Oordeel Ontstaat Wanneer We Rechtvaardiger Zijn Dan Mededogend.

Oordeel Ontstaat Wanneer We Rechtvaardiger Zijn Dan Mededogend.

Door Matt Kahn – 22 Maart 2022

Men heeft de neiging rechtvaardig te zijn als een plek voor angst om zich te verbergen.

Door te leren mededogen te hebben met de rechtvaardigheid die erop staat anderen te verkleinen en te domineren door hun geloof in projectie, smelten de randen van de starheid om een diepere angst uit te nodigen zich te verstoppen.

Als diepere angsten met mededogen tegemoet worden getreden, lossen zowel oordeel als rechtschapenheid op, waardoor de onschuld in jou veiligheid vindt in het heden – zonder concept of projectie om je achter te verschuilen.

Zelfs als je moet spreken in antwoord op iemands oordeel, als je mededogen toestaat om via jou te communiceren, zou het de ander misschien kunnen vragen: “Wie heeft je pijn gedaan?”

Als het vanuit een authentieke ruimte wordt gevraagd, kan het het patroon van oordelen onderbreken en de ander inspireren om te vragen: “Waarom vraag je wie mij pijn heeft gedaan?” Waarop compassie antwoordt: “Ik vraag wie jou pijn gedaan heeft, omdat jouw woorden (en/of daden) mij op dit moment pijn doen. Als je een ander pijn doet, kan het alleen jouw eigen onverwerkte pijn zijn die de pijn doet.”

Of je het nu hardop zegt, van een afstand door het stellen van grenzen, als een stil gebed van genezing dat je verstuurt als je verhitte interacties verlaat, typt als reactie op opmerkingen op sociale media, of als zegeningen die dagelijks naar de mensheid worden gestuurd, dit is de transformerende schoonheid van hartgericht bewustzijn.

Alles voor Liefde,

Matt Kahn

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org