Meer over Verandering … (Deel 3)

Meer over Verandering … (Deel 3)
Een boodschap van Neale Donald Walsch
17 augustus 2018 / Geplaatst 14 oktober 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden…
De laatste twee weken hebben wij gesproken over de levenservaring van veranderen. Ik heb op deze bladzijden gezegd dat alle verandering ten goede is. Er bestaat niet zoiets als verandering ten slechte. Hoewel dit voor vele mensen moeilijk te omhelzen is, is dit wel gebaseerd op de principes van het Leven.
Gesprekken met God vertelt ons dat Leven eeuwig functioneel is, buigzaam en voedend. Dit zijn de basisprincipes van het Leven en die kunnen geen geweld worden aangedaan of op welke manier dan ook onbruikbaar zijn, want anders zou het Leven ophouden te bestaan.
Dit alles wordt voor mensen makkelijker te begrijpen door mijn eenvoudige vervanging van het woord God door het woord Leven. Opeens wordt alles helder. God is eeuwig functioneel, buigzaam en voedend. Dit zijn de basisprincipes van God, en die kunnen geen geweld worden aangedaan of op welke manier dan ook onbruikbaar zijn, want anders zou God ophouden te bestaan.
Als mensen het buitengewone idee omarmen dat hier wordt gepresenteerd zal het proces van verandering worden gezien voor wat het is: de uiteindelijke expressie van Goddelijkheid zelf, die zichzelf voedt door aanpassingen die Zichzelf eeuwig en prachtig reproduceren.

 

Verandering is de aankondiging van het Leven om door te gaan. Verandering is de fundamentele impuls van het Leven zelf!
Nogmaals wil ik jullie vertellen dat ik niet denk dat veel mensen dit zo zullen zien. Als zij dit zo zouden zien zouden zij luisteren naar de woorden van Christus en “niet bang” zijn. Toch zijn “jullie kleingelovigen” bang. Het was Franklin Roosevelt die zei: “Wij hoeven nergens angst voor te hebben, behalve voor de angst zelf!”
Ik ga hiermee nog een stapje verder. Ik ga zeggen: …
Wij hoeven niets te veranderen… behalve de verandering zelf. Dit wil zeggen dat wij alleen onze ideeën hoeven te veranderen over wat verandering is, en waarom het zich voordoet, en dan zullen wij de centrale verandering van het Leven meester zijn.
Wij zouden ons ervan bewust moeten zijn dat verandering zich niet in een vacuüm bevindt. Verandering vindt in het Universum niet zonder reden plaats. Verandering is niet een toevallige handeling.
Verandering is een aankondiging dat iets niet werkt.
De veranderingen die zich in je leven hebben voorgedaan zijn gekomen omdat er disharmonie aanwezig was. Als er disharmonie is wordt het Leven disfunctioneel en die conditie is in strijd met de eerste van de basisprincipes van het Leven (Leven is Functioneel, Buigzaam en Voedend) en gaat dan over naar de tweede.
Goed…. nu zou je kunnen zeggen….
“Als alles ten goede gebeurt….. ik bedoel, als dit ECHT WAAR is, dan moet iemand mij eens vertellen wat God in ‘s hemelsnaam van plan is, want de dingen lijken er voor mij niet beter op te worden!”
Dit leidt ons naar de verandering waartoe ik mensen heb aangemoedigd te kennen over verandering zelf. Ik heb tegen mensen gezegd: “Verander je idee over waarom verandering zich voordoet.”
En daar gaan wij volgende week naar kijken.
De prachtige informatie die ik hier met jullie deel komt uit de inzichten in  When Everything Changes, Change Everything — een boek dat werkelijk je leven kan “veranderen!”
Zie jullie dan!
… liefde en knuffels,
Neale
© 2018 ReCreation Foundation –  http://www.cwg.org/  – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.