De Schepper in Jezelf ontmoeten Fragment uit “Een met God” van Neale Donald Walsch

De Schepper in Jezelf ontmoeten 
Fragment uit “Een met God” van Neale Donald Walsch
De Boodschap van de Schepper
Na eenmaal de ervaring van een ontmoeting met de Schepper binnenin te hebben gehad, zul je je de boodschap van de Schepper herinneren, omdat deze boodschap van je eigen hart is.
Deze boodschap verschilt niet van de boodschap die je hart elke keer zingt wanneer je met liefde in de ogen van een ander kijkt. Zij verschilt ook niet van de boodschap die je hart uitroept als je ergens leed ziet.
Dit is de boodschap die jij de wereld brengt, en die je aan de wereld zult overlaten wanneer je je ware zelf bent.
Het is de boodschap die Ik aan jou overlaat, zodat jij haar nog eens kunt herinneren en kunt delen met iedereen wiens leven je raakt.
Wees vriendelijk en goed voor elkaar.
Wees ook aardig en goed voor jezelf.
Begrijp dat deze twee elkaar niet wederzijds uitsluiten.

Wees vrijgevig voor elkaar en deel dingen.

Wees ook vrijgevig voor jezelf.
Weet dat alleen jij dingen met jezelf kunt delen je ook dingen met een ander kunt delen. Want je kunt een ander niet schenken wat je zelf niet hebt.
Wees zachtaardig en eerlijk voor elkaar.
Wees ook zachtaardig en eerlijk voor jezelf.
Als je oprecht tegenover jezelf bent, dan volgt daarop – zoals de dag op de nacht – dat je niet onoprecht kunt zijn tegenover een ander.
Onthoud altijd dat verraad aan jezelf om een ander niet te verraden toch verraad is. Het is het ergste verraad.
Onthoud altijd dat liefde vrijheid is. Je hebt geen ander woord nodig om dat te definiëren. Je hebt geen andere gedachte nodig om dat te bevatten. Je hebt geen andere daden nodig om dat te uiten.
Je zoektocht naar de ware definitie van liefde is voorbij.
Nu is de vraag of je deze gift van liefde aan jezelf en aan een ander kunt geven, net zoals Ik haar aan jou heb gegeven.
Alle systemen, overeenkomsten, besluiten en keuzes die vrijheid uitdrukken, drukken God uit. Want God is vrijheid en vrijheid is tot uitdrukking gebrachte liefde.
Onthoud altijd dat jouw wereld een wereld van illusie is, dat niets wat je ziet echt is, en dat je de illusie kunt gebruiken om jezelf een grootse ervaring van de Ultieme Realiteit te geven. Dit is inderdaad hetgeen waarvoor je hier bent.
Je leeft in een droom van je eigen creatie. Laat het de droom van je leven zijn, want dat is wat het is.
Droom van een wereld waarin de God en de Godin in jou niet worden ontkend, en waarin je nooit meer de God en de Godin in een ander ontkent. Wens elkaar, voor nu en altijd: Namasté.
Droom van een wereld waarin de liefde het antwoord is op elke vraag, het antwoord op elke ondersteuning, de ervaring in elk moment.
Droom van een wereld waarin het Leven, en alles wat het Leven ondersteunt, de hoogste waarde is, de hoogste eer ontvangt en de hoogste expressie krijgt.
Droom van een wereld waarin vrijheid de belangrijkste expressie van het leven is, waarin niemand degene die hij zegt lief te hebben probeert te belemmeren, en waarin allen de gelukzaligheid van hun wezen kunnen uiten op een volledige en oprechte wijze.
Droom van een wereld waarin allen gelijke mogelijkheden krijgen, iedereen dezelfde hulpmiddelen en evenveel waardigheid krijgt toebedeeld, zodat allen in dezelfde mate het ongeëvenaarde wonder van het Leven kunnen ervaren.
Droom van een wereld waarin niemand de ander ooit nog een oordeel oplegt, waarin nooit meer condities worden vastgelegd voordat er liefde is aangeboden, en waarin angst nimmer meer wordt gezien als een middel tot respect.
Droom van een wereld waarin verschillen geen verdeling voortbrengen, waarin individuele expressie geen afscheiding oplevert, en waarin de grootsheid van het Geheel wordt weerspiegeld in de grootsheid van de delen.
Droom van een wereld waarin er altijd genoeg is, waarin de eenvoudigste gift van de dingen met elkaar delen tot dat bewustzijn leidt – en het creëert – en waarin elke daad dit besef ondersteunt.
Droom van een wereld waarin geen enkele vorm van lijden wordt genegeerd, waar nooit een intolerantie wordt uitgedrukt, en waarin niemand ooit nog haat zal ervaren.
Droom van een wereld waarin het ego wordt prijsgegeven, waarin superioriteit wordt afgeschaft, en waarin Onwetendheid uit ieders realiteit is geëlimineerd en teruggebracht tot de illusie die het is.
Droom van een wereld waarin vergissingen niet tot schande leiden, spijt niet tot schuldgevoel, en Oordelen niet tot Veroordeling.
Droom van al deze dingen en nog veel meer.
Droom ze tot werkelijkheid.
Maak met de kracht van je dromen een eind aan de nachtmerrie van jullie realiteit.
Je kunt hiervoor kiezen.
Of je kunt kiezen voor de illusie.
Ik heb je al eerder gezegd, door de woorden van dichters en leiders en filosofen: er zijn mensen die de dingen zien zoals ze zijn en vragen: “Waarom?” En er zijn mensen die dromen van dingen die nooit geweest zijn en  vragen: “Waarom niet?”
Wat zeg jij?
Wordt vervolgd.