Laten wij vrienden zijn (Deel 4) Een boodschap van Neale Donald Walsch / Vrijdag 29 juni 2018. / Geplaatst 1 september 2018

Laten wij vrienden zijn (Deel 4)
Een boodschap van Neale Donald Walsch
Vrijdag 29 juni 2018. Geplaatst 1 september 2018
Vertaald vanuit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden…
Van de vorige week:
Schuld en spijt zijn niet hetzelfde. Als jullie hen kennen zullen jullie het verschil kennen. Ik zal nooit ophouden met “spijt” te hebben van de dingen die ik heb gedaan. Als ik dit zou doen zou ik mijn mens-zijn opgeven. Maar ik ben wel mijn “schuld” kwijt. Als je het goed bekijkt ben ik “niet schuldig” door krankzinnigheid. Het was krankzinnig van mij om te denken dat ik geluk kon vinden op de manier waarop ik dit zocht.
Nu de schuld was verdwenen voelde ik mij beter over mijzelf – ik was bijna iemand waar ik vriendschap mee zou kunnen hebben. Maar ik had nog steeds twee stappen te gaan voordat ik het proces kon afmaken.
Deel 4: Vriend zijn met je echtgeno(o)t(e), met je kinderen, met degenen waar je innig van houdt, begint echt met van jezelf te houden. Het proces voor anderen is hetzelfde als voor mij. Het is, zoals ik al heb gezegd, een driedelig proces: Vergeving, Acceptatie, Viering.

Toen ik eenmaal de weg voor mijzelf had gevonden (God toonde mij de weg door mij te tonen dat God mij vergeeft) had ik het gewoon nodig om naar een plaats te gaan waar ik mijzelf accepteerde – wie ik was en hoe ik was… de mogelijkheid om mijzelf te vergeven opende mij voor het eerst om mijzelf te veranderen!

