Moeder Aarde – Over Loslaten en Vergeven – via Eillie Deus

De bijgevoegde boodschap dateert van 19.5.2004.  Er werd me gevraagd deze opnieuw door te geven – de inhoud klinkt alsof het pas vandaag gezegd werd… we sukkelen nog altijd met dezelfde thema’s ..  Het klinkt als een kerstwens.
Moeder Aarde
 – Over Loslaten en Vergeven –
via Eillie Deus
Lieve Kinderen,

Dit is Moeder Aarde. Het is een noodzaak vandaag te spreken over loslaten. Ikzelf moet immers immens loslaten. Door jullie loslaten, word ik geholpen. Deze energieën worden als het ware lichter gemaakt voor mij.
Dit is een tijd van laten gaan.
Niet van ‘zich laten gaan’. Wel integendeel. We moeten sterk staan en sterke schouders hebben om in ons middelpunt te blijven. We zijn op dit ogenblik een soort evenwichtkunstenaars. We bevinden ons in een nieuwe situatie, waarin we andere houdingen moeten aannemen om een stabiel evenwicht te vinden. Deze houdingen leren we van dag tot dag.
Het huidige evenwicht is in deze leerperiode vanzelfsprekend labiel.

Verwonder je dus niet wanneer je wankelt.
Verwonder je niet wanneer je schuift.
Herpak je. En laat los. Blijf niet stilstaan. De tijd van drama’s is voorbij. We kunnen ons geen vendetta’s en oude geschiedenissen meer veroorloven. Integendeel, dit is een tijd om vendetta’s af te sluiten, om oude geschiedenissen te laten waar ze thuis horen: in de oude geschiedenis.
We keren ons naar het heden.
Het heden biedt ons meer dan handenvol werk.
Kijk dus niet naar het verleden. Kijk vooruit in het NU.
Kijk naar binnen. Voel hoe de situaties je doen voelen. Neem je tijd om bij je gevoel te geraken. Soms zijn gevoelens zo complex dat je ze moeilijk een naam kunt geven. Geef jezelf dan de tijd om deze gevoelens te laten rijpen. Ze zullen duidelijker worden. Sommige ’toevallige’ gebeurtenissen (uitspraken, een stukje literatuur, een zin die je van iemand opvangt,..) zullen plots helderheid scheppen. En het is pas wanneer je deze helderheid, dit ‘weten’ ervaart, dat je gevoelens duidelijk zullen zijn. Je zult plots wéten wat je voelt. Je zult begrijpen wat je voelt. En dan ben je aangekomen bij de kern van het probleem.
Dàn, op dat ogenblik, is het probleem al geen probleem meer, want je hebt het begrepen. Je kunt je inzicht gebruiken om op een juiste manier te reageren. Een nieuw evenwicht is gevonden.

Dit is een voorbeeld. Je kunt het zelf invullen met eigen ervaringen. Je zult jezelf hierin herkennen.
Wees vooral geduldig. Ga niet ongeduldig, overhaast te werk. ‘Proef’ van de ervaring. Er zijn geen slechte of goede ervaringen. Proef ervan, je leert aldus.

Dit is wat ik je vandaag wou vertellen.
Wees mild tegenover jezelf en tegenover anderen.
Je leert elkaar en je leert vàn elkaar.
Blijf het ‘SPEL’ dat hierin schuilgaat herkennen.
Zie jezelf als een speler tussen medespelers. Herken elkaars rol.
Zo word je meer en meer onthecht, je emoties spelen geen parten meer.
Je komt meer en meer in sereniteit.
En sereniteit is de voedingsbodem voor groei.

Ik wens voor jullie, mijn kinderen, dat jullie harten mogen openbloeien in harmonie en innerlijke vrede.
Vergeef elkaar zoals je jezelf vergeeft.
Vergeet vooral niet jezelf elke dag te vergeven. Waarvoor vergeven ? Voor alle onjuiste reacties, voor alle onbegrepen situaties, voor alle ‘verkeerde’ houdingen en beslissingen, voor alle niet uitgesproken gevoelens en gedachten.
Vergeef jezelf.
Begrijp dat je leert. Begrijp dat je tijd nodig hebt.
Heb geduld met jezelf.
Heb geduld met anderen.
Handel nooit zonder contact met je gevoel. Doe nooit ‘omdat je gezegd wordt hoe het moet’. Veel beter ga je in de fout, dan te handelen zonder contact met je gevoel of gevolg gevend aan anderen die het beter zouden weten. Wees jezelf, lieve kinderen. Zie jezelf als engel op Aarde, het zicht belemmerd, zoekend. Wij moedigen jullie aan. Wij zien jullie inspanning. Jullie zijn geliefd. Ook om jullie falen.


Liefde en zegeningen van de Meesters en Moeder Aarde.