Vernietigd of wijs geworden?

Vernietigd of wijs geworden?

juli 2021 / Door Mieke Vulink

Wat een lange reis hebben we er allemaal opzitten! We hebben er lang over gedaan om alles te ervaren, vanuit alle lagere chakra’s. Het overleven zit erin gehamerd. Nu is het de kunst om het er niet uit te willen hameren. Alle klappen, butsen, deuken en krassen die we in ons mens-zijn hebben opgelopen verdragen geen gehamer meer.

Ze hebben onvoorwaardelijke liefde nodig. Ze willen begrepen worden, waarom het nodig was dat we ze opgelopen en ook uitgedeeld hebben. Ze willen omarmd en getroost worden, en in het goede perspectief geplaatst worden waarbij ieder menselijk oordeel voorgoed buiten de deur gehouden wordt.

Onvernietigbaar

De ziel zucht en is opgelucht. Vanuit onwetendheid zijn we als mens ontelbare keren vernietigd, en hebben we zelf evenredig veel vernietigd. Maar we ZIJN er nog steeds, we leven nog, onder en boven de sluiers! De tijd is aangebroken dat we verbinding gaan voelen met de onzichtbare, goddelijke aanwezigheid in onszelf. Daarmee mogen we ons gaan identificeren. Die kracht in ons is de kracht die alleen kan scheppen, omdat ze in wezen LIEFDE IS.

❥ Deze kracht kan niet vernietigd worden omdat ze de Bron zelf is.

Deze levend-gevende aanwezigheid in ons is de drager van het goddelijk mannelijke en vrouwelijke principe. Het is de geest die ons lichaam doet ademen. Het is de pure liefde uit de goddelijke bron die ons hart doet kloppen. Dát is de essentie van wie we zijn. Vanuit deze essentie kunnen we ons leven opnieuw vorm laten krijgen. Niet het beperkte menselijke in ons, maar het onbeperkte Goddelijke zal door ons heen gaan scheppen.

Overal is leven

❥ Besef je hoe groots het is dat jij er überhaupt bent?

Het feit dat jij leeft, en vanuit je essentie onsterfelijk bent, is een geschenk dat iedere ochtend bij het wakker worden opnieuw kan indalen! En ook: al jouw dierbaren die inmiddels ‘boven de sluiers’ leven zijn minstens net zo levend en aanwezig als jij ‘hier beneden’!

❥ Of je dit ook voelt of ervaart heeft zeker te maken met de mate waarop jij deze waarheid wilt en kunt omarmen.

Alle goddelijke wijsheid, liefde, verbinding, schoonheid, reinheid, kracht, gerechtigheid, vrede en overvloed – kortom al die aspecten die heel jouw hart, ziel en leven zouden kunnen vervullen ZIJN AL AANWEZIG. Het goddelijk mannelijke en vrouwelijke in jou kunnen dit, stap voor stap, allemaal op aarde tevoorschijn laten komen.

Ga niet langer voorbij aan je liefdevolle dromen; zij dragen waarheid over de potentie van jouw leven. Durf die deuren te openen die jouw leven blijven beperken. Jouw hart draagt de sleutel. Wat let je …

Open je hart en geef je over aan de Goddelijke Aanwezigheid in jezelfHiermee zul je zachtheid, inzicht, begrip en mededogen gaan belichamen, en een baken van Licht worden tussen Hemel en Aarde.

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl

https://www.lichtwerkersnederland.nl/