Wat Voor Soort Relatie Bouw Je Op?

Wat Voor Soort Relatie Bouw Je Op?

Door: Matt Kahn – 23 Oktober 2021

Dierbare Mooie,

Er zijn drie basis gehechtheidsstijlen in relaties: angstige gehechtheid, vermijdende gehechtheid en veilige gehechtheid. Velen zijn in staat om deze neigingen waar te nemen in relatie met anderen, maar het is even belangrijk om ons bewustzijn te verruimen om te zien wat voor relatie we opbouwen met het Universum. Als we helder kijken, geven twee van deze gehechtheidsstijlen de tegengestelde uitersten van het ego weer, terwijl de gezonde veilige gehechtheid bestaat als een natuurlijk attribuut van de ziel. Laten we eens wat dieper kijken.

Als een essentiële stap voorwaarts op je pad is het belangrijk te beseffen dat het het spirituele ego is dat ongemak probeert te omzeilen, evenals degene die zich bezighoudt met het eindeloze graven van zelfanalyse. Het is het ego aan beide kanten, of het omzeilt het eindeloos innerlijk graven als een vakantie, of het houdt zich bezig met innerlijk graven als een manier om de neiging om ongemak te omzeilen te corrigeren.

Het spirituele ego heeft twee fundamentele kanten: de ene kant is de angstige gehechtheid van het spirituele ego. Het speelt vaak een afhankelijkheidsrelatie met het universum uit door eindeloos innerlijk werk – zich inbeeldend dat het minder zal aantrekken dan het verlangt of bang om alles wat het verworven heeft te verliezen, met inbegrip van elke vorm van spirituele status zoals oordelen van hoge of lage vibratie, als het de rigoureuze zelfanalyse zou beëindigen waarvan het vreest dat die een toornig ego God-achtig concept zal verstoren dat het zich voorstelt dat boven hem opdoemt.

De andere kant is de vermijdende gehechtheid van het spirituele ego. Hier blijven patronen van afleiding, verslaving, omzeiling en vermijding actief, hetzij als protest tegen het uitputtende drukke werk waartoe het zichzelf veroordeelt, hetzij als een middel om verlichting te zoeken voor de pijnlijke emoties die het niet kan manipuleren, te slim af zijn of te beheersen.

Binnen de uitersten van de angstige en vermijdende gehechtheid van het spirituele ego bestaat de veilige gehechtheidsstijl. Deze behoort tot het licht van je ziel. Het is niet het ene uiterste of het andere, of de neiging om heen en weer te gaan tussen angstig zijn of vermijden.

De veilige hechtingsstijl van de ziel bestaat in het midden. Er wordt vaak naar verwezen als de Middenweg. Het is waar geen emotie te moeilijk is om onder ogen te zien wanneer deze in eenheid wordt geëerd als aspecten van je eigen ontwikkelende goddelijkheid – terwijl je ook nooit uitputtende innerlijke zelfanalyse verwart met het proces om jezelf te leren kennen als de onvoorwaardelijke liefde waar je altijd naar hebt gezocht in andere mensen, plaatsen en dingen. Net zoals een veilige hechting stijl in relatie zorgt voor een perfecte mix van aanwezig zijn met je partner, terwijl ook het respecteren van elkaars behoefte aan ruimte om te verjongen en te verbinden in zichzelf, de veilige gehechtheid je ziel intrinsiek heeft met het universum is niet gebaseerd op angst, geworteld in het dogma van interpretaties van beloning en straf, noch inspireert het tot de angst of vermijding die bestaat binnen de waarnemingsfantasie van het ego, waar het probeert zich voor te doen als de Bron waar het geen idee van heeft dat het er een mee is, totdat het weer geïntegreerd wordt in het licht gedurende de reis van ontwaken.

Wanneer je je vestigt in de Middenweg van de ziel, wordt een meer veilige gehechtheidsstijl gecultiveerd met je relatie met de Bron. Vanuit deze ruimte vervangt zelfzorg uitputtende zelfanalyse om je eigenwaarde te versterken, waardoor je elk gevoel onder ogen kunt zien zonder een innerlijk verhaal van beloning en straf te creëren als een oordeel dat erop geprojecteerd wordt. Evenzo begin je de schoonheid en waarde van zelfanalyse te respecteren als een ruimte om te bezoeken, niet als een plaats van waaruit je moet leven.

Met liefde als jouw gids, samen met het onderzoek van de vraag: “Wat is er gloednieuw aan dit moment?”, geef je toestemming aan zowel de angstige als de vermijdende hechtingsstijlen van het spirituele ego om wederzijds op te lossen in zijn oorspronkelijke vorm van zuiver eeuwig licht. Dit versterkt de belichaamde aanwezigheid van je ziel – langs elke tijdsmeting die het hoogste en grootste goed van je reis dient.

Al die tijd leer je meer van jezelf te houden, niet minder, hoe ongelooflijk het ego ook wenst dat het zijn ervaring zou kunnen verschuiven of hoeveel meer innerlijke analyses het ook eist dat voltooid moeten worden.

Geniet van elk deel van deze nieuwsbrief… en dank u voor uw aanwezigheid hier.

Alles voor Liefde,

Matt

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien