God en Hel. Wat is de Waarheid?

God en Hel. Wat is de Waarheid?
Een boodschap van Neale Donald Walsch
26 april 2019. Geplaatst 5 mei 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden… 
Een paar jaar geleden kreeg ik een briefje van een man genaamd Scott die het boek Gesprekken met God voor Teenagerste pakken had gekregen. Zijn jullie je bewust van dit boek? Wisten jullie dat dit bestaat? Het is een prachtige bron voor ouders van tieners die hen bij het Gesprekken met God-materiaal willen betrekken.
In die brief schreef deze jonge man….
“Hoe kan een Barmhartige God zo intolerant en isolationistisch zijn ten opzichte van andere gezichtspunten? Hoe kan een God die oneindig barmhartig is iemand voor wat dan ook veroordelen? Waarom magie die heelt veroordelen? Waarom mensen voor eeuwig veroordelen voor hun “zonden”?  Scott, 18, Californië.”
God schreef onmiddellijk terug…Gods gedachten vulden mijn geest. Dit is mijn inspiratie die ik kan aanbieden als het antwoord van God….
Beste Scott, ik denk dat ik een isolationist ben en ik hoop van harte dat ik niet intolerant ben. Ik denk dat jij het hier over een andere God hebt. Misschien is het de God waarover jou dingen zijn geleerd, maar dit is niet de echte God. De God die jij beschrijft is een verzinsel van jullie collectieve voorstellingsvermogen.

 

Laat dit duidelijk zijn: ik veroordeel niemand voor wat dan ook! Dit is jarenlang door vele bronnen steeds en steeds weer verteld tegen het menselijk ras.
Ik heb dit tot in detail uitgelegd in de boeken GESPREKKEN MET GOD, VRIENDSCHAP MET GOD EN GEMEENSCHAP MET GOD. Veel van de mensen die ik deze waarheid heb doorgegeven hebben deze woorden doorgegeven aan de wereld. Niet alleen schrijvers als Neale Donald Walsch, maar ook wereldwijde spirituele leiders als paus Johannes Paulus II.
Tijdens een audiëntie van de paus in Rome op 28 juli 1999 verklaarde de paus: “Eeuwige verdoemenis is nooit het initiatief van God, het is de zelf opgelegde straf van degenen die Gods liefde weigeren…” Dit statement van de paus was correct. Wat ik bedoel is dat ik jullie nooit zou straffen, maar dat jullie JEZELF wel kunnen straffen. Jullie kunnen JE EIGEN HEL SCHEPPEN! Zelfbestraffing is eenvoudigweg jullie beslissing om over jezelf te oordelen, of mijn bestaan en mijn aanwezigheid te ontkennen en daardoor jezelf van Mij af te scheiden.
De paus vertelde dat “Eeuwige verdoemenis nooit het initiatief van God is”? Ja. Hij deed ook in diezelfde periode ook enkele andere dappere uitspraken over hemel en hel. Jullie kunnen je eigen kranten hierover raadplegen als jullie dit willen.
De kranten vertelden dat hij zei dat de hemel geen plaats is, maar een intieme relatie met God die gedeeltelijk ervaren kan worden op Aarde. Er stond ook in dat de paus vertelde dat het idee van een hemel in de lucht door metaforische Bijbelse taal komt als contrast tussen de woonplaats van de mensen en de woonplaats van God. Maar het Oude Testament maakt duidelijk dat God niet opgesloten is in de hemel, dat God menselijke gebeden hoort, tussenbeide komt in de menselijke geschiedenis en dat “door genade gelovigen kunnen ascenderen” naar Gods aanwezigheid, zo vertelde de paus.
Tenslotte aangaande de hel, vertelde paus Johannes Paulus dat eeuwige verdoemenis geen straf is van God vanaf de buitenkant, maar dat dit een interne staat van afscheiding van God is.
Toen, Scott, kwam het meest verbazende statement van alle. “Of er nu wel of niet mensen verblijven in de hel blijft een reële mogelijkheid, maar het is niet iets dat wij kunnen weten” zei hij.
Tot nu toe is geen enkele paus of christelijke leraar van enige bekendheid ooit ook maar in de buurt geweest van te suggereren dat er iets anders kan zijn dan een absolute verzekering over zielen die zich in de hel bevinden en dit was volgens hen de plaats “eeuwige verdoemenis.”
Nu komt de spirituele leider van de grootste christelijke kerk op jullie planeet om te vertellen dat hij daar niet zeker van is.
Andere religies hebben in de afgelopen jaren ook hun toon gematigd en hun officiële retoriek verzacht over hel en verdoemenis en deze nieuwe statements van de spirituele leiders van de wereld bieden nieuwe signalen dat het wereldbeeld dat jullie over mij hebben aan het wijzigen is. Jullie kunnen nu stoppen met leven in constante “angst voor de Heer” en vriendschap sluiten met God in plaats van “angst te hebben voor God!”
Dit is geen kleine opwaardering, Dit is geen kleine verandering. Dit verandert alles. Op welke manier? Onze relatie kan er eindelijk een zijn van liefde, niet van terreur!
Het opwindende hiervan is dat als jullie stoppen met angst voor Mij te hebben, jullie ook kunnen stoppen met angst voor elkaar te hebben. Jullie kunnen de hoogste waarheid over God gaan begrijpen (dat is dat jullie nooit een ander willen beschadigen) en ook de hoogste waarheid over het leven (het is eeuwig, liefde is alles wat er is, en er is genoeg van God en van het leven en er is genoeg voor iedereen), de hoogste waarheid over elkaar (jullie zijn allemaal EEN) en de hoogste waarheid over jullie eigen gezegende wezens (met het doel om voor altijd te ontwikkelen en niet vernietigd kunnen worden, onder welke omstandigheden dan ook).
Dit verandert alles. Het verandert jullie relatie met Mij, met jullie onderling en met jezelf.
Het verandert de wereld.
Liefde en knuffels,
Neale
© 2019 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.