EEN BOODSCHAP VAN GOD Uit De Nieuwe openbaringen / Neal Donald Walsch

EEN BOODSCHAP VAN GOD
Uit De Nieuwe openbaringen / Neal Donald Walsch
CREËER EEN NIEUWE WERELD, BEGEEF JE VOORWAARDS NAAR HET PUNT WAAR JULLIE WILLEN ZIJN.

Jullie kunnen elkaar allemaal helpen. Bouw jullie wereld opnieuw op. Werk samen aan de creatie van een nieuwe realiteit. Eerst een nieuwe innerlijke realiteit, dan een nieuwe uiterlijke realiteit.

Begin op het punt waar de mensheid al lang geleden voor haar eigen bestwil had moeten beginnen. Probeer niet jullie gedrag te veranderen, probeer jullie overtuigingen te veranderen. Het zijn de overtuigingen die jullie gedragingen ondersteunen en ervoor zorgen dat ze oneindig worden herhaald.
Jullie zullen je overtuigingen moeten veranderen als jullie werkelijk kiezen voor wat jullie zeggen te verkiezen, namelijk een lang, gezond en gelukkig leven, in harmonie met elkaar; kortom, als jullie kiezen voor de gecontinueerde overleving van de mensheid.
Door jullie daden, elk uur, elke dag, kiest jullie precies nu ervoor of zij haar adolescentie zal overleven en volwassen zal worden – of dat zij zichzelf tot uitsterven verdoemt.
Op elk moment nemen jullie beslissingen op leven en dood. Kiezen jullie voor meer leven of kiezen jullie voor een snellere dood?
Als je een sigaret rookt, kies je dan voor meer leven of kies je voor een snellere dood?
Als je dagelijks het grote stuk roodvlees naar binnen werkt, kies je dan voor meer leven of kiezen jullie voor een snellere dood?
Als je dagen-, weken- of maandenlang vrijwel geen enkele vorm van lichaamsbeweging hebt, kies je dan voor meer leven of kiezen jullie voor een snellere dood?

Als je jezelf kapot werkt, werkdagen maakt van tien, twaalf, veertien uur, en geen tijd vrijhoudt voor wat malligheid, geen tijd voor een avondje ontspanning, geen tijd voor een paar ogenblikken gelach – zelfs geen tijd voor een omhelzing en een kneepje in de wang of een andere vorm van intiem zijn met jou -, kies je dan voor meer leven of kiezen jullie voor een snellere dood?

