De Schepper in Jezelf ontmoeten Fragment uit “Een met God” van Neale Donald Walsch

De Schepper in Jezelf ontmoeten 
Fragment uit “Een met God” van Neale Donald Walsch

Bereidwilligheid cultiveren

Je hebt nu de weg voorbereid en het enige wat nog rest, is de bereidwilligheid te vinden om de schepper binnenin te ontmoeten, om communicatie met God te ervaren.
Dit kan een ontmoeting zijn die je fysiek of mentaal of op beide wijzen ervaart. Je huilt misschien van vreugde, beeft wellicht van opwinding of wiebelt in extase. Of je glijdt misschien op een dag eenvoudig en rustig weg in een zachtaardig besef dat je het nu wel weet.
Je hebt weet van de Illusie en de Realiteit.
Je hebt weet van jezelf en over God.
Je begrijpt de Eenheid en de individualisatie van de Eenheid.
Je begrijpt alles.
De ervaring van deze kennis blijft misschien bij jou of komt en gaat weer. Voel je niet opgelaten als het blijft en voel je niet ontmoedigd als het gaat. Merk gewoon op wat zo is en kies dan wat je hierna wenst te ervaren.
Zelfs van Meesters is bekend dat ze bij gelegenheid ervoor kiezen niet hun Meesterschap te ervaren; soms met het doel om de vreugde te smaken om er weer zelf voor te ontwaken, en soms met het doel om anderen te doen ontwaken. Om die reden kunnen meesters dingen overkomen waarvan jij – vanuit jouw oordeelpositie – denkt dat ze ‘echte Meesters’ niet zouden mogen overkomen.

Om die reden, oordeel en veroordeel niet. Want je kunt jouw Meester vandaag nog tegen het lijf lopen, als het zwerfvrouwtje op straat of de overvaller in de bosjes, en echt niet alleen als de goeroe op de top van de berg. Feitelijk komt het laatste maar zelden voor. De Meester die als Meester verschijnt, wordt slechts zelden erkend en vaak genoeg eerder verworpen. Maar de Meester die zich onder jullie begeeft en op jullie lijkt, is vaak de Meester die het meeste effect sorteert.

