De kernconcepten van een holistisch leven Fragment uit “Vriendschap met God” Van Neale Donald Walsch

De kernconcepten van een holistisch leven
Fragment uit “Vriendschap met God”
Van Neale Donald Walsch
God gaf de mensheid via Neale D. Walsch de kernconcepten voor een Holistisch leven door.
Bewustzijn
Eerlijkheid
Verantwoordelijkheid
Bewustzijn is een staat van zijn waarin jij kunt kiezen te leven.
Het houdt in dat je je bewust bent van het moment. Het draait om alert waar te nemen wat is en waarom; wat er gebeurt en waarom; wat ervoor kan zorgen dat iets niet gebeurt en waarom;  wat er allemaal mogelijk is – en wat het waarschijnlijkste is – als uitkomst van iedere keuze en actie, en wat ze mogelijk en waarschijnlijk maakt.
Als je bewust leeft, pretendeer je niet dat je het niet weet.
Onthoud, Ik heb je verteld dat er mensen lijken te zijn die weten, maar die doen alsof ze niet weten. Bewustzijn draait om je ergens van bewust zijn en je gewaarwording dat jij je dat bewust bent. Het draait om het besef dat jij je bewust bent dat je iets gewaarwordt, en over jouw gewaarwording dat je beseft dat jij je ervan bewust bent dat jij je iets bewust bent.

Het bewustzijn heeft vele niveaus.

Bewustzijn gaat over je bewust zijn van het niveau van bewustzijn waarvan jij  je bewust bent, en het gaat over je bewust zijn dat er geen niveau van bewustzijn bestaat waarvan jij je niet bewust kunt zijn als je je daarvan bewust bent. Als je een bewust leven leidt, doe je geen dingen meer onbewust. Dat kun je niet omdat je beseft dat je iets onbewust doet, en dat betekent natuurlijk dat je het toch weer bewust doet.
Het is niet moeilijk een bewust leven te leiden als je beseft dat het niet moeilijk is. Bewustzijn voedt zichzelf.
Als jij je niet bewust bent van je bewustzijn, dan kun je je niet  voorstellen wat het is. Je bent het vergeten. Je weet het in werkelijkheid wel, maar je bent  vergeten dat je het weet en je kunt het dan net zo goed niet weten. Daarom is herinneren zo belangrijk.
Daarom ben Ik hier. Ik ben hier om jullie  te helpen je alles te herinneren. Daar ben je vrienden voor.
Jullie doen hetzelfde in het leven van een ander. In het leven van iedereen. Jullie zijn hier om anderen te helpen te herinneren.
Dit is iets wat jullie vergeten zijn.
Als jullie je eenmaal weer de dingen herinneren, zijn jullie weer tot bewustzijn gebracht. Als je weer bij bewustzijn bent, word je je bewust van je bewustzijn en besef je dat je bij bewustzijn bent.
Bewustzijn gaat over opmerken van het moment. Het gaat over stoppen, bekijken, luisteren, voelen, ten volste ervaren wat er gebeurt. Het is een meditatie. Bewustzijn verandert alles in een meditatie. Het doen van de vaat. De liefde bedrijven. Het gras maaien. Een woord hardop zeggen tegen iemand anders. Alles wordt meditatie.
Wat die ik? Hoe doe ik dit? Waarom doe ik dit? Wat ben ik terwijl ik dit doe? Waarom ben ik dit terwijl ik dit doe?
Wat ervaar ik op dit moment? Hoe ervaar ik het? Waarom ervaar ik het op de manier waarop ik het nu ervaar? Wat ben ik, terwijl ik dit ervaar? Waarom ben ik dit terwijl ik dit ervaar? Wat heeft dit alles te maken met wat ik ervaar? Wat heeft dit alles te maken met hoe andere mensen mij ervaren?
Bewustzijn verplaatst je naar het niveau van de onopgemerkte waarnemer. Je kijkt naar jezelf. En dan kijk je naar jezelf hoe je jezelf waarneemt.  En dan kijk je naar jezelf hoe je jezelf waarmeent terwijl je naar jezelf kijkt. Uiteindelijk is er niemand die kijkt hoe jij jezelf bekijkt. Je bent de onopgemerkte waarnemer geworden.
