste versie te worden van het grootste visioen dat wij ooit hebben gehad over Wie Wij Zijn).
In het kort is het doel van het leven om je, zoals Gesprekken met God dit beschreef, te ontwikkelen. Mijn begrip hiervan is dat wij steeds meer de Goddelijke expressie uitdrukken van wat Hij is, en het fysieke gebruiken om dit te demonstreren en te ervaren.
Wij zijn, individueel, op geen enkele manier gescheiden van Het Geheel, anders dan een golf is afgescheiden van de oceaan, maar voor altijd en eeuwig een expressie daarvan zijn die erin terugkeert en er weer bovenuit rijst om zich opnieuw te manifesteren.
Liefde en knuffels,
Neale
© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/– Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.

Lees hier deel 1