Vernietigd of wijs geworden?

Vernietigd of wijs geworden?
1 December 2019 /Door Mieke Vulink
Wat een lange reis hebben we er allemaal opzitten! We hebben er lang over gedaan om alles te ervaren, vanuit alle lagere chakra’s. Het overleven zit erin gehamerd. Nu is het de kunst om het er niet uit te willen hameren. Alle klappen, butsen, deuken en krassen die we in ons mens-zijn hebben opgelopen verdragen geen gehamer meer. Ze hebben onvoorwaardelijke liefde nodig. Ze willen begrepen worden, waarom het nodig was dat we ze opgelopen en ook uitgedeeld hebben.

Ze willen omarmd en getroost worden, en in het goede perspectief geplaatst worden waarbij ieder menselijk oordeel voorgoed buiten de deur gehouden wordt.
Onvernietigbaar
De ziel zucht en is opgelucht. Vanuit onwetendheid zijn we als mens ontelbare keren vernietigd, en hebben we zelf evenredig veel vernietigd. Maar we ZIJN er nog steeds, we leven nog, onder en boven de sluiers! De tijd is aangebroken dat we verbinding gaan voelen met de onzichtbare, goddelijke aanwezigheid in onszelf. Dáármee mogen we ons gaan identificeren. Die kracht in ons is de kracht die alleen kan scheppen, omdat ze in wezen LIEFDE IS. Deze kracht kan niet vernietigd worden omdat ze de Bron zelf is.
Deze levend-gevende aanwezigheid in ons is de drager van het goddelijk mannelijke en vrouwelijke principe. Het is de geest die ons lichaam doet ademen. Het is de pure liefde uit de goddelijke bron die ons hart doet kloppen. Dát is de essentie van wie we zijn. Vanuit deze essentie kunnen we ons leven opnieuw vorm laten krijgen. Niet het beperkte menselijke in ons, maar het onbeperkte Goddelijke zal door ons heen gaan scheppen.

Overal is leven!

Besef je hoe groots het is dat jij er überhaupt BENT? Het feit dat jij leeft, en vanuit je essentie onsterfelijk bent, is een geschenk dat iedere ochtend bij het wakker worden opnieuw kan indalen! En ook: al jouw dierbaren die inmiddels ‘boven de sluiers’ leven zijn minstens net zo levend en aanwezig als jij ‘hier beneden’!
Of je dit ook voelt, of ervaart, heeft zeker te maken met de mate waarop jij deze waarheid wilt en kunt omarmen.
Alle goddelijke wijsheid, liefde, verbinding, schoonheid, reinheid, kracht, gerechtigheid, vrede en overvloed – kortom al die aspecten die heel jouw hart, ziel en leven zouden kunnen vervullen ZIJN AL AANWEZIG. Het goddelijk mannelijke en vrouwelijke in jou kunnen dit, stap voor stap, allemaal op aarde tevoorschijn laten komen.
Ga niet langer voorbij aan je liefdevolle dromen; zij dragen waarheid over de potentie van jouw leven. Durf die deuren te openen die jouw leven blijven beperken. Jouw hart draagt de sleutel. Wat let je …
De december Lichtcirkel ‘herboren in licht en liefde’
We zitten met velen midden in de grootste transformaties van de mensheid ooit. Vanuit een radicaal vertrouwen in de Goddelijke Aanwezigheid in onszelf nodigen Vincent en ik jullie uit om je aan te sluiten bij een Lichtcirkel die het hierboven beschreven proces zal ondersteunen. Dit is geen kwestie van ‘doen’ of ‘werken aan’. Er zijn geen verwachtingen of verplichtingen aan verbonden, behalve dagelijks een stiltemoment voor jezelf te creëren om je af te stemmen. Daarbij kun je innerlijk affirmeren dat je een drager bent van hogere Liefdeskrachten.

Open je hart en geef je over aan de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf. Hiermee zul je zachtheid, inzicht, begrip en mededogen gaan belichamen, en een baken van Licht worden tussen Hemel en Aarde. Samen zullen we een stralend veld creëren dat de donkere dagen voor de Kerst zal verlichten en iedere nieuwe, innerlijke geboorte zal ondersteunen. Hierbij worden we energetisch met elkaar verbonden en door Lichtmeesters begeleid.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

https://www.lichtwerkersnederland.nl/