Er valt echt al wat te vieren!

Er valt echt al wat te vieren!

27 april 2021 / Door Mieke Vulink

Lieve mensen,
ik wil beginnen met mijn dank uit te spreken naar iedereen die zich inzet om het Licht in zichzelf en in alles wat leeft te blijven bekrachtigen! Meer dan ooit is het nodig dat wij de moed niet opgeven, en dat we blijven beseffen waar we werkelijk mee bezig zijn: met het verdrijven van alle liefdeloosheid, angst, duisternis, onwaarheid en onwetendheid.

Ieder van ons is bezig om op een eigen, unieke manier te ontwaken. Iedere ziel zal dit ontwaken doen vanuit eigen frequentiegolven die in overeenstemming zijn met hun Zielenplan voor dit leven. Je kunt dus niet zeggen dat er maar één ware weg is; we hebben allemaal een andere voorgeschiedenis en dus ook een eigen ’terugvliegroute’ naar ons ware Zelf. Hoe krachtiger en bewuster we die route volgen, des te meer we anderen zullen herinneren aan hun Zielenplan en hun ware Zelf.

Door de dualiteit heen jojo-en

Via ons eigen Licht spiegelen we zowel het licht als het donker in de ander. Dat gebeurt meestal ongezien, tijdens ontmoetingen die ons doen vallen en opstaan, en ons menselijke ups en downs brengen. Veroordeel jezelf niet tijdens een ‘down’; juist het heen-en-weer-reizen tussen donker en licht houdt ons wakker! Alle ups en downs hebben ons enorm geholpen om de dualiteit door te kunnen komen, waarbij de ups richting ons ware Zelf gingen, en de downs er weer vanaf. We zullen blijven jojo-en totdat we de dualiteit overstegen hebben. Dan zullen we voorgoed, van top tot teen en in alle chakra’s geworteld zijn in ons ware Zelf.

Soms vergeten we even dat dualiteit een doorgangsstation is, en niet het eindstation. Dan identificeren we ons weer met wat we in de wereld om ons heen zien. Da’s niet zo leuk, op dit moment … want daar lijken alle tegenpolen haaks tegenover elkaar te staan en lijkt het om een strijd om de waarheid te gaan. Wie zal het winnen, wie zal de verliezer zijn.
Maar als je van een afstandje kijkt zonder je te laten meeslepen in het spel, zie je meteen dat dit volledig ‘onder controle’ van persoonlijkheden staat die reageren op innerlijk ontkende gekwetstheden, liefdeloosheid en onderwaardering. In hun Zielenplan voor dit leven ligt een zware taak besloten om de grootste strijd binnen de dualiteit in alle zichtbaarheid en hoorbaarheid uit te spelen. Zij vormen eigenlijk een werelds toneelstuk waarbij wij als niet-deelnemende toeschouwers onze lessen kunnen trekken. Zij helpen ons om een nog dieper inzicht te kunnen krijgen in hoe het werkt wanneer je je laat vangen door persoonlijke angstconcepten.

In oorsprong zijn we allen Lichtdragers

Wat doet het met je wanneer je innerlijk bevestigt dat we in oorsprong allen Lichtdragers zijn die uit de goddelijke Bron geboren zijn? Wanneer je andere mensen bedankt voor de polen die zij vertegenwoordigen binnen de dualiteit? Wanneer je jezelf herkent en erkent in gewonde zelfdelen die zij via allerlei wegen aan ons tonen, waardoor jij deze delen in jezelf kunt gaan helen? Dankzij dit uitvergrote spel krijgen we een steeds waarachtiger beeld over waar we zelf staan, en wie we in wezen zijn. Dankzij de huidige reis met alle excessen en extremen beseffen we dat niet de dualiteit maar onze Goddelijkheid zowel het begin- als eindstation is. Daarom zullen we dit meest essentiële deel van de reis die we momenteel op Aarde maken gaan voltooien. We gaan door; heel bewust ruimen we innerlijk de onverwerkte restanten van onze levens in de dualiteit op en blijven we vastbesloten koers houden naar onze Goddelijkheid!

Het is lastig om steeds te blijven beseffen dat ons bewustzijn zich momenteel in een rap tempo ontwikkelt. In onszelf en om ons heen zijn er allerlei vaagheden en onzekerheden, die vragen oproepen waarop nog geen eenduidige antwoorden te geven zijn. We zien, lezen of horen dagelijks ‘bewijzen’ van zaken die onszelf soms nog angst inboezemen, mede onder invloed van de gigantisch ontkrachtende, collectieve angstvelden. Wanneer we even ons hogere perspectief kwijt zijn vallen we gemakkelijk terug in oude, fatalistische gedachten en overtuigingen. Is dat zwak? Nee hoor. Integendeel; het heeft een hogere bedoeling. Want tijdens het terugvallen krijgen we een voortreffelijke spiegel voorgehouden die ons toont waar we zelf innerlijk nog wat kunnen opruimen wat ons nog in lagere frequenties weet te trekken.

Gemotiveerd jouw Goddelijkheid blijven omarmen

We gaan naar de kern van waar we momenteel doorheen reizen: de illusionaire werelden die we voor onszelf geschapen hebben om te kunnen groeien! We zijn zelf, bewust of onbewust, de medescheppers van ‘werkelijkheden’ die soms zó waar lijken te zijn dat ze ons weer in oude, omlaag gerichte spiralen weten te vangen. Dat lijkt niet leuk, maar achter alle menselijke strijd om uit die illusies te komen zit een groots plan! We scheppen zelf ons oefenmateriaal waaraan we het beste kunnen groeien.