Voorafgaand aan het accepteren van wie en hoe ik ben, had ik grote weerstand omdat ik krachtig de notie verwierp dat ik het nodig had om te veranderen. Als een alcoholist of een drugsverslaafde weigerde ik te erkennen dat ik “een probleem” had. Er was niets “mis” met mij, het waren alle anderen die een probleem hadden.
Als anderen mij dus vertelden dat ik routinematig – niet alleen maar af en toe – sarcastisch was, vertelde ik mijzelf dat ZIJ degenen waren die een probleem hadden.
Zij waren op hun teentjes getrapt of gewoon niet in staat om met het normale geven en nemen van eerlijke mensen om te gaan en met hun eigen, authentieke zelf om te gaan.
Als anderen mij vertelden dat ik routinematig – niet af en toe, veeleisend was, vaak teveel van anderen verwachtte en mensen veel te vaak in een hoek zette en hen niet respecteerde, vertelde ik mijzelf dat Zij het probleem waren. Zij waren op hun teentjes getrapt en handelden niet op mijn niveau en waren niet in staat om te gaan met bepaalde vereisten van een groep waar ik duidelijk bij hoorde.
Als anderen mij vertelden dat ik routinematig  – niet af en toe, eigenzinnig en egoïstisch was, vertelde ik mijzelf dat Zij een probleem hadden. Zij hadden niet de eigenschappen om om te gaan met getalenteerde en begaafde mensen zoals ik en zij moesten gewoon begrijpen dat er van mij werd verwacht dat ik mij met mijzelf bezighield en tot op bepaalde hoogte op mijzelf gefocust was omdat ik degene was die dingen “mogelijk maakte” Ik was de persoon die alle touwtjes in handen had, ik was de ster van de show en dus diende ik vergeven te worden voor alle druk waardoor ik aandacht gaf aan mijn ego.
Het was toch zo dat iedereen naar MIJ keek voor antwoorden, oplossingen en uitkomsten!
Als anderen mij vertelden dat ik routinematig – niet af en toe – te gevoelig was, van een scheet een donderslag maakte en voorspelbaar uit mijn dak ging over de kleinste dingen, vertelde ik mijzelf dat Zij degenen met het probleem waren. Zij waren duidelijk niet op mijn niveau op het leven ingesteld en zij waren immuun voor het inzicht en het bewustzijn dat ik dagelijks tentoon spreidde. Zij behoorden tot de gelukkigen die niet in staat waren om te zien en te voelen wat er was vereist door mijn aard om alles op elk moment te zien en te voelen.
Als anderen mij vertelden dat ik routinematig – niet af en toe – te gevoelig was, zelfs als men maar een klein beetje kritiek op mij had, en het met een klein ding niet met mij eens was en er dan een waterval aan woorden van mij kwam, vertelde ik mijzelf dat Zij degenen waren die een probleem hadden. Zij waren duidelijk niet in staat om door het leven te gaan op mijn briljante niveau en wisten niet om te gaan met iemand die bijna altijd het juiste antwoord had, de juiste manier wist en het juiste ding deed.
Als anderen mij vertelden…… wel, jullie snappen het al. De lijst groeit en groeit. De litanie van mijn onvolkomenheden is lang en gevarieerd. Toch heb ik hen al zo’n vijftig jaar afgewezen….. maar zij bleven terugkomen. Het is zoals Gesprekken met God zegt: Waar je tegen vecht, maak je sterker.
Het was alleen als ik mijzelf opende voor de mogelijkheid dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat 30 verschillende mensen in 30 verschillende jaren met 30 verschillende relaties op 30 verschillende plaatsen en situaties zouden komen met dezelfde impressies over mij die ik zo zag, zag ik in dat het probleem misschien niet ergens anders lag, maar het misschien bij mij lag, in mijn eigen achtertuin.
Toen begon het echte werk omdat ik toen een manier moest vinden om door te gaan met van mijzelf te houden en ervan overtuigd moest blijven dat er bij mij van binnen iets veranderd diende te worden.
Ik herinner mij dat iemand eens tegen mij zei, midden in een van mijn tirades: “Weet je, dit is niet het meest aantrekkelijke deel van jou.” Ik heb dit nooit vergeten. Het werd zo duidelijk verteld, zo eenvoudig, zonder een hoop poespas. Het was gewoon een heldere, eenvoudige observatie. En het kwam over!
Toen moest ik naar een plaats van Acceptatie gaan. Ik had een lang gesprek met mijzelf – en met God. God maakte mij duidelijk dat het goed was – nee, dat het PERFECT was – gewoon op de manier zoals het was.
Maar dit betekende niet dat er geen ruimte was voor verandering als ik naar een volgende niveau wilde gaan, als ik ernaar verlangde om mijzelf te herscheppen in de nieuwste en grootste versie van het grootste visioen dat ik ooit heb gehad over wie ik ben. Ik werd elk moment door het leven uitgenodigd om dat te doen.
Maar er werd mij wel verteld dat ik nooit zou kunnen veranderen wat ik niet kon accepteren. Ik kan niet iets loslaten als ik weiger te (h)erkennen dat ik het vasthoud. Ik kreeg dus het enorme geschenk van zelfacceptatie. Ik was veel te vaak sarcastisch. Ik eiste teveel. Ik was op mijzelf gericht en defensief en nog veel meer.
Ik was moeilijk in de omgang en ik knalde overal bovenop en ik was ongeduldig als anderen langzaam waren (met alles) en ik…… en ik….. en ik…..
Ja, ik was al deze dingen en toen ik dit uiteindelijk accepteerde kwam ik voor altijd uit de ontkenning. Maar de manier om uit de ontkenning te komen was niet het omarmen van deze karakteristieken als FOUTEN. Het kwam door hen te zien als mijn KRACHTEN, gewoon met de volumeknop af en toe een beetje te ver open.
Met het volume op een comfortabel niveau was mijn sarcasme iets dat mensen waardeerden; mijn veeleisende aard was mijn vermogen om mensen te inspireren om zich te verbeteren en mensen hielden daarom van mij, mijn zelfingenomenheid was mijn zelfbewustzijn en mensen hielden daarom van mij; mijn defensieve houding was mijn kracht om te oordelen en mensen hielden van mij, mijn gevoeligheid was mijn openheid voor al het leven op honderd verschillende niveaus tegelijk, en mensen hielden van mij.
Dit waren mijn GESCHENKEN, niet mijn FOUTEN, en mijn enige uitdaging was mij te wentelen in hun energie zodat ik kon passen bij de energie van het Moment dat werd Gepresenteerd. Dan zou ik in betere harmonie zijn met wat Hier, Nu, aan de hand is en mensen mij als prachtig zouden zien, niet als een mislukkeling.
Wow! Wat een eenvoudig, transformatief begrip. Wow. Het was voorbij. Mijn lange veldslag met mijzelf was voorbij. Op de dag waarop is “snapte” dat God mij accepteerde, op die dag, kon ik mijzelf ook accepteren. Ik herinner mij nog goed de stelling die mij me voor deze ervaring opende: ALS JIJ JEZELF ZOU ZIEN ZOALS GOD JOU ZIET, ZOU JE ZEER TROTS ZIJN EN ZOU JE HEEL VEEL GLIMLACHEN!!!
VOLGENDE WEEK: Deel 5 – Viering
Liefde & Knuffels,

Neale
© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.