Als je kibbelt en ruziet met je familieleden en je buren over zaken die helemaal niets te betekenen hebben – absoluut niets – kies je dan op de lange termijn voor meer leven of kies je voor een snellere dood?
Als je vecht en ten strijde trekt tegen andere naties over zaken die zouden kunnen worden opgelost door wat diplomatie en door water bij de wijn te doen – de bereidheid om het verleden het verleden te laten, en het besef dat een samenwerking de enige manier is om een levensvatbare toekomst te creëren – kies je dan voor meer leven of kies je voor een snellere dood?
Als je per se wilt blijven geloven – alsof ze de waarheid zijn – in doctrines en dogma’s die je vergiftigen en uiteindelijk ombrengen, kies je dan voor meer leven of kies je voor een snellere dood?
Van de allerkleinste alledaagse beslissingen tot de allergrootste beslissingen waar de mensheid nu mee geconfronteerd wordt, kies je voor meer leven of kies je voor een snellere dood?
De keuze is altijd hetzelfde. Meer leven of een snellere dood.
Natuurlijk bestaat de dood niet, dat heb ik jullie al vele malen verteld. Het woord wordt hier in de context waarbinnen jullie het begrijpen kunnen. Het wordt gebruikt in de betekenis van het einde van het leven zoals jullie dat kennen, zowel individueel als collectief.
Wat zal binnen de context van het menselijk avontuur de levenservaring zijn? Inderdaad, wat zal de mens zijn? Zal de mens wel zijn?
Jullie voortreffelijke schrijver Shakespeare verwoordde het treffend:
Zijn of niet zijn?
Dat is de vraag.
Neem deze boodschap nu mee de wereld in. Breng haar naar alle mensen wier leven jij raakt en breng haar tot uitdrukking in het leven dat jij leidt.
Ik zeg nu tegen de hele mensheid: beweeg jullie voorwaarts in jullie leven, met opwinding en vreugde, want de meest buitengewone periode uit jullie geschiedenis ligt voor jullie.
Wonderbaarlijk is de gelegenheid en onbeperkt is jullie potentieel. De uitdaging is groot, maar jullie talenten, jullie capaciteiten en jullie hulpmiddelen zijn nog groter.
Telkens wanneer jullie op het hoogste niveau op jullie capaciteiten en jullie talenten hebben vertrouwd, hebben jullie de slag gewonnen. Ook nu ligt dat binnen jullie vermogen. En door nu de slag te winnen, kunnen jullie  de overwinning behalen voor jullie geliefden en voor allen die jullie later nog op deze planeet zullen volgen.
Jullie kunnen dit doen door  jullie hoogste idealen aan het licht te brengen en ze in jullie alledaagse ervaring in de praktijk te brengen, door je te concentreren op jullie meest verheven gedachten en ze in de levende werkelijkheid om te zetten, door al jullie moed te verzamelen en jullie grootste kracht te verzamelen en ze voor iedereen beschikbaar te stellen.
Jullie kunnen dit doen door jullie liefde, jullie medeleven, jullie wijsheid en jullie overvloed te delen. Overvloedig is jullie alles gegeven. Deel nu zelf vrijelijk uit.
Ach, mijn wonderbaarlijke kinderen. Elke ruimte licht op als jullie binnenkomen met een glimlach op jullie gezicht, die het wonder van wie jullie zijn uitstraalt!
Alle levens die jullie beïnvloeden, worden meteen genezen als jullie ze met de glorie van jullie hoogste zelf beroeren en op hen de glorie van hun eigen hoogste zelf weerspiegelen. De wereld verandert ogenblikkelijk wanneer jullie je op jullie bijzondere wijze door haar verplaatsen; door jullie eigenste staat van zijn geven jullie een manier weer hoe de wereld zelf zou kunnen zijn.
Om het leven te kunnen creëren dat jullie voor jezelf en voor anderen wensen, moeten enkele grote dingen gebeuren. Het goede nieuws is evenwel dat er slechts kleine dingen nodig zijn om deze grote te bewerkstelligen.
Een glimlach. Een aanraking. Een lach. Een beslissing om te vergeven. Een bereidheid om te delen.
Een vermogen om te kunnen huilen; en om het geween van anderen te kunnen horen.
Een liefde voor het leven. Een vertrouwen in God. Een aanvaarding van elkaar.
Een keuze om te leven.
Een vast voornemen om te durven.
Dit zijn allemaal dingen die binnen jullie vermogen liggen. Dit zijn allemaal dingen die jullie al eerder hebben gedaan. Doe ze nu, en altijd, en jullie zijn nog maar een stapje van het Paradijs verwijderd.
