Laat de hemel je maar raken 22 december 2018 / Mieke Vulink

Laat de hemel je maar raken
22 december 2018 / Mieke Vulink
Onderstaande woorden kwamen binnen na de voorbereiding voor de Kerst Inkeer.

De ondergaande zon kleurde de hemel roze en ik ‘moest’ gewoon naar buiten. Daar begreep ik dat de hemelse sluiers als vanzelf nog verder open zullen gaan in deze Adventstijd… Dat hebben we aan alle toewijding en ons innerlijke werk te danken.
Laat de hemel je maar raken
God in jou is nu aan zet
Wat je kon heb je gedaan
in je werk, rust en gebed
Doe geen moeite, ’t was genoeg
’t oude stierf, want het was klaar
’t Nieuwe zal nu tot je komen
zonder angst, zonder gevaar
Echte geschenken voor je ziel
stromen uit een hogere wil
Onschendbaar, eeuwig levend
met een heiligheid, zo stil

Ware liefde is hand in hand
met God’s waarheid ingedaald
Iedere glimlach die nu volgt 
is door Engelen ingestraald
Stap maar in de Nieuwe Wereld
kijk niet om, het is voorbij
Laat je hart in vol vertrouwen
nu maar rusten, diep in Mij

Het is voor veel mensen nog steeds een hectische tijd, met allerlei verplichtingen rondom de afsluiting van een (werk-)jaar en de naderende Kerstdagen. Dit is juist een tijd waarin we minder energie hebben. De natuur toont ons hoe ze zich naar binnen heeft getrokken; hoe ze in de donkerte tot rust komt zodat het oude kan afsterven en het nieuwe kan rijpen. 
Eigenlijk nodigt deze tijd ons uit om vaker ‘Nee’ te zeggen…
Geniet van ieder fijn moment. Geef je over aan het ‘niets hoeven’. Probeer vrede te sluiten met alles wat je graag had willen ontvangen en toch niet hebt gekregen; zie dat het er gewoon nog niet KON zijn. Voel hoe veel ruimte het geeft als je alle verwachtingen naar de toekomst los laat. Zelf-liefde is ook jezelf toestaan om te rusten in wie jij nu bent, en dankbaar te zijn voor wat er in jouw leven ten goede veranderd is.
Tijdens het afgelopen jaar hebben we met vele duizenden Lichtdragers hele grote stappen gezet, die ons naar hogere vormen van liefde en leven geleid hebben. Trap niet in de oude valkuil van de onrust en van het gevoel dat het ‘nog beter moet’. Dat is nog een restant van je oude, persoonlijke wil. Ware, goddelijke leiding die op jouw persoonlijke weg is afgestemd komt vanuit onvoorwaardelijke liefde en overgave. Deze twee zielskwaliteiten brengen herstel van het diepgewortelde geloof dat we werkelijk kunnen vertrouwen op onze verbindingen met ons eigen IK BEN, met de Lichtwereld en met elkaar.
Het doet goed om je verbinding met anderen te beseffen. We hebben allemaal zó veel alleen, op eigen krachten gedaan. Dat was ook nodig om ons uit oude vormen van afhankelijkheid te halen, en het vertrouwen terug te geven in ons eigen Meesterschap. Maar, hoe alleen het soms ook voelde of voelt; velen uit jouw Zielenfamilie bewandelen een soortgelijke weg. Jouw verbinding met hen zal steeds duidelijker worden. Het zijn de verbindingen die alle aardse verplichtingen, verwachtingen en duale oordelen achter zich kunnen laten. En ook al ben je niet fysiek bij elkaar, toch groei je samen, in onvoorwaardelijke Liefde.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

https://www.lichtwerkersnederland.nl/