Een Verrassend Nieuw Idee over de Dood.

Een Verrassend Nieuw Idee over de Dood.
Een boodschap van Neale Donald Walsch
8 februari 2019 / Geplaatst 23 februari 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Mijn lieve vrienden…Ik ben de laatste dagen bezig geweest met het onderwerp dood – of wat ik onze voortzetting-dag noem.

Deze informatie is al behandeld in het boek THUIS BIJ GOD IN EEN LEVEN DAT NOOIT EINDIGT. Ik moedig jullie aan om zo gauw jullie kunnen dit boek te lezen. God spreekt daarin direct over het achter laten van geliefden. Ik kan jullie hier in het kort vertellen wat God mij vertelde in de laatste onthulling over wat er gebeurt als wij “dood” gaan.

Wij laten niemand “achter” als wij overlijden!

Het goede en ongelooflijke nieuws is dat wij geliefden niet achter laten. Er is voor de ziel die is overleden dus geen emotionele pijn hierbij betrokken. Als wij overlijden ontmoeten wij onze “nog steeds levende” geliefden aan de andere zijde – waar het grootste deel van hen bestaat op de plaats van Geen Tijd/Geen Ruimte.

Een waarheid die de religies ons niet leren is deze: Wij bestaan TEGELIJK aan beide zijden van de sluier die het gebied van het fysieke scheidt van het gebied van het spirituele. Wij DELEN onszelf om het gebied van het fysieke te ervaren en wij VERLATEN het spirituele gebied niet.

Het verlaten van het spirituele gebied is voor ons niet nodig om onszelf te ervaren als Wie Wij Werkelijk Zijn. Wij sturen gewoon een DEEL van onszelf naar de fysieke wereld en verzamelen en verenigen een deel van onze Zielenenergie in een bepaalde locatie van het Hier en Nu om ons te identificeren als wie wij zijn in elk gegeven leven.

Wat er feitelijk gebeurt op het moment van overlijden:

Als wij “overlijden” verstrooien wij eenvoudigweg identificerende energieën en laten wij onze ESSENTIE weer terugstromen naar de Hele Ziel en de Ene Identiteit die wij zijn.

Daar aan de Andere Kant staan de Hele Zielen van al degenen waarvan wij hielden op ons te wachten – uit dit leven en uit ALLE levens. Deze Hele Zielen hebben de mogelijkheid om zich in elke vorm te manifesteren die zij willen…. EN DAT DOEN ZIJ OOK…. in de vorm van de geliefden in het fysieke gebied die wij ZOJUIST HEBBEN VERLATEN.

Wij herkennen deze zielen natuurlijk direct en wij dansen en lachen van vreugde in de onmiddellijke wetenschap dat wij elkaar helemaal nooit hebben verlaten – en dit ook nooit zullen doen omdat WIJ ALLEMAAL EEN ZIJN en altijd zullen bestaan in de eeuwige glorie van de Singularisatie van Verenigd Leven, die God is die zichzelf kent.

Liefde en Knuffels,

Neale

© 2019 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives