Liefde zijn en geliefd worden

Liefde zijn en geliefd worden
Een boodschap van Neale Donald Walsch
16 maart 2019 / Geplaatst 29 maart 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Liefde zijn en geliefd worden
Hallo allemaal…
Wij onderzoeken hier de vijf natuurlijke emoties: Verdriet, Boosheid, Jaloezie, Angst en Liefde. Deze emoties zijn gereedschappen die God ons heeft gegeven om een beter leven op te bouwen.
In de laatste vier weken hebben wij gekeken naar Verdriet, Boosheid, Jaloezie en Angst. Vandaag een uitleg over Liefde.
Liefde is een natuurlijke emotie. Als die normaal en natuurlijk wordt toegestaan en ontvangen door een kind, zonder beperking of condities, zonder remming of verlegenheid, heeft dit verder niets anders nodig. De vreugde van uitgedrukte en ontvangen liefde zijn van zichzelf voldoende. Toch wordt liefde die geconditioneerd, beperkt, scheefgetrokken is door wetten en regels, rituelen en beperkingen, gecontroleerd en gemanipuleerd en tegengehouden wordt, onnatuurlijk.
Kinderen die men heeft laten voelen dat hun natuurlijke liefde niet goed is, dat het verkeerd is om die uit te drukken en dat zij die daarom zelfs niet zouden moeten ervaren, zullen het als volwassenen moeilijk hebben om hier op passende wijze mee om te gaan.
Liefde die constant wordt onderdrukt wordt bezitterigheid, een zeer onnatuurlijke emotie. Mensen hebben hierom gedood. Er zijn oorlogen om begonnen en landen zijn hierdoor omgevallen.

Mensen houden ervan om verliefd te zijn. Toch is “liefde” een groot woord. Het is het grootste woord in de taal…. welke taal dan ook!
Wat is liefde nu eigenlijk? GESPREKKEN MET GOD heeft over dit onderwerp veel te vertellen. Het zegt onder andere dat  liefde een BESLISSING is, geen REACTIE. Dit is misschien een van de belangrijkste dingen die iemand ooit over dit onderwerp zou kunnen zeggen. Echte liefde is nooit het resultaat van de manier waarop iemand eruit ziet, zich gedraagt of met ons communiceert.
Dit houdt niet in dat liefde van ons eist dat wij in een relatie met misbruik moeten blijven. Verwar het woord “liefde” niet met “relatie!” Wij hoeven niet te bewijzen dat wij van iemand houden door in een relatie te blijven. Er zijn zelfs omstandigheden waarin wij bewijzen dat wij van hen houden door weg te gaan! Het is dus niet waar dat liefde eist dat wij misbruik accepteren van degene waarvan wij houden.
Als een persoon misbruik van ons maakt is het misbruik maken van die persoon om hem/haar toe te staan om door te gaan met dit misbruik. Als wij toestaan om door te gaan met dit misbruik, wat leren wij hen dan? Als wij hen duidelijk maken dat het misbruik onacceptabel is, wat leren wij hen dan?
Natuurlijk is het waar dat niemand ooit echt “uit” een relatie kan stappen. Wij hebben altijd relaties met elkaar en het enige wat verandert is de vorm van deze relaties. Men kan een relatie niet stoppen, alleen de vorm ervan kan men veranderen. Denk dus niet in termen als het stoppen van een relatie, denk in termen van veranderen daarvan. Je kunt kiezen om de vorm te veranderen of je kunt kiezen voor dezelfde vorm waarbinnen je verschillende karakteristieken kunt veranderen.
Ervoor kiezen om van iemand te houden – echt ervan te houden – is een zeer hoge handeling. Het is het handelsmerk van een meester. Van iemand houden als “reactie” is een iets minder verhoogde ervaring. Het is het handelsmerk van een leerling. Het gevaar om als reactie van iemand te houden is dat degene waarvan wij houden kan veranderen. Feitelijk is het wel zeker dat zij dit zullen doen. Zij kunnen zwaarder worden of mager worden. Zij kunnen hun persoonlijkheid veranderen. Zij kunnen hun ideeën veranderen over iets dat voor ons belangrijk is. Als wij verliefd zijn op wat anderen ons in een relatie brengen kunnen wij afstevenen op een enorme teleurstelling.
Zo komen wij dus bij de tweede grote waarheid over dit alles: liefde gaat niet om hetgeen de ander jou brengt. Het gaat over wat jij aan de ander geeft. Het doel van alle liefdesrelaties is om ons te voorzien van een mogelijkheid om te beslissen en te verklaren, te zijn en uit te drukken, te worden en te vervullen Wie Wij Werkelijk Zijn.
Dit is misschien een andere manier om de eerste waarheid te bevestigen, want Wie Wij Echt zijn is een keuze en geen antwoord. Het is een beslissing, geen reactie, hoewel het waar is dat de meeste mensen hier anders over denken.
Als ik met jonge mensen over liefde spreek vertel ik hen dat er twee vragen zijn die te maken hebben met het leven en een relatie waarvan iedereen voordeel kan hebben om hen te stellen:
  1. Waar ga ik naartoe?
  2. Wie gaat er met mij mee?
Het is belangrijk om deze vragen in de juiste volgorde te stellen. Vele mensen verwisselen hen en worstelen daarmee dan de rest van hun leven. Zij vragen eerst wie er met hen meegaat in hun leven. Dan vragen zij zich af waar zij naartoe gaan. Vaak is de bestemmingskeuze geconditioneerd en bijgesteld door de keuze van een metgezel. Dit kan voor een zeer hobbelige reis zorgen.
