Het gouden doel van je Leven op Aarde

Het gouden doel van je Leven op Aarde

12 mei 221 / Door Mieke & Vincent

Lieve mensen,

Vincent en ik zullen op Hemelvaartsdag voor een paar weken naar Zuid Frankrijk afreizen. We voelen ons met hart en ziel geroepen! Er wordt door twee lieve gelijkgestemden op ons huis en mijn poes gepast; een andere vriendin neemt mijn plek tijdelijk waar naast mijn moeder, die al regelmatig in de sluiers verblijft. Ik vertrouw op een ‘divine timing’ wat haar overgaan betreft…
Voor het eerst kunnen we op een vaste plek verblijven; sinds december wacht er een huurhuis op ons in de buurt van Rennes-le-Chateau. Het betekent heel veel voor ons om daar weer te kunnen zijn, te midden van al dat moois waaraan men zich kan laven, waar de ziel gevoed wordt, waar de sluiers dunner zijn, waar men moeiteloos in hogere frequenties ingebed wordt en waar het voor ons zó als Thuis voelt.

Graag deel ik voor de komende maand een heilige Profetie die van de Katharen afkomstig is. Juist nu er zo veel chaos in de wereld om ons heen is, is het zo waardevol om te focussen op het stille, innerlijke Licht.
De Katharen begrepen dat het Licht onze natuurlijke staat van Zijn was. Zij volgden de leer uit de oorspronkelijke geschriften van Moeder Maria, Maria Magdalena en Yeshua (die ook in hun bezit waren):
We zullen het Licht in onszelf terugvinden door naar ons ware zelf te zoeken, door te luisteren naar het innerlijke wezen, door de natuur te respecteren en door de leiding van de intuïtie en de onvoorwaardelijke liefde te volgen.
Hún leer is al in Lemurië ontstaan, werd onderwezen in het oude Egypte, overgeleverd door de Essenen en de Keltische druïden. Zij werd van hart tot hart doorgegeven aan iedereen die het verlangen in zich droeg om de aardse dualiteit te overstijgen, het verleden opgeschoond achter te laten en zichzelf in alle waardigheid terug te vinden als een goddelijk Wezen van Licht.

We wensen iedereen de moed, het geduld, de kracht en de wijsheid toe om door alle reinigende hergeboorte-processen heen te gaan. Deze zijn nodig om het openbarende Licht te kunnen incorporeren. Blijf vooral in het vertrouwen en in het weten dat dat Goddelijke Licht sterker is dan alle andere krachten die zich aan ons tonen. Moge de onderstaande Profetie daar aan bijdragen!

***
Het heeft geen structuur,
behalve die van het inzicht.
Het heeft geen leden,
behalve zij die weten dat ze er deel van uitmaken.
Het heeft geen rivalen,
want het heeft geen competitieve geest.
Het heeft geen ambitie,
ze zoekt alleen hoe ze kan dienen.
Het kent geen grenzen,
want nationalismen zijn verstoken van liefde.
Het is niets op zichzelf,
want het probeert alle groepen en alle religies te verrijken.
Het heeft geen geheim, geen geheimhouding, geen inwijding
behalve het ware begrip van de kracht van de liefde
dat, als we het willen, de wereld zal veranderen,
maar alleen als we eerst onszelf veranderen.

Het erkent alle grote leraren van alle leeftijden
die de waarheid van de liefde hebben geopenbaard.
De deelnemers zullen de waarheid van de liefde
met heel hun wezen beoefenen.
Het wil niet onderwijzen maar zijn,
en door die staat van zijn, te verrijken.
Het erkent de hele planeet als een Wezen
waar we allemaal een deel van zijn.
Het erkent dat de tijd gekomen is
voor de opperste transmutatie,
de ultieme alchemistische daad van verandering,
bewuste verandering van het ego van de wereld
in een vrijwillige terugkeer naar het Geheel.

Het wordt niet hardop verkondigd
maar in de subtiele sferen van liefde.
Het brengt hulde aan al diegenen die in het verleden
de weg hebben gewezen en de prijs hebben betaald.
Haar leden zullen zichzelf kennen aan hun werken en hun wezen,
en door hun ogen, en door geen ander uiterlijk teken
dan een broederlijke of zusterlijke omhelzing.
Haar leden zullen hun leven toewijden
aan de stille liefde voor hun naasten,
hun omgeving en de planeet,
terwijl ze hun werk doen,
hoe verheven of nederig ze ook moge zijn.

Het erkent de suprematie van het Grote Plan
dat alleen kan worden volbracht
als het menselijk ras liefde beoefent.
Het heeft geen beloning te bieden
noch hier noch in het hiernamaals,
behalve de onuitsprekelijke vreugde van Zijn en Liefhebben.
Haar leden zullen vooruitgang boeken
door naar oorzaak en begrip te zoeken,
goed te doen terwijl ze in de schaduw blijven,
en onderwijzen door het voorbeeld te leven.
Haar leden zullen hun naasten genezen,
hun gemeenschap en onze planeet.
Haar leden zullen geen enkele angst en schaamte kennen,
en hun kennis zal tegen alle verwachtingen in zegevieren.
Allen die er deel van uitmaken
zullen zich openbaren in de kerk van Liefde.

Blijf jouw eigen pad trouw, veel liefs,

Mieke & Vincent
https://miekevulink.nl/