Meer over Verandering … (Deel 4)

Meer over Verandering …

Een boodschap van Neale Donald Walsch
24 augustus 2018 / Geplaatst 22 oktober 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Laatste over Verandering… (Deel 4)

Mijn lieve vrienden…

De afgelopen drie weken hebben wij het gehad over de levenservaring van verandering, en vorige week heb ik verteld dat de veranderingen die in je leven zijn voorgekomen zijn gebeurd vanwege disharmonie die aanwezig was, en dat alle verandering ten goede is.

Deze gedachte leidt ons naar een verandering waartoe ik mensen heb aangemoedigd over VERANDERING ZELF. Ik zei tegen hen: “Verander je idee over waarom verandering zich voordoet!

Zelfs als je accepteert dat alle verandering ten goede is weet je niet waarom deze nieuwe omstandigheid, situatie of conditie ten goede is. Je begrijpt de natuur van de verbetering niet. Dit komt omdat de verbetering niet te maken kan hebben met uiterlijke condities, maar met innerlijke condities.

Wat je niet ziet is WAAROM de verandering zich voordoet en wie hem veroorzaakt. Als je dit weet en het omhelst als jouw levende waarheid, zal – alweer – alles in je dagelijkse ervaring….. wel…. VERANDEREN!

Hier komt dus een grote waarheid over VERANDERING. Ben je er klaar voor? Dit is een moeilijke; haal dus maar even adem. Goed, hier komt hij…

Verandering doet zich voor omdat jij dit wilt!!!

Alles dat verandert doet dit naar jouw richting!

Wow, dit lijkt zeker niet waar te zijn! Waarom zou ik in hemelsnaam WILLEN wat er gewoon is gebeurd? Geen weldenkend mens zou hiervoor kiezen!

Zeg, (of schreeuw) je dit nu in je hoofd?

Als dit zo is heb je gelijk. Geen gezond mens zou hiervoor kiezen. De geest maakt deze keuzen ook niet, dat doet de ziel.

Dit brengt ons dus bij de agenda van de ziel. De agenda van de ziel stroomt rustig met de grotere energie van het leven zelf. De levensenergie beweegt altijd naar synergie, harmonie, glorieuze uitdrukkingen en uitbreiding. Het zoekt ervaringen van zichzelf, in volledigheid.

Als ik dit in eenvoudige taal wil vertellen zeg ik dat de energie van het leven altijd in de richting beweegt naar wat ik “Liefde’ noem. Liefde voor het zelf, liefde voor anderen en liefde voor het Leven.

Jullie eigen individuele energie beweegt op dezelfde manier. Jullie ziel en de “ziel van het Universum” verlangen, zoeken en produceren altijd hetzelfde. Dit komt omdat de “ziel van het Universum” zoekt om zichzelf te ervaren.

Anders gezegd: LEVEN is GOD die ernaar zoekt zichzelf te kennen door zijn eigen ervaringen.

De ziel zoekt altijd de richting naar Liefde. Dit is het moment waarop je geest in de weg zit als het SCHIJNT dat het leven dit niet voortbrengt, dat er iets vreselijks is gebeurd en jullie de verkeerde richting op gaan.

Ik zal een voorbeeld geven vanuit de Christelijke doctrine om te illustreren wat ik hier zeg. Het Nieuwe Testament vertelt ons dat Jezus met zijn apostelen naar een tuin ging die Gethsemane heet. Daar vroeg hij zijn volgelingen te gaan zitten, op hem te wachten en te bidden. Hij ging zelf ook bidden, maar alleen.

En toen, terwijl hij alleen was, voelde hij een groot gewicht over hem komen, bijna tot aan het punt dat hij daardoor zou kunnen sterven. Hij wist wat er voor hem lag. Hij riep naar God: Vader! U kunt alles. Als er een mogelijkheid is haal deze kelk dan van mijn lippen….”

Hier was de geest van Jezus erbij betrokken en hij wilde een verandering van de richting waarop de dingen gingen. Maar onmiddellijk ging zijn vibratie omhoog door de sterke kracht van zijn wil. “Niet mijn wil maar uw wil geschiede” zei hij. En met deze woorden keerde zijn ziel terug en in lijn met de ziel van het Universum – of, als jullie willen, met God.

Er is maar EEN Ziel en toch zijn er vele uitdrukkingen. Deze geïndividualiseerde aspecten van de Ene Ziel zoeken synergie, harmonie, glorieuze expressie en expansie. Dit is een andere manier van zeggen dat het leven in al zijn vormen precies hetzelfde zoekt als het leven zelf. Hoe zou het anders kunnen zijn?

Toch zijn de ziel en de geest twee verschillende dingen. De “levensvorm” die jullie hebben aangenomen heeft zowel een ziel en een geest (en ook een lichaam) en het dit drietal dat jullie uitrust om te doen waarvoor jullie hier kwamen. (het fysieke leven)

De taak van de geest is zich ervan te verzekeren dat het lichaam – jullie fysieke instrument of gereedschap – veilig wordt gehouden zodat jullie dit kunnen gebruiken voor hetgeen jullie hier kwamen doen. Het is de taak van de ziel om er zeker van te zijn dat de geest altijd weet wat jullie hier kwamen doen en dat die niet verstrikt raakt in zijn eigen gemaakte wereld.

Het is als gevangen raken in een virtuele realiteit op het internet. Ik weet zeker dat jullie weten dat er nu hele “werelden” op het internet zijn die jullie kunnen benaderen, een identiteit kunnen claimen en een heel “leven” leven – opgroeien, liefde vinden, een loopbaan hebben, een huis kopen, familie hebben, succes ervaren en rijk worden (of niet)…. jullie kunnen feitelijk een hele levenservaring hebben in deze virtuele realiteiten, samenwerken met anderen, legale overeenkomsten sluiten – het is allemaal behoorlijk gedetailleerd, geavanceerd en complex. EN NIETS HIERVAN IS WERKELIJKHEID.

Duidelijk: geen enkel dingetje hiervan gebeurt jullie in werkelijkheid. Het gebeurt alleen bij de “jij” die JIJ schiep in deze schijnwereld.

Voor jullie ziel lijkt het fysieke leven op Aarde hier heel veel op. De truc is om niet “verloren te raken” in de schijnwereld van je geest, maar je lichaam en geest gebruiken voor wat jullie ziel hier komt doen.

Wij doen dit allemaal op dit moment, maar sommige mensen doen het bewust en anderen doen dit onbewust. Dat wil zeggen: zonder te weten wat zij doen.

Wat er met Jezus in de Hof van Gethsemane gebeurde is wat ons allen gebeurt. Ik houd van het feit dat dit verhaal voor juist deze reden in de Bijbel staat.

Het geeft ons allen hoop omdat wij weten dat zelfs Jezus om moest gaan met het in balans brengen van zijn geest en zijn ziel als deel van het proces waardoor hij tot de meest volle ervaring van zichzelf kwam.

Wanhoop dus niet als de dingen “verkeerd” lijken te gaan. Zij kunnen feitelijk voor het eerst “goed” gaan Onthoud dat alle verandering ten goede is.

De prachtige informatie die ik hier met jullie deel komt uit de inzichten in When Everything Changes, Change Everything. Als jullie dit boek nog niet hebben gevonden en gelezen hoop ik dat jullie dit nog gaan doen. Het kan werkelijk je leven “veranderen.”

…liefde en knuffels,

Neale

© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/  – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.

This message was originally posted here