De vijf misvattingen over God Uit “Een openhartig gesprek met God” Neal Donald Walsch

De wereld bevindt zich in haar huidige positie – met alle crises, gewelddadigheden, moorden en oorlogen – door wat wij momenteel over God geloven.

Welke overtuigingen hebben wij over God, die crises, gewelddadigheid, moord en oorlog creëren?

 
Ten eerste geloven jullie dat God dingen nodig heeft. 

Ten tweede geloven jullie dat God er niet altijd in slaagt
de dingen te krijgen die Hij nodig heeft. 

Ten derde geloven jullie dat God zich heeft afgescheiden
van jullie, omdat jullie Hem niet hebben gegeven wat Hij
nodig heeft. 

Ten vierde geloven jullie dat God nu eist dat jullie Hem
vanuit deze afgescheiden positie geven wat Hij nog steeds
zo vreselijk hard nodig heeft. 

Ten vijfde geloven jullie dat God jullie zal vernietigen als
jullie niet aan Zijn eisen tegemoetkomen.

Deze vijf misvattingen over God hebben meer leed en verwoesting veroorzaakt in jullie alledaags bestaan dan al jullie overtuigingen tezamen. 


Hoe veroorzaken deze overtuigingen over God, crises, gewelddadigheid, moord en oorlog onder mensen?

Jullie denken dat het gepast is met elkaar om te gaan op dezelfde manier als jullie geloven dat God met jullie omgaat. Jullie denken ook dat als jullie crises, gewelddadigheid, moord en oorlog creëren, dat jullie dat doen om aan Gods eisen tegemoet te komen. Jullie denken dat jullie God helpen zijn behoeften te bevredigen.

Velen onder jullie geloven dat God crises, gewelddadigheid, moord en oorlog wil, als dat hetgeen is wat jullie moeten doen om aan Zijn eisen tegemoet te komen. In deze context geloven jullie zelfs dat moedwillig moorden Gods wil is.

Vanaf het allervroegste begin hebben jullie de ergste menselijke ervaringen en rampen – zelfs door mensenhand aangerichte terreurdaden – aangeduid als ‘de wil van God’.

In feite heeft jullie poging om de nare dingen die jullie overkomen te begrijpen, ertoe geleid dat jullie in het bestaan van God zijn gaan geloven; en in het bestaan van een God die nare dingen doet.

De toorn Gods bestaat absoluut niet.
Het is een van jullie onjuiste overtuigingen over God. Maar Ik snap dat jullie denken dat het waar is, en dat jullie denken dat het gepast is om met elkaar op dezelfde manier om te gaan als jullie geloven dat God met jullie omgaat. Jullie religieuze leiders hebben dit in feite gedaan. Ze hebben ‘alle ware gelovigen’ opgeroepen om de ‘renegaten te doden’.

Dus de vijf misvattingen over God creëren crises, gewelddadigheid, moord en oorlog.

Uit “Een openhartig gesprek met God”
Neal Donald Walsch