Meer over Verandering … (deel 2)

Meer over Verandering …( deel 2)
Een boodschap van Neale Donald Walsch
10 augustus 2018 / Geplaatst 9 oktober 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden… 
Wij hadden het vorige keer over de ervaring van verandering en ik maakte het statement dat…
Niets ten slechte verandert. Alles verandert alleen maar ten goede.
Ik zei: “Dat is een behoorlijk pittige stelling en ik begrijp dat dit voor jullie moeilijk te geloven is. Toch is het waar. En volgende week zullen wij dit hier uitwerken.
Laten wij dit dus gaan doen, ja?
Laten wij beginnen door een stukje terug te stappen van dit enorme idee en dit een basis te geven in de natuurkunde. Ja, ik zei:  NATUURKUNDE.
Het hele leven is een mechanisme, en zoals alle mechanismen werkt het leven op energie. Anders dan de meeste andere mechanismen IS het leven de energie waardoor het leven werkt. Dat wil zeggen: het voedt zichzelf.
Dus imploderen sterren en verdwijnen er hele sterrenstelsel in zwarte gaten, en daarom zijn er aardbevingen en tornado’s en razen zware stormen over de Aarde en daarom eten grote vissen kleine vissen en daarom worden mensen geboren, leven zij hun levens, en gaan dood – as tot as, stof tot stof. Toch verdwijnt niets van dit alles – NIETS – maar verandert het meeste van vorm. Energie is nooit, en kan nooit verloren gaan, het kan alleen getransformeerd worden.

 

Door de transformatie van energie wordt licht geproduceerd. Door de transformatie van energie wordt warmte geproduceerd, elektriciteit, zwaartekracht. Door de transformatie van energie wordt ALLES geproduceerd, inclusief het Leven zelf.
Energie handelt uit zichzelf. De transformatie van energie produceert energie in formatie. Energie is de INFORMATIE VAN HET LEVEN. Leven is altijd in vorming. Het vormt zichzelf eindeloos tot iets wat het daarvoor niet was. Daardoor ademt het Leven in het Leven zelf. Met eenvoudige woorden noemen wij dit VERANDERING.
Ja, hier is dat woord weer: VERANDERING.
Dit is waar het leven over gaat. Leven voedt leven door het proces van het leven zelf waarbij het leven zijn vorm honderd miljoen keer verandert in een oogwenk, miljoenen malen in een seconde en miljarden malen in een minuut, en vaker dan de Tijd zelfs kan tellen in de tijd die voorbij ging sinds het tellen begon.
Verandering ten slechte is letterlijk onmogelijk binnen de expressie van energie die wij Leven noemen. Dit komt omdat het Leven zichzelf fundamenteel kan veranderen in alleen maar één richting. De richting die de evolutie vereist; de richting die expansie nodig heeft; de richting die het laat bloeien. Dingen kunnen alleen ten goede veranderen, dingen kunnen alleen beter worden omdat “verbetering” de ENIGE NATUUR VAN GOD is.
Anders gezegd: God heeft geen intentie om het zelf te doen.
Leven is Gods manier om Hetzelf aan Hetzelf te bewijzen. Het proces waarmee het dit doet heet VERBETERING.
Maar wacht even! Wie zegt dat er een God is?
IK
Maar ik gebruik het woord God niet zoals vele anderen dit doen. Ik gebruik dit woord niet om een enorm Superwezen te duiden of te beschrijven dat ergens in de kosmos bestaat, dat regelmatig oordeelt en wilsbeschikkingen heeft, behoeften en verlangens heeft, frustraties en emoties die identiek aan de mensen zijn. Ik heb het niet over een Goddelijke Entiteit die behoeften heeft die vervuld moeten worden….. want anders!!!!! Die waarschijnlijk woedend kan worden, (of, op zijn minst een bestemming heeft om degenen te straffen die ongehoorzaam zijn) en die, ook waarschijnlijk, een penis heeft en een mooie huid en, aanneembaar, geen vrouw heeft maar wel Een Zoon.
Dit is niet de God waar ik het over heb  als ik het woord God gebruik.
Ik heb het over de Bron van Hoogste Intelligentie die zichzelf manifesteert als de Pure Energie die wij het Leven Zelf noemen. Ik heb het over de Grootste Manifestatie van een Systeem dat zichzelf kopieert in kleinere en kleinere versies door een Proces dat het Systeem zelf versterkt om te Bestaan en Uit te Breiden. Ik heb het over de grootste ongedifferentieerde stamcel in het bestaan waaruit het leven in al zijn vormen zich ontwikkelt.
Zeker, in mijn begrip en ervaring zijn de woorden “God” en “Leven” onderling verwisselbaar en in deze vergelijking is evolutie de constante. Het is het altijd aanwezige mandaat van het Leven Zelf. Het is de doorgaande, oneindige toevoeging en verandering van Al Wat Is. Geen enkele toevoeging, aftapping of verandering verkleint het Leven, maar het kan het alleen maar UITBREIDEN en VERHOGEN.
Leven ontwikkelt zich naar steeds hogere niveaus van complexiteit. Leven kan zich niet verminderen als het dit zou willen. Het is niet in staat om dit te doen.
Het is natuurlijk wel waar dat het leven eruit kan zien als minder zijnde. Veranderingen kunnen erop LIJKEN dat zij niet ten goede zijn. Maar in feite kan verandering alleen maar ten goede zijn, anders zou het zich niet voordoen! Alle spirituele meesters weten dit.
Dit is waarom alle spirituele meesters leren – elk op hun eigen manier:
… oordeel niet naar schijn.
De prachtige informatie die ik hier met jullie deel komt vanuit het inzicht in “Als Alles verandert, verander Alles” (When Everything Changes, Change Everything.) En volgende week zullen wij verder kijken naar gedachten en ideeën uit deze opmerkelijke tekst — een boek dat waarlijk jullie levens kan veranderen.
Ik zie jullie dan!
…liefde en knuffels,
Neale
© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.
This message was originally posted here