Deep down in onszelf zit een onvernietigbaar besef van onze Goddelijkheid. We zijn zó gemotiveerd om onszelf te verheffen naar die hogere dimensies, dat we momenteel de meest moeilijke scenario’s naar ons toe trekken, met het diepe vertrouwen dat we hier krachtiger en bewuster dan ooit uit zullen komen. En werkelijk: het gaat ons lukken! We hebben al ontelbaar veel illusies achter ons weten te laten. Er zijn ons honderden schellen van de ogen gevallen waardoor we illusies veel sneller kunnen doorzien en ze kunnen ontmantelen. We beseffen meer dan ooit hoe onze gedachten onze eigen tijdelijke werkelijkheden scheppen; als de gewenste lessen geleerd zijn verdwijnen deze werkelijkheden als sneeuw voor de zon.

En nu staan we voor het allergrootste werk; de terugkeer naar onvoorwaardelijke, allesomvattende en belangeloze Liefde. Om dáár te kunnen komen zullen we oog in oog komen te staan met de meest hardnekkige angstbeelden en angstveroorzakers uit onszelf en uit collectieve velden, die de restanten van onze eigen angstcreaties activeren. Het lijkt alsof we overgeleverd zijn aan bepaalde machten die het niet goed met ons voor hebben. Maar achter deze aardse illusie (besef dat het een spel is dat we samen uitspelen!) ligt een prachtige krachtbron die ons bij de les houdt en ons zorgvuldig op de Weg naar Liefde zal blijven leiden. Ruim de angstrestanten in jezelf op, en de collectieve angstvelden zullen steeds minder grip op je hebben.

Besef met heel je hart dat je door de dualiteit heen reist om innerlijk die ene, rechtschapen leider te ontdekken die jou de weg naar het ware ontwaken zal wijzen. Dat is de meest zuivere leider die voor de allerhoogste Waarheid gaat. Deze leider kun je volledig vertrouwen, juist wanneer jij het vanuit jouw persoonlijkheid niet meer weet, en geen antwoorden meer hebt op vragen die met jouw toekomst te maken hebben. Al jouw groeikansen zullen vanuit Liefde op jouw Weg worden gezet, dus wat er ook maar in jouw dagelijkse leven verschijnt; blijf bevestigen dat het om groeikansen en ontwikkeling van jouw bewustzijn gaat.

Scheppingsenergie bewust inzetten

Veel mensen zijn momenteel volledig gericht op het voorkomen of oplossen van allerlei rampenscenario’s. Maar hiermee vloeit alle oorspronkelijke scheppingsenergie die tot onze beschikking staat weg naar tijdelijke werkelijkheden die in de dualiteit thuis horen. Wanneer we onze scheppingsenergie inzetten om onszelf vrij te maken van al deze duale illusies die ons in kleinheid, angst en onmacht gevangen houden zullen we die machten ontkrachten die ons bij onze Goddelijkheid vandaan houden.

Waarheid, vrijheid en vrede komen van binnenuit, vanuit de verbinding met de Bron van Licht waaruit jij geboren bent. Ook al wijk je soms even van je koers af omdat de collectieve angstvelden grip op je krijgen en je vervolgens vanuit die oude angstrestanten gaat handelen; hoe dan ook zul jij altijd naar die Bronverbinding teruggeleid worden.
Houd dus nog even vol. In hogere dimensies bestaat geen tijd; de tijd wordt hier gevormd, in de materie. Het hele proces waar we nu middenin zitten zal precies zó lang duren als het nodig heeft om de Lichtdragers op de benen en in hun kracht te krijgen, en diegenen te vloeren of op non-actief te zetten wiens Zielenplan daarmee in overeenstemming is.

Het mannelijke en vrouwelijke zijn even waardevol

Het goddelijke vrouwelijke is lang onderdrukt, maar inmiddels in velen al weer ’teruggevonden’ en actief. Maar: zonder het goddelijk mannelijke komen we er niet! Hoewel het accent nog heel erg op het goddelijke vrouwelijke wordt gelegd; ga liever niet mee in het verfoeilijken van het mannelijke en in het verheerlijken van het vrouwelijke. We hebben beide goddelijke, uitgezuiverde polen in onszelf nodig om onszelf op een goede manier uit alle huidige illusievelden te kunnen leiden!

Onze vrouwelijke kant leert om opnieuw, zo veel mogelijk in overeenstemming met de Goddelijke Bron, te ontvangen, te dragen, innerlijk te laten volgroeien en te baren. Onze mannelijke kant is steeds beter in staat om uit de illusionaire werelden van de dualiteit te stappen, zijn vermogens en krachten in te zetten om alle goddelijke processen te behoeden en beschermen, en deze in de vormwereld tot manifestatie te brengen zonder verlies van geestkracht, zoals het in oorsprong in het Goddelijke Plan besloten lag. Wanneer je één van de twee verheerlijkt zullen ze nog altijd blijven zoeken naar Eenheid, via de goddelijke aspecten van die andere pool. Maar hand in hand zullen ze elkaars ontwaken stimuleren, en elkaars goddelijke kwaliteiten spiegelen, bekrachtigen en vermeerderen.

Nou, zet die kroon dan maar op jouw eigen hoofd, die heb je dubbel en dwars verdiend. In werkelijkheid heeft die jou altijd al toebehoord. Sterkte met de laatste loodjes, en vergeet vooral niet na ieder achtergelaten loodje jouw bevrijding en goddelijke thuiskomst te vieren!

Mieke & Vincent

https://miekevulink.nl/