Dat is je volledige bewustzijn.
Het is makkelijk. Het is niet zo moeilijk of gecompliceerd als het klinkt. Het gaat om stoppen, bekijken, luistern, voelen. Het gaat om weten, en weten dat jij weet. Het gaat over het beëindigen van doen alsof.
Nu richt je je echt op iets. Je richt je op jou. Voorheen deed je wat je deed voordat je je ergens op richtte. Je deed alsof.
De Boeddha onderwees dit. Krisjna onderwees dit. Jezus onderwees dit. Iedere meester die ooit heeft geleefd, onderwees dit en iedere meester die leeft, onderwijst het. Dit is niet nieuw, niets hiervan zal jouw ziel verbaasd  doen staan. Als je stopt met doen alsof, wordt je totaal eerlijk.
Eerlijkheid is het tweede werktuig. Eerlijkheid gaat over eerst tegen jezelf, vervolgens tegen anderen zeggen wat het is waar jij je bewust van bent.
Eerlijkheid is waar jij voor staat. Je blijft niet langer liggen, maar je moet gaan staan. Je hebt misschien opgemerkt dat je niet ergens kunt gaan staan zolang jullie allemaal op je luie gat liggen. Daarom wordt er ook gezegd dat je werkelijk ergens voor staat als je totaal eerlijk bent.
In het tweede deel van Een gesprek met God worden de vijf niveaus van het vertellen van de waarheid opgesomd. Ook wordt uitgelegd hoe die vijf niveaus kunnen resulteren in een leven van totale visibiliteit ofwel transparantie. Deze twee woorden staan in een interessante nevenschikking ten opzichte van elkaar. Totaal zichtbaar zijn is uiterst transparant zijn, dat wil zeggen dat mensen recht door je heen kijken. Er zijn geen verborgen agenda’s. Hoe zichtbaarder je bent, des te transparanter wordt je.
Gebruik het werktuig van eerlijkheid consequent en zie hoe je leven verandert. Gebruik het in relaties. Gebruik het in zakelijke interacties. Gebruik het in jullie politiek. Gebruik het op school. Gebruik het overal, de hele tijd door.
Besef wat je gedaan hebt en wees er dan eerlijk over. Wees eerlijk over de uitkomst waarvan je terdege weet dat jij die hebt opgeroepen. Aanvaard er vervolgens je verantwoordelijkheid voor. Dit is het derde instrument. Het is een teken van grote volwassenheid, van grote spirituele groei.
Jullie zullen dit echter nooit willen doen zolang jullie samenleving verantwoordelijkheid gelijk stelt aan bestraffing. In het verleden is het aanvaarden van je verantwoordelijkheid te vaak neergekomen op straf op je nemen. Maar verantwoordelijkheid betekent niet schuld. Het betekent veeleer de bereidheid al het mogelijke te doen om de uitkomsten die jij produceert de best mogelijke te maken. Ook moet je alles zien te herstellen wat je kunt herstellen als anderen ervoor hebben gekozen de uitkomsten als kwetsend of beschadigend te ervaren.
Sommige kiezen ervoor het pad te volgen dat stelt: ‘ieder persoon is verantwoordelijk voor zijn uitkomsten, aangezien wij allemaal onze eigen werkelijkheid creëren; ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor wat jou overkomt, ook al heb ik het misschien veroorzaakt.’ Dit is wat ik de vluchtstrook van de Nieuwe Tijd noem. Het is een poging om de logica van de ‘beweging van het nieuwe denken’ te  verdraaien, die stelt dat ieder mens een schepper is.
Nochtans vertel ik jullie dit: jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar. Jullie zijn waarachtig elkanders hoeder. En als jullie dit begrijpen, zullen alle misère, alle zorgen en alle pijn van de individuele ervaringen verdwijnen.
