Het is Goed om Jaloers te zijn!

Het is Goed om Jaloers te zijn!
Een boodschap van Neale Donald Walsch
7 maart 2019 / Geplaatst 15 maart 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Het is goed om jaloers te zijn!
Hallo allemaal…
Wij onderzoeken hier de vijf natuurlijke emoties: Verdriet, Boosheid, Jaloezie, Angst en Liefde. Deze emoties zijn gereedschappen die God ons heeft gegeven om een beter leven op te bouwen. In de laatste twee weken keken wij naar Verdriet en Boosheid. Vandaag een uitleg over Jaloezie.
Jaloezie is een natuurlijke emotie. Het is de emotie die een vijfjarig kind laat wensen dat hij net zoals zijn zus ook bij de deurknop kan komen – of op een fiets kan rijden.

Jaloezie is de natuurlijke emotie die ervoor zorgt dat je het nogmaals wilt doen; meer je best te doen, om constant naar het succes te streven.
Het is zeer gezond om jaloers te zijn, heel natuurlijk. Het is het deel in ons dat ons verteld dat er meer in ons zit en dat wij net zo goed zijn als een ander…. op onze eigen manier, met onze beste expressie en met gebruik van onze eigen unieke talenten en mogelijkheden.

Als kinderen in staat worden gesteld om hun jaloezie te tonen krijgen zij een zeer gezonde houding in hun puberteit en daardoor bewegen zij zich zeer snel door hun jaloezie heen, doen er iets aan (zoals leren wat te doen als zij jaloers zijn op een ander die tot iets in staat is dat zij niet kunnen – of, een andere mogelijkheid of vaardigheid te ontwikkelen waardoor Zij zich trots kunnen voelen) en daarvoor jaloezie gebruiken als springplank om iets te bereiken.


Bijna iedereen die in zijn leven een groot succes heeft behaald kan je vertellen dat zij jaloers op iemand waren toen zij jong waren, die hetzelfde, of bijna hetzelfde ding deed.
Dit waren hun ROLMODELLEN. Dit waren mensen waar zij naar opkeken. Dit gevoel van opkijken tegen iemand die iets doet of is wat wij zouden willen zijn wordt JALOEZIE genoemd.  

Ouders begrijpen dit natuurlijke gevoel van jaloezie vaak verkeerd als zij dit bij hun kinderen zien. In plaats van hun kinderen te leren om met deze energie te spelen, die te gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen in hun eigen leven, voelen vele ouders zich genoodzaakt om hun kinderen te vertellen dat zij zich niet zo moeten voelen; dat is “niet aardig” en dat zij genoeg hebben om dankbaar voor te zijn en dat zij daarmee tevreden zouden moeten zijn, etc., etc.

Kinderen die wordt verteld dat jaloezie niet goed is, dat het fout is om die uit te drukken, dat zij die zelfs niet zouden moeten ERVAREN, zullen het moeilijk hebben om hier zelfs als volwassenen mee om te gaan – met hun eigen jaloezie of die van anderen of, interessant genoeg, ook die van HENZELF.

Jaloezie die constant wordt onderdrukt wordt JALOERSHEID, een zeer ONnatuurlijke emotie. Mensen hebben elkaar gedood uit jaloersheid. Er zijn oorlogen door ontstaan en er zijn landen door gevallen.

Ontken jaloezie dus nooit…. en vertel anderen dit ook, met name een kind. Jaloezie is heel natuurlijk, heel normaal, en enorm behulpzaam als het wordt begrepen en er goed mee om wordt gegaan, als het ten voordele wordt gebruikt om iets te bereiken.

Liefde en knuffels,
Neale
© 2019 ReCreation Foundation –  http://www.cwg.org/  – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.