Wees daarom alert, want je weet niet op welk moment jouw meester zal komen. Hij kan zelfs tot jou komen als een zogenaamde crimineel die de heiligste wetten en gebruiken van jouw land heeft geschonden en daarvoor aan het kruis wordt geslagen. Maar in de nasleep zul je proberen om je elk woord dat hij heeft gesproken te herinneren.
Mocht je het meesterschap bereiken of zelfs maar tijdelijk dat niveau halen, dan kan ook jij door jouw samenleving worden geoordeeld, veroordeeld en gekruisigd. Want de anderen kunnen bang zijn voor jou, omdat zij zich zorgen maken dat jij iets weet dat zij niet weten, of misschien omdat jij iets ter discussie stelt wat zij menen te weten. En het is angst die waarmeningen doet omslaan in oordelen en oordelen in woede.
De angst van anderen vormt een onderdeel van hun illusie over wie ze zijn en wie jij bent. En dus zal de meester in jou hen vergeven, want hij begrijpt dat zij niet weten wat ze doen. Dit is de sleutel om de Godheid in jezelf uit te drukken en te ervaren: vergiffenis.
Je zult het Goddelijke in jou niet erkennen tenzij je dat hebt vergeven waarvan je niet geloofd dat het Goddelijk is. En je zult de Godheid in een ander niet kunnen herkennen totdat je hetzelfde doet.
Vergiffenis is de uitbreider van perceptie.
Als je jezelf vergeeft voor wat je bent en wat anderen niet zijn, dan zul je ervaren wat jij en de anderen werkelijk zijn. Op dat moment zul je begrijpen dat vergiffenis zelf niet noodzakelijk is. Want wie zou wie vergeven? En waarvoor?
Wij zijn allemaal Eén.
Daarin schuilt diepe vrede en grote troost.
Ik geef jou mijn vrede.
Vrede zij met jou.
Vergiffenis is in de taal van de ziel gewoon een  ander woord voor vrede.
Dit is iets wat je ten diepste begrijpt als je ontwaakt uit de droom van jouw ingebeelde realiteit.
Je moment van ontwaken kan elk ogenblik en via iedere persoon tot je komen. Eerbiedig daarom alle momenten en alle mensen, want het moment van je verlossing kan aanstaande zijn.
Je zult van de illusies verlost zijn zodra je met, maar niet in de illusies kunt zijn.
Er zal meer dan één zo’n moment in je levenvoorkomen.
Inderdaad, jouw leven is gecreëerd om juist dit soort momenten te brengen.
Dit zijn jouw momenten van genade, wanneer helderheid en wijsheid, liefde en begrip, begeleiding en inzicht via jou tot jou komen.
Die momenten van genade zullen je leven voor altijd veranderen en vaak genoeg ook het leven van anderen.
Precies zo’n moment van genade heeft jou dit boek gebracht.
Daarom ben jij in staat de huidige communicatie te ontvangen en ten diepste te begrijpen.
Dit is een ontmoeting met de Schepper in één vorm.
Het is tot jou gekomen door je bereidwilligheid, door je openheid, door je vergevingsgezindheid en door je liefde. Je liefde voor jezelf, je liefde voor anderen en je liefde voor het Leven. En jawel, door je liefde voor Mij.
Het is de liefde voor God die God tot jou brengt. Het is de liefde voor jezelf die dat deel van het Zelf dat God is zijn bewustzijn verleent; en op grond daarvan weet dat God niet totjou maar via jou komt. Want God is nooit apart van jou, maar altijd een part van jou.
De Schepper is niet afgescheiden van de schepselen. De minnaar is niet afgescheiden van de beminden. Dat ligt niet in de aard van de liefde en dat ligt niet in de aard van God.
Evenmin ligt het in jouw aard. Je bent van niets  en niemand afgescheiden, het allerminst van God.
Je hebt dit vanaf het begin al geweten. Je hebt dit altijd begrepen. Nu geef je jezelf eindelijk toestemming om het te ervaren; om een waar moment van genade te beleven; om in communicatie met God te zijn.
Hoe is het om in een dergelijke staat van communicatie te verkeren? Zelfs wie zich nog maar aan de rand van deze ervaring bevindt, weet het antwoord al. Ook als je die connectie alleen tijdelijk tijdens een meditatie hebt ervaren, weet je het antwoord al. Als je het ongelooflijke hoogtepunt hebt ervaren van de stimulerendste fysieke ervaring, weet je het antwoord al.
In een staat van communicatie met God zul je tijdelijk alle gevoel van je individuele identiteit verliezen. Nochtans zal dit gebeuren zonder enig gevoel van verlies, want je zult weten dat je eenvoudig die hebt ver-werkelijkt. Je hebt haar in de letterlijke zin reëel gemaakt.
Een onbeschrijflijk genot, een zwierige extase zal je omhullen. Je zult je door liefde overstroomd voelen, één met het al. En je zult nooit meer genoegen nemen met minder.
Mensen die deze ervaring hebben gehad, keren op een nieuwe manier terug naar de wereld en hun leven. Ze worden verliefd op iedereen die ze ontmoeten. Ze ervaren Eenheid met alle anderen in verrassende momenten van Heilige Communie.
Hun verhoogd bewustzijn en de diepe waardering voor de natuur doen hen bij het minste of geringste onverwacht in tranen uitbarsten. En een nieuwe helderheid ten opzichte alles wat ze waarnemen in de wereld om hen heen, kan hen getransformeerd achterlaten. Ze beginnen vaak langzamer te bewegen, zachter te praten en zachtaardiger te handelen.
Deze en andere veranderingen kunnen enkele uren, enkele dagen, enkele maanden, enkele jaren, ja zelfs levenslang voortduren. De lengte van deze ervaring is puur een individuele keuze. Het zal uit eigen beweging vervagen als het niet wordt vernieuwd. Net zoals de stralendheid van het leven vervaagd naarmate je je er verder vanaf beweegt, zo vervaagt de verrukking van de Eenheid naarmate je langer bent weggeweest.
Om in het licht te blijven staan, moet je er dicht bijblijven. Om verrukt te blijven, moet je hetzelfde doen.
Om die reden word je, terwijl je in de huidige illusie leeft, aangespoord om al het noodzakelijke te doen – mediteren, bewegen, bidden, lezen, schrijven, naar muziek luisteren, alles wat voor jou werkt – om dagelijks bewustzijn te doen ontbranden.
Dan zul je op de heilige plaats van het Allerhoogste zijn. En je zult je hoog voelen en jezelf, alle anderen en heel het leven hoogachten.
Ook jij zult dan dingen creëren en een bijdrage leveren aan het Leven als nooit te voren.
Wordt vervolgd.