De Grote Principes van het Leven

 De Grote Principes van het Leven

Een boodschap van Neale Donald Walsch
23 maart 2019. Geplaatst 9 april 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden…

Ik heb een paar verzoeken gekregen voor onderwerpen die behandeld kunnen worden in het weekbulletin en een onderwerp dat steeds weer terugkomt in jullie verzoeken is De Wet van Aantrekking. “Neale, wil jij alsjeblieft uitleggen hoe het principe van “Aantrekking” werkt vanuit het zichtveld van Gesprekken met God?” stond er in een brief; en…. Komt Gesprekken met God overeen met “The Secret?”

Het antwoord is…. ja en nee. Er zit waarheid in de Wet van Aantrekking zoals erover wordt gesproken in het boek The Secret, maar er is meer dan dat. Ik had moeite met The Secret omdat het niet helder uitlegde welke rol God speelt in de Wet van Aantrekking. In feite werd in de film het woord “God” tot drie minuten voor het einde niet eens genoemd – en toen alleen maar op een zeer korte manier.

Laat mij het nu hierover hebben met betrekking tot het raamwerk van Gesprekken met God en zoals jullie weten gaat ALLES over God en over de rol van God in ons leven.

Voor deze uitleg wend ik mij tot het opmerkelijke Gesprekken met God-boek Happier Than God. Het zegt…

De energie van aantrekking is een deel van een groter systeem van OORZAAK EN GEVOLG IN HET UNIVERSUM. Spreken over “aantrekking” als een wet op zichzelf is een beetje als spreken over de wet van de zwaartekracht zonder het te hebben over hetgeen zwaartekracht doet, en waarom het dit doet. Goed…. een ding valt. Nou en?

Het Leven drukt zichzelf uit door:

  1. De Energie van Aantrekking, die jullie kracht geeft.
  2. De Wet van Tegenstelling die jullie mogelijkheden geeft.
  3. Het Geschenk van Wijsheid dat jullie onderscheidingsvermogen geeft.
  4. De Vreugde van Verwondering die jullie voorstellingsvermogen geeft.

en,

  1. De aanwezigheid van Cycli en dit geeft jullie eeuwigheid.

Dit grotere systeem reguleert het proces van Persoonlijke schepping – of wat The Secret de Wet van Aantrekking noemt. Je zou dit grotere systeem en dit proces dat de wet reguleert zelfs “God” kunnen noemen.

Dit is voor vele mensen een nieuwe gedachte. Nodig jezelf uit om dit idee te gaan ontdekken…. gewoon eventjes maar. Kan “God” echt een proces zijn na alles wat er is gezegd en gedaan? Is het proces van persoonlijke schepping gewoon het leven dat zich uitspeelt via natuurlijke expressies.

Leven, zoals ik het heb begrepen, is God. Het is God die God is en wordt wat God vervolgens gaat zijn. Dit is een complex en buitengewoon systeem dat een proces bevat dat een uitdrukking produceert dat leven wordt genoemd.

Dit systeem is een cirkel. Stel je deze cirkel eens voor. In deze cirkel produceert het proces van het leven de uitdrukking van het leven en schept de uitdrukking van het leven levenservaringen, en scheppen de levenservaringen het proces van het leven. Het ene leidt tot het andere, dat weer naar een ander leidt in een nooit eindigende cyclus. Het is allemaal EEN!

Het leven, zoals het is geschapen, is het proces, leven zoals dit verschijnt is de uitdrukking en als het leven ons beïnvloedt is dit de ervaring. HOE het ons beïnvloedt wordt door ons bepaald – en dit is iets dat door de meeste mensen niet wordt begrepen.

De eeuwige cyclus van proces/uitdrukking/ervaring is Goddelijkheid Zelf. Het IS God….God Zijn.

Dit is de manifestatie van de aanwezigheid van Cycli. Alle dingen antwoorden op deze aanwezigheid. Alles bestaat in cycli. Alle dingen hebben hun aanwezigheid binnen het systeem – en buiten dit systeem is er niets.

Wanneer er “Aantrekking” is

Aantrekking is een deel van dit systeem, zoals er andere grote principes van het leven zijn. Bewust GEBRUIK van de principes die de fundering zijn van het proces van persoonlijke schepping, produceert een expressie van het leven die leidt naar de ervaring van Goddelijkheid.

Kunnen jullie mij hier volgen? Blijf dicht bij mij. Volg het spoor. Herlees een paar woorden als je dit wilt. Blijf op het spoor.

Nu….net zoals de natuurkunde de fysieke aspecten en elementen van ons leven uitlegt en controleert zo gebeurt dit ook bij het bovennatuurlijke en controleert dit de grotere dan de fysieke aspecten en elementen van ons leven.

Aantrekking is een deel van dit bovennatuurlijke. Het is een ENERGIEMAGNEET. Het trekt alle dingen aan die gelijk zijn aan zichzelf. Het gehoorzaamt absoluut aan het principe: GELIJKE DINGEN TREKKEN ELKAAR AAN!

Deze energiemagneet, deze kracht van God, wordt door ons gebruikt in het proces van persoonlijke schepping – en dit wordt STEEDS GEBRUIKT, of wij ons daarvan bewust zijn of niet en of wij het weten of niet weten.

Als wij het nu hebben over onze eigen kracht om onze eigen realiteit te schepen hoeven wij nooit meer te vragen: “Waar is God in dit alles?”

Nu weten wij het.

Volgende week: bewuste versus onbewuste keuze. Scheppen wij dingen zonder dit te weten? Tot volgende week.

Liefde en knuffels,

Neale

© 2019 ReCreation Foundation- http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.