Dat is toch opwindend? Dat is toch inspirerend? Met deze eenvoudige instrumenten van het leven kunnen jullie je leven veranderen. Met de wijsheid die rust in jullie ziel, kunnen jullie opnieuw jullie wereld re-creëren.
Ik heb gezegd dat dit een cruciale periode is, en dat is het ook. Ik heb gezegd dat dit een doorslaggevend moment is, en dat is het ook. Ik heb gezegd dat in het verleden veel mensen niet bereid waren om te veranderen, onwillig om vooruit te gaan, onwillig om los te komen. Ze hielden vast aan hun oude manieren van doen en aan de oude overtuigingen die hun gedrag ondersteunden. Dit is echter de dageraad van een nieuwe dag en jullie kunnen helpen haar geboren te laten worden.
Want alles wat Ik over het verleden heb gezegd, zal deel van het verleden worden vanaf het moment dat jullie beslissen dat jullie de toekomst zijn. Dat in jullie geest de wijsheid zetelt, dat in jullie hart de liefde nestelt, dat in jullie ziel de waarheid woont die de wereld zal bevrijden.
Want jullie zijn alle wijsheid, liefde en waarheid ie elk moment ooit nodig kan hebben om genezen te worden.
Jullie leven en jullie wereld kunnen heel gemaakt worden, genezen, één moment tegelijk. Door ieder van jullie.
In feite is dat de enige manier waarop het zal gaan.
Dus ga nu en verricht dit blijde werk. Wees nu mijn boodschapper. Neem nu mijn Nieuwe Openbaringen, plaats ze onwrikbaar in jullie geest, diep in jullie hart en permanent in jullie ziel.
Deze woorden laat Ik bij jullie, deze geschenken geef Ik jullie. Ze kunnen jullie wereld voor altijd veranderen.
1.    God is er nooit mee opgehouden rechtstreeks met de mensen te communiceren. God heeft vanaf het begin der tijden met en door mensen gecommuniceerd. God doet dat ook vandaag nog.
2.    Ieder mens is even bijzonder als ieder ander mens die ooit geleefd heeft, nu leeft, of ooit zal leven. Jullie zijn allemaal boodschappers. Ieder van jullie. Jullie dragen een boodschap naar het leven; elke dag, elk uur, elk moment.
3.    Alle paden leiden rechtstreeks naar God. Geen enkele religie is ‘de enige ware religie’, geen enkel volk is ‘het enige uitverkoren volk’, geen enkel volk is ‘de grootste aller profeten’.
4.    God heeft niets nodig. God vereist niets om gelukkig te kunnen zijn. God is het geluk zelf. Bijgevolg eist God niets van iemand of wat dan ook in het universum.
5.    God is niet een op zichzelf staand Superwezen dat ergens in het universum of daarbuiten leeft, en dat dezelfde emotionele behoeftes heeft of aan dezelfde beroering onderworpen is als mensen. Dat Wat God is, kan op generlei wijze worden pijn gedaan of beschadigd en God heeft dan ook geen enkele behoefte wraak te zoeken of straf op te leggen.
6.    Alle dingen zijn Eén Ding. Er is slechts  Eén ding en alle dingen zijn een onderdeel van het Ene ding dat is.
7.    Er bestaat geen goed of fout. Er bestaat slechts Wat Werkt en Wat Niet werkt, afhankelijk van wat je probeert te zijn, te doen of te hebben.
8.    Je lichaam is niet je lichaam, degene die jij bent, is onbegrensd en eindeloos.
9.    Jullie kunnen niet doodgaan en jullie zullen nooit eeuwig verdoemd zijn.
Deze uitspraken zijn waar. Deze openbaringen zijn reëel. Ze kunnen worden gebruikt, als jullie daarvoor kiezen, als een basis voor een Nieuwe Spiritualiteit. Richt je echter eerst en vooral op de waarheid en de wijsheid en de liefde binnen in je eigen wezen. Toets al het andere daarna. Meet alles daaraan af.
Onthoud dat het belangrijkste instrument dat jullie ooit tot jullie beschikking zullen hebben en waarmee jullie niet alleen een nieuwe spiritualiteit, maar ook een nieuwe wereld kunnen creëren, jullie eigen leven, geleefd en in praktijk gebracht.
Gebruik de momenten van jullie leven om jullie eigen hoogste waarheid te demonstreren, om jullie eigen oprechte liefde te bieden, en om iedere wond te genezen die jullie en anderen jezelf hebben aangedaan.
Jullie levens hoeven niet te zijn zoals ze zijn. Mensen kunnen samenleven in vrede en harmonie. Een aantal mensen moet echter beslissen om een goed voorbeeld te geven en de anderen de weg te wijzen. Een aantal mensen moet door middel van hun  leven verklaren dat zijn de weg zijn. Een aantal mensen moer ervoor kiezen de eerste dominosteen te zijn.
Ik nodig jullie uit om deze keuze te maken. Ik nodig jullie uit om momenten van jullie leven te maken tot… 
… de Nieuwe Openbaringen.