Geloof dat het mogelijk IS!

Geloof dat het mogelijk IS!

Een boodschap van Neale Donald Walsch
3 oktober 2019 / Geplaatst 6 oktober 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Hallo mijn prachtige vrienden…

Er is mij vaak gevraagd hoe iemand kan scheppen wat jij, Neale “de Heilige Ervaring” noemt?

Wel, de eerste stap is geloven dat het mogelijk is dat je dit kunt. Nu kun je denken dat dit een elementaire stap is, bijna een gegeven. Toch is dit voor vele mensen een zeer moeilijke stap omdat zij het moeilijk vinden om te geloven dat een of andere soort van “heilige ervaring” hen kan overkomen.

(1)Sommigen geloven dat het onmogelijk is om de Heilige Ervaring te hebben omdat zij geloven dat zoiets niet bestaat.

(2)Anderen geloven dat het mogelijk is om zo’n ervaring te hebben terwijl het zo is dat zij niet weten wat het is en hoe zij dit moeten bereiken. Zij geloven dat het begrijpelijk en bereikbaar is, maar alleen voor asceten en monniken en heilige mensen – mensen die hun hele leven hebben gewijd aan de zoektocht naar innerlijke en hogere realiteiten.

(3) Als laatste zijn er mensen die geloven dat – hoewel dit bereikbaar is voor gewone mensen, zij zelf denken dat zij dit niet waardig zijn. Om de een of andere reden geloven zij dit. Sommigen denken dat iemand daar iets specifieks voor moet doen of moet hebben om de Heilige Ervaring in te gaan. Zij geloven dat dit is voorbehouden aan een speciale groep mensen die – in tegenstelling tot zijzelf – in hun geest helemaal zijn gericht om deze ervaring te kennen en die duidelijk vinden dat hun speciale doctrine die hen vertelt dat er maar een manier is om de Heilige Ervaring te hebben, absoluut correct is en die je zonder uitzondering dient te aanvaarden.

(4) Ten slotte zijn er mensen die denken dat zij door hun eigen gedrag in dit leven niet  voldoende “heilig” zijn om deze ervaring te hebben.

Het zijn deze verschillende ideeën waarmee deze mensen de heilige Ervaring en ook het leven zelf, benaderen. En natuurlijk regeren ideeën de menselijke ervaring. Het idee dat iemand over iets heeft produceert iemands ervaring daaromheen. Jullie perspectief over iets is een ding dat jullie idee daarover schept

Als dit perspectief is geschapen door je geest zal dit op gegevens gebaseerd zijn. Als dit perspectief is geschapen door je ziel zal dit gebaseerd zijn op bewustzijn. Als dit perspectief is geschapen door de samenwerking van je geest en de ziel zal dit wijsheid scheppen.

Perspectief schept zienswijze, zienswijze schept geloof en geloof schept ervaring. De ervaring die geloof schept is wat jullie “Waarheid” noemen.

Omdat ik dit weet probeer ik momenteel om naar alles te kijken vanuit het perspectief van mijn hoogste verlangen. Dit betekent niet te kijken naar dingen door het prisma van wat ik verwacht of verlang of waarvan ik realistisch gezien denk dat het zal gebeuren, maar de dingen eerder te zien als dat ik hen heb uitgekozen en verlang dat zij gaan gebeuren.

Dit is niet makkelijk. Ik merk dat ik door de maatschappij ben geprogrammeerd om in alles het slechtste te zien en de minst verlangde uitkomst te verwachten, mij er zorgen over te maken en mijzelf te pijnigen over hoe slecht de dingen kunnen zijn in plaats van te denken dat het allemaal goed zal komen.

Ik moest vechten tegen deze tendens over al het pessimisme in mijn leven. Het grappige hierbij is dat ik tegelijkertijd een onverbeterlijke optimist ben. Ik geloof dat ik door geluk ben omgeven, dat God altijd bij mij is, dat alle goeds mij zal toekomen en dat ik energie kan vinden in welk probleem dan ook – elke moeilijkheid, elke situatie – en steeds weer op mijn pootjes terecht zal komen.

Dit zijn dus twee kanten van mij. Gelukkig laat de positieve kant zich voor 80% van de tijd zien en de negatieve kant maar 20% – maar beide kanten zijn er zeker. Ik moet mij dus herinneren om positief te denken en negatieve gedachten uit mijn mentale dieet te verwijderen. Ik moet zover komen dat ik denk vanuit het bewustzijn van de ziel en niet vanuit de geest.

Knuffels en Liefde,

Neale

© 2019 ReCreation Foundation – https://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.