Het Belang van Scheiding

Het Belang van Scheiding

Een boodschap van Neale Donald Walsch
7 september 2018 / Geplaatst 2 november 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het belang van Scheiding

Mijn lieve vrienden…

Ik weet zeker dat jullie weten dat de meeste mensen zichzelf zien als gescheiden van God. Daarnaast zien de meeste mensen zich ook als gescheiden van elkaar.

Toch is geen mens gescheiden van God omdat God ALLES is. Daarom zijn mensen niet – en KUNNEN zij niet – gescheiden zijn van God en ook niet gescheiden zijn van elkaar.

Toch zou het onnauwkeurig zijn om te concluderen dat het concept van scheiding op zichzelf een “slecht idee” is (dat het je doelen niet dient). Het idee van scheiding is zeker een gezegend idee dat het Geheel in staat stelt om te begrijpen dat het de Som van Zijn Delen is, en zelfs nog groter.

Scheiding, vertelt God ons in het boek Eenheid met God, is een illusie die jullie doel uitstekend dient als jullie De Illusie als gereedschap gebruiken om ervaringen te scheppen.

Als jullie vergeten dat scheiding een illusie is, stellen jullie je voor dat dit de Staat van Dingen is. De illusie schept niet langer ervaringen, het is de ervaring zelf geworden.

Het is als het voorwenden van boosheid om de aandacht van iemand anders te krijgen, en dan feitelijk boos te worden. Of het voorwenden van boosheid om een derde partij jaloers te maken om er achter te komen dat de illusie van aandacht zeer echt is geworden….

De scheiding wordt de ervaring.

Bij dit proces zijn jullie feitelijk tot het geloof gekomen dat jullie apart staan; dat niet-eenheid mogelijk is in het Verenigde Veld dat jullie het Universum noemen. Daarbij negeren jullie het feit dat het woord “UNI-Versum” zelf betekent: “Alles in Een.”

De illusie van scheiding – als die niet volledig wordt begrepen of gebruikt zoals hij was bedoeld – kan een enorme invloed hebben op jullie dagelijkse ervaring. De grootste uitkomst is dat jullie geloof dat scheiding echt is, in plaats van een illusie, tot het idee leidt dat er “niet genoeg” is.

Toen er alleen maar EEN DING was en jullie wisten dat er maar EEN DING was, was het geen enkele vraag of er “genoeg” zou zijn. Er was altijd “genoeg van Jullie.” Maar toen jullie besloten dat er meer dan EEN DING was, kon het toen (en alleen toen) erop lijken dat er niet genoeg was voor het “andere ding!”

Dit “andere ding” waarvan jullie denken dat het er is, is het spul van het Leven. Toch Zijn jullie LEVEN en dat wat het LEVEN is….. en dat is GOD ZELF!

Toch, zo lang jullie je voorstellen dat jullie gescheiden zijn van God, zullen jullie je voorstellen dat jullie iets anders zijn dan wat God is – en dat is het LEVEN ZELF. Jullie kunnen denken dat jullie iets zijn dat leeft, maar weten niet dat jullie het Leven Zelf zijn.

Deze scheiding VAN het zelf VANAF het zelf is wat wij in een van onze mythologieën de verwijdering uit de Tuin van Eden hebben genoemd. Opeens was er dood waar eerst eeuwig leven was en nu is er “niet genoeg!”

Opeens lijkt het erop dat er vele Aspecten van het Leven zijn die strijden om het Leven Zelf. Dit is in de Ultieme Realiteit onmogelijk, maar niet in ons voorstellingsvermogen.

Jullie kunnen je zelfs voorstellen dat jullie in competitie zijn. Met de vogels, met de bijen, met elk ander levend wezen, en met alle andere mensen.

Jullie kunnen een nachtmerrie scheppen bij alle dingen die jullie leven lijken te steunen, maar dit in werkelijkheid niet doen, maar het limiteert. Als gevolg daarvan zullen jullie proberen hetgeen jullie probeert te steunen, te temperen.

Er werd jullie verteld om te heersen, maar jullie hebben besloten dat dit overheersen betekent. Jullie zijn in feite een oorlog met de natuur begonnen en ook met de Natuurlijke Orde van de Dingen.