Jullie zullen dan een nieuwe samenleving creëren, die gebaseerd is op het nieuwe evangelie, WIJ ZIJN ALLEN ÉÉN, en ondersteund wordt door de kernconcepten: Bewustzijn, eerlijkheid, Verantwoordelijkheid.
Er zullen geen andere wetten zijn, geen andere regels, geen andere voorschriften. Er zal geen wetgeving zijn en daar is ook geen behoefte aan. Want jullie zullen eindelijk hebben geleerd dat je moraliteit niet in wetten kunt vangen.
Jullie scholen zullen deze kernconcepten onderwijzen. Alle lesstof zal erop gebaseerd zijn. Onderwerpen als lezen, schrijven en rekenen zullen aan de hand hiervan worden onderwezen.
Jullie wereldwijde economie zal deze kernconcepten weerspiegelen. Activiteiten als kopen, handelen en verkopen zullen erdoor geleid worden.
Jullie zelfbestuur zal deze kernconcepten ondersteunen. De hele bureaucratie zal eromheen zijn opgetrokken. Voorzieningen en instellingen als publieke werken, justitie en distributie zullen volgens deze concepten worden geleid.
Jullie religie zal deze kernconcepten ondersteunen. Het hele spirituele geloofssysteem zal eromheen worden opgetrokken.
Ervaringen als onvoorwaardelijk liefde, onbegrensd delen en emotionele en fysieke genezing zullen mogelijk zijn dankzij deze concepten.
Jullie zullen eindelijk door hebben dat het onmogelijk is verantwoordelijkheid te ontwijken voor de ervaring van een ander, want de ‘ander’ bestaat niet. Alleen jij bestaat, uitgedrukt in een veelheid van vormen.
Door deze kennis zal alles veranderen. De verschuiving zal zo drastisch, zo meeslepend en zo compleet zijn, dat de wereld zoals jullie die nu ervaren op een nachtmerrie zal lijken die eindelijk voorbij is en jullie zullen inderdaad waarlijk ontwaakt zijn.
Het moment van jullie ontwaken komt naderbij. Het moment van jullie vernieuwing, van jullie re-creatie staat voor de deur. Jullie zullen jezelf opnieuw re-creëren  in de verhevenste versie van Wie je bent.
Dit is de agenda voor jullie wereldwijde samenleving in dit nieuwe millennium. Jullie hebben zelf deze agenda opgesteld. Jullie hebben haar tot leven geroepen. Mensen overal komen op één lijn ermee te staan. Zij slaan de handen in elkaar in deze re-creatie. Oost ontmoet West.
Blanken omhelzen mensen met een andere huidskleur. Religies vloeien samen, regeringen passen zich aan en economieën expanderen. In alles bewegen jullie je naar een globale aanpak, waarbij jullie een globaal perspectief aannemen en een nieuw globaal systeem creëren.   
Er zal chaos zijn voor de overgang. Dat is natuurlijk bij iedere overgang van deze omvang. Want jullie veranderen niet alleen de manier waarop jullie dingen doen, maar jullie verschuiven ook het idee van Wie jullie zijn, als individu, als collectief van naties, als soort. En dus zal er chaos ontstaan, hoofdzakelijk gecreëerd door hen die niet willen meegaan met de verandering, die het einde van ‘beter’ en het nieuwe evangelie van eenheid niet kunnen accepteren. Er zullen ook mensen zijn die gewoonweg bang zijn dat zij door een dergelijke verandering – als zij hun persoonlijke en nationale identiteit moeten opgeven – de controle over heel hun leven verliezen. Niets van dit alles zal echter gebeuren.
De overgang komt niet neer op verdwijnen van etnische, nationale of culturele distincties. Hij komt niet neer op een ontering van tradities, de onteigening van erfgoed of de ontmanteling van gezin, clan of gemeenschap. De overgang zal juist voor een versterking van die banden zorgen zodra de mensen beseffen dat je ze kunt ervaren zonder dat dat ten koste van anderen hoeft te gaan.
