Het hele leven is een proces

Het hele leven is een proces
 van recreëren

 geciteerd uit: Vriendschap met God
Neal Donald Walsch

Ik zeg dat elke daad een daad van zelfdefiniëring is. Dat is het enige wat jullie hier doen. Jezelf definiëren, creëren, tot uitdrukking brengen en ervaren wie je denkt te zijn. Kortom, jullie ontwikkelen jezelf. Hoe jullie je ontwikkelen is jullie keuze, maar het feit dat jullie je ontwikkelen is dat niet. Als je een wezen bent dat ervoor kiest een kankergezwel uit je lichaam te laten snijden teneinde je grotere levensvorm te behouden, dan zal je dat uiten.

Als je een wezen bent dat anderen van jouw soort als een kanker ziet omdat zij van jou verschillen of het niet met jou eens zijn, dan zul je dat uiten. Velen onder jullie hebben dat al geuit. 

Ik ga jullie nu uitnodigen het leven op een volstrekt nieuwe wijze te bekijken.

Ik ga jullie uitnodigen het leven te bekijken als niets anders dan een onafgebroken veranderingsproces. 

Beschouw het als volgt: alles verandert de hele tijd door. Met inbegrip van jou. Je bent degene die de verandering aandrijft als degene die de verandering ondergaat. Dat is omdat jij – de verandering in jouw Zelf en in de wereld om je heen veroorzaakt. Ik nodig je uit aan het volgende te denken als je ’s ochtends opstaat: wat gaat er vandaag veranderen? Niet: zal er vandaag iets veranderen? Dat is een ‘vaststaand’ gegeven. Maar wat zal die verandering vandaag zijn? Ben je er de bewuste veroorzaker van?

Iedere seconde van iedere minuut van elk uur van iedere dag neem je beslissingen. Deze keuzes gaan over wat er zal veranderen op welke manier. Ze gaan nergens anders over.

Zelfs een eenvoudige keuze als het kammen van je haar. Laten wij dat voorbeeld gebruiken, omdat het gemakkelijk te begrijpen is. Je beeldt je in dat je elke dag op dezelfde manier je haar kamt en op die manier verandert er niets. Nochtans is de daad van het kammen van je haar al een daad van verandering. Je gaat vlak nadat je bent opgestaan naar de spiegel en kijkt naar je haar. Je dankt: jakkes, het zit helemaal door elkaar. Zo kun je niet naar buiten. Je moet er iets aan doen. Je moet je uiterlijk aanpassen. Dus was je je gezicht, kam jij je haar en zorg je ervoor dat je je weer kunt vertonen.

De hele dag neem je beslissingen. Sommige beslissingen draaien de dingen terug zoals ze waren. En op die manier creëer je de illusie dat je de dingen in stand houdt zoals ze zijn. Maar je re-creëert eigenlijk alleen jezelf opnieuw in de verhevenste versie van de verhevenste visie die je ooit hebt gehad over Wie jij bent!

Het hele leven is een proces van recreatie! Dit is Gods grootste vreugde. Dit is Gods recreatie! De implicaties die dit voor jouw leven heeft, zijn fenomenaal. Je doet niets anders dan veranderen. Je doet niets anders dan jezelf ontwikkelen.

Hoe jij verandert, moet jij bepalen. Maar het feit dat je verandert, staat niet ter discussie. Het is een gegeven. Dat is wat er aan de hand is. 

Dat is wat het leven is.

Dat is wat God is. Het is wat jij bent. Leven, God , jij = Dat wat verandert.