Wij hebben onze wetenschap en onze technologieën gebruikt om te draaien en de Natuur te manipuleren, zodat die onderworpen is aan onze wil. Wij vernietigen langzaamaan de Natuur zoals die natuurlijk is in een poging om onszelf te ervaren zoals wij van nature al zijn.

Jullie zijn al wat jullie zoeken – eeuwig, onbeperkt, en Een met Alles – en toch herinneren jullie je dit niet.
En dus onderwerpen jullie het Leven dusdanig dat jullie leven overvloediger kan zijn. En jullie zien niet eens wat jullie doen!

Het Leven wordt de ene algemene noemer. Iedereen wil Leven en de dingen die het Leven steunen, en, omdat wij denken dat er meer dan een van ons is, zijn wij bang dat er niet genoeg Leven is om door te gaan.

Naast deze angst produceren wij onze volgende voorstelling: Dood!

Een leven waarvan wij dachten dat het eeuwig zou zij (totdat wij ons voorstelden dat wij “gescheiden” waren; het kwam nooit bij ons op dat dit niet altijd zo zou “zijn”) lijkt nu een begin en een einde te hebben.

DIT IS DE ILLUSIE VAN ONVOLDOENDE die op het hoogste niveau wordt uitgespeeld.

De ervaring van een leven met een begin en een einde is in werkelijkheid niet meer dan de aanvang en de opzet van ons idee “gescheiden” te zijn. Op bewust niveau weten wij dit misschien niet maar op een hoger niveau is dit altijd duidelijk.

Dit is het hogere niveau dat wij zoeken om onze ervaring van scheiding te beëindigen; om onszelf eraan te herinneren dat dit een Illusie is en dat wij die zelf hebben geschapen. Het is nu een goede tijd om eens te bedenken WAAROM wij  die hebben geschapen.

Wij hebben de illusie van Afscheiding geschapen om de Realiteit van de Eenheid te kunnen ervaren. Alleen als wij buiten de Realiteit zijn kunnen wij die ervaren. Als wij een Deel van het Geheel zijn kunnen wij onszelf als GEHEEL niet ervaren omdat er niets anders is en, in de afwezigheid van wat wij niet zijn, is wat wij zijn, ook niet!

De afwezigheid van kou is niet warmte. De afwezigheid van lang is niet kort. Als alles kort is, is NIETS kort, omdat “kort” niet bestaat als iets dat gekend wordt. Het kan bestaan als een concept, maar het is een concept dat jullie niet kunnen ervaren. Het kan alleen een idee zijn en nooit jullie “ervaren” realiteit.

Gelijkluidend, in de afwezigheid van niet-eenheid, is er geen eenheid.

Als alles als verenigd wordt ervaren, kan er NIETS ALS EENHEID worden ervaren omdat “eenheid” niet bestaat als een experiment. Het is niet iets dat gekend kan worden. Het kan misschien bestaan als een concept, maar het is een concept dat jullie niet kunnen ervaren. Het kan alleen een idee zijn en niet jullie “ervaren” realiteit.

In het kort: jullie kunnen jezelf niet kennen als Wie jullie werkelijk zijn.

Toch is het onze wens om onszelf te kennen als Wie wij werkelijk zijn. Dus moeten wij eerst de ervaring van Wie wij niet zijn scheppen. Omdat wij deze ervaring niet kunnen schepen in de Ultieme Realiteit (realiteit is wat realiteit is), moeten wij dit door illusie doen.

Op deze manier kunnen wij ons verheugen in wat Echt zo is, en het kennen! Op deze manier kunnen wij ervaren Wie Wij Werkelijk Zijn.

Het Alles van Alles.

De Ene en de Enige.

Wij zijn het Collectief, de Enkele Realiteit in Veelvuldige Vorm – hebben een Veelvoudige Vorm aangenomen waarmee wij de glorie van onze Enkelvoudige Realiteit kunnen bemerken en ervaren.

Dit is een eenvoudige uitleg over het doel van relativiteit. Het wordt hier dusdanig aangeboden dat wij het allemaal door en door kunnen begrijpen en allemaal kunnen ontwaken uit onze droom….liefde en knuffels,

Neale

© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.