De overgang houdt niet het einde in van alles wat jullie verschillend maakt, maar maakt wel een einde aan alles wat jullie verdeeld houdt. Verschil en verdeeldheid zijn niet hetzelfde.
Verschillen bevestigen jullie ervaring van Wie je bent en maken deze mogelijk. Verdeeldheid verwart deze ervaring en maakt haar onmogelijk. Zonder het verschil tussen hier en daar, snel en langzaam, warm en koud, zou geen van deze zaken kunnen worden ervaren. Maar er bestaat geen verdeeldheid tussen hier en daar, boven en beneden, snel en langzaam of warm en koud. Het zijn slechts verschillende versies van hetzelfde ding. Evenzo bestaat er geen verdeeldheid tussen zwart en wit, man en vrouw, moslim en christen. Dit zijn slechts verschillende versies van hetzelfde ding.
Als je dit ziet, dan zal ook jij de overgang gemaakt hebben. Je bent dan een deel van de nieuwe samenleving waarin diversiteit wordt geëerd in plaats van verdeeld.
Jullie hoeven niet te verdwijnen als individu om eenheid te kunnen ervaren. Dat is natuurlijk de grote angst. De grote angst is dat eenheid gelijkheid betekent en dat hetgeen wat jou van het ‘grote geheel’ onderscheidt verdwijnen zal. En dat jij verdwijnen zal. En aldus is de worsteling tegen eenheid een worsteling om te overleven.
Nochtans zal eenheid geen eind maken aan jullie overleving als een individuele expressie van het geheel. Eenheid zal dat veeleer toelaten.
Hier en nu slaan jullie elkaar het hoofd in uit liefde voor jezelf en je overtuigingen, of uit haat voor de anderen en hun overtuigingen. Jullie presenteren het alsof jullie ervoor moeten zorgen dat niemand anders overleeft zodat jullie zelf kunnen overleven als individu, soort, religie of natie. Dit is jullie mythe, de overleving van de sterkste.
Als je volgens het nieuwe evangelie leeft, hoef je niet te vechten voor overleving, maar zorg je juist daarvoor door niette vechten. Deze eenvoudige oplossing, die jullie al zo lang hebben omzeild, zal alles veranderen.
Jullie kunnen stoppen voor jullie overleving te vechten op de dag dat jullie beseffen dat je altijd zult overleven. Jullie zullen ermee stoppen elkaar over de kling te jagen zodra jullie beseffen dat er geen ‘ander’ is.
Het leven is eeuwig en er is slechts één van ons.
Deze twee waarheden maken alles wat jullie in je leven hebben ondernomen in een klap zinloos. Als jullie ze begrijpen, zullen ze jullie leven veranderen en het de glorieuze expressie maken van de verhevenste versie die jullie ooit hebben gehad over Wie je bent.
Het leven is eeuwig en is er slechts één van ons.
Deze twee waarheden vatten alles samen en veranderen alles.
Het leven is eeuwig en is er slechts één van ons.
Deze twee waarheden zijn alles wat jullie ooit hoeven te weten.
Wat betekent het om bevriend te zijn met God, het houdt in dat je al deze wijsheid in je vingertoppen hebt zitten. Altijd, overal, waar ook.
Het betekent dat je je nooit meer hoeft af te vragen wat je moet doen, hoe je moet zijn, waar je heen  moet, wanneer je moet handelen of wanneer je moet liefhebben. Alle vragen verdwijnen als je met God bevriend bent, want Ik zal je alle antwoorden geven.
Eigenlijk geef Ik jou geen enkel antwoord, maar laat Ik je zien dat jij ze zelf hebt gegeven toen je in dit leven terechtkwam en dat jij altijd al alle antwoorden hebt gehad. Ik laat je zien hoe jij ze kunt oproepen, hoe jij ze vanuit jouw wezen kunt laten stralen in de ruimte van ieder willekeurig probleem,iedere uitdaging of iedere moeilijkheid. In feite zullen problemen, uitdagingen en moeilijkheden geen deel meer van jouw bestaan uitmaken en worden vervangen door eenvoudige ervaringen.