Ik herinner mij een van onze spirituele retraites waarbij een jonge vrouw van een jaar of vijfentwintig bedroefd vroeg: “Hoe voelt het om verliefd te zijn?” Ik vertelde haar dat ik dit voor een ander niet kon vertellen, maar dat ik wel wist hoe dit voor mij voelde. Het voelt alsof er maar EEN PERSOON in de kamer is!
Als ik bij mijn geliefde Em ben voelt het alsof er geen plaats is waar “ik” eindig en “zij” begint. Als ik in Em’s ogen kijk is het alsof ik in mijn eigen ogen kijk. Als ik voel dat Em bedroefd is, voelt het alsof haar droefenis in mijn hart snijdt. Als zij lacht, lacht mijn hart met haar mee. Ik zou willen dat ik hetzelfde voor iedereen voelde. Daar werk ik aan en ik voel dat ik dit elke dag bij steeds meer mensen voel.
EEN CURSUS IN WONDEREN zegt “Geen speciale relaties.” Met andere woorden, geen enkele andere persoon zou voor ons specialer moeten zijn dan een ander. Dit is de manier waarop God liefde ervaart. Er zijn geen voorwaarden en niemand is specialer dan een ander.
Het is voor de meeste mensen moeilijk om dit te begrijpen. Hoe kan God evenveel van ons allemaal houden – van de goeden en de slechten? Dit komt omdat God niemand van ons als “goed” of “slecht” ziet. Wij zijn allemaal perfect in de ogen van God, hoe wij ons ook gedragen. Mensen hebben nog een lange weg te gaan voordat zij dit ook kunnen. De meesten van ons plaatsen voorwaarde na voorwaarde op onze liefde en wij zijn heel snel in het trekken van onze conclusies als aan die voorwaarde niet wordt voldaan.
De derde waarheid over liefde is dus dat liefde geen voorwaarden kent. Er is niet zoiets als: “Ik hou van jou…. ALS” in Gods wereld.
De vierde grote waarheid over liefde is dat die geen beperkingen kent. Liefde is vrijheid ervaren. Totale en absolute vrijheid. Iemand die van een ander houdt zoekt dus nooit naar beperkingen of grenzen voor die ander. Dit is voor veel mensen moeilijk want vele mensen vertalen liefde – grof gezegd – als “bezitten.” Niet dat men dit natuurlijk laat merken, het wordt gewoon zo gevoeld. Het is een gevoel van: “Jij bent van mij!” In waarheid kan dit niet verder van de waarheid af staan. Bij echte liefde maken zulke ideeën en gedachten gewoon geen deel uit van het paradigma. Niemand bezit een ander en zou ook niet zo moeten handelen.
Dit heeft grote gevolgen, zoals men zich kan voorstellen. Ik ga het nu hebben over de vijfde en de waarschijnlijk meest controversiële waarheid over liefde die ik ken.
Liefde zegt nooit nee. Niet tegen volwassen en intelligente personen (Wij hebben het hier niet over kinderen. Laten wij dit tot volwassenen beperken)  
Wat het verzoek van de geliefde ook is…. liefde zegt Ja. Dit betekent niet dat persoonlijke meningen en voorkeuren niet uitgedrukt kunnen worden. Maar uiteindelijk wordt een verzoek van de geliefde nooit afgewezen.
Nogmaals, mensen kunnen hier moeilijk mee omgaan. Toch is dit Gods manier van liefhebben. Ik vertel graag in mijn lezingen en tijdens retraites dat God maar EEN WOORD in haar woordenboek heeft…. God zegt altijd JA. Wat jullie ook willen en wat jullie ook kiezen, hij zegt nooit NEE.
Dit kan worden samengevat in drie woorden: God staat toe.
Omdat GESPREKKEN MET GOD leert dat de woorden “God” en “liefde” onderling uitwisselbaar zijn, zou je kunnen zeggen: “Liefde staat toe!” Uiteindelijk is dit hetgeen liefde doet. Liefde staat toe. Het beperkt nooit, het stelt geen grenzen, het stopt nooit, het staat alleen toe. In ware liefdesrelaties krijgen beiden wat zij willen.
De zesde waarheid over liefde is dat die zichzelf altijd vernieuwt. Het raakt nooit op. Als terugkomend ritueel leggen Em en ik elk jaar op onze trouwdag onze huwelijksgeloften weer af. Wij hebben een hele trouwceremonie met een dominee, uitgenodigde gasten, een diner en cake….. de hele handel! Enkele van onze vrienden vertelden dat zij dit een goed idee vonden en dat zij dit nu ook op hun jaarlijkse trouwdag doen!
Het is heel prettig als wij zoiets zien gebeuren! Liefde zelf heeft zichzelf verveelvoudigd en met ons als instrument. Op dezelfde manier kunnen jullie ook een instrument van liefde zijn…. met elke gedachte, met elk gesproken woord en met elke handeling die jullie doen.
Liefde is een natuurlijke emotie. Als wij dit elke dag volledig kunnen uitdrukken komen wij tot leven door de directe ervaring van Wie Wij Werkelijk Zijn!
Ik heb genoten van het schrijven van deze serie over de Vijf Natuurlijke Emoties.
Tot volgende week…
Liefde en knuffels,
Neale
© 2019 ReCreation Foundation –http://www.cwg.org/– Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.