Voor de buitenwereld lijkt het misschien alsof er in feite niets is veranderd. En feitelijk is er misschien ook wel niets veranderd.
Je zult misschien met dezelfde omstandigheden geconfronteerd blijven. Alleen jij zult het verschil aanvoelen. Alleen jij zult de overgang opmerken. Het is een ervaring in jouw innerlijke wereld, maar deze zal jouw buitenwereld ook doen veranderen. En terwijl anderen misschien geen verandering in jouw omstandigheden zullen zien, zien zij een verandering in jou. Zij zullen verwonderd zijn over deze verandering. Zij zullen je met grote ogen aankijken. En uiteindelijk zullen zij je ernaar vragen.
Vertel ze de waarheid. De waarheid zal ze bevrijden. Vertel ze dat er niets in jouw buitenwereld is veranderd. Je kunt nog steeds kiespijn krijgen. Je moet nog steeds je rekening op tijd betalen. Je trekt je broek nog steeds aan met een been in iedere broekspijp.
Vertel ze dat je nog steeds wordt geconfronteerd met omstandigheden die je eens als minder dan volmaakt beschreef  en dat je nog steeds hebt af te rekenen met de moeilijke en verwarrende aspecten van het leven. Vertel ze dat niets je ervaring heeft veranderd.
Als je de grote waarheden van het leven kent, verandert de totaliteit van je kernvermogen. Je ervaring omvat ‘alles wat wordt waargenomen, begrepen en herinnerd.’ En dit is het toverwoord: ‘herinnerd.’
Kortom, je ervaring verandert als je je totaal herinnert Wie je bent.
Ik ben hier om je te helpen herinneren. Jij bent hier om anderen te helpen herinneren. Zoals jij je herinnert, ontleed je in je her-inner-ing – dat betekend dat je weer een ledemaat wordt van het lichaam van God. Je wordt met Alles-dat-is één door het deel van jou dat tot expressie brengt  dat het geheel niet in een bepaalde individualisatie verdwijnt, maar er juist nog glorieuzer dan ooit tevoren door verschijnt.
Als je individuele expressie zo glorieus is, zullen anderen jou God noemen, of de Zoon van God, de Boeddha, de Verlichte, de Meester, de Heilige of zelfs de Verlosser.
En je zult een verlosser zijn, iemand die anderen komt verlossen van vergetelheid, van het zich niet kunnen herinneren van de eenheid, van te handelen alsof zij allen van elkaar zijn gescheiden.
Je zult je leven eraan besteden om deze illusie van gescheidenheid op te heffen. En je zult je voegen bij anderen die hetzelfde ondernemen.
Je hebt op deze anderen gewacht. Je hebt erop gewacht dat zij zich in jouw leven zouden manifesteren en zich aan jou bekend zouden maken. Nu hebben jullie elkaar gevonden en staan jullie er niet langer alleen voor.
Als je nu dus verder gaat met je leven van alledag, weet en begrijp dan dat niets ooit nog hetzelfde zal zijn. Jouw vriendschap met Mij heeft alles veranderd. Zij heeft jou Mijn partnerschap en liefde opgeleverd, net als Mijn wijsheid en Mijn bewustzijn. Je zult nu bewust zijn en je zult beseffen dat je bewust bent. Je zult nu volledig bewust rondwandelen. Je zult alles in volledig bewustzijn snappen.
Behalve als je dat niet doet.
Er zullen momenten zijn waarop je terugvalt in vergetelheid, bijvoorbeeld als je jouw Zelf anders voorstelt dan Wie jij werkelijk bent. Doe op al deze momenten een beroep op onze vriendschap. Roep Mijn naam en Ik zal er zijn. Ik zal je de antwoorden tonen. Ik zal je naar wijsheid leiden, Ik zal je teruggeven aan jezelf.
Doe dit dan voor alle anderen. Geef mensen terug aan zichzelf. Dit is jouw opdracht, dit is jouw missie, dit is jouw doelstelling.
En door hun vriendschap met jou zullen zij tot de wetenschap komen dat zij bevriend zijn met God.