Matt Kahn: Het Loslaten Van Verslavingen

Matt Kahn: Het Loslaten Van Verslavingen

Door: Matt Kahn 24 September 2021

Opgegroeid in een gezin van mede-afhankelijke-addictive patronen, waar ik de diepe inprenting onder ogen moest zien die het in mij achterliet om op te lossen, bied ik nederig deze woorden aan als wat ik heb geleerd van deze ongelooflijke reis. Moge het je helpen om over de drempel te springen, hoe onzeker of onvoorbereid het ego zich ook voelt:

Echte nuchterheid is de bereidheid om onder ogen te zien hoe diep we onszelf hebben geschaad en onszelf hebben vermeden door verslavingen. We doen dit door het ontgiftingsproces te doorstaan.

Ontgiften van verslavingsmiddelen kan aanvankelijk lijken op een toegangspoort tot de strijd en zwakte die dergelijke patronen pretendeerden ons te helpen ontsnappen, maar het is in het onder ogen zien van elke laag van gevoelens dat ons helpt ontdekken hoe werkelijk krachtig we zijn – onder alles.

Wanneer we ervoor kiezen om echt los te laten, is er niet langer de vraag “hoe kan ik mijn ervaringen precies zo maken als ik het wil?” Dat soort vragen of verlangens sterft samen met gehechtheid aan middelen als manieren die we hebben geprobeerd om de woede van onze eigen meedogenloze pijn te vermijden. Een pijn die alleen maar meedogenlozer wordt door hoe lang of hoe vaak we vermeden hebben hem onder ogen te zien.

In de afwezigheid van onderhandelingen of het microbeheer van emotionele toestanden, is er maar één vraag: “Wat is de gezondste keuze die ik kan maken voor het welzijn en de evolutie van mijn lichaam?”

In de wetenschap dat elke keuze die we maken om onze afstemming op de gezondheid te bevorderen, ook golven van helende energie uitzendt om anderen uit de greep van de verslaving te doen ontwaken.

it wordt de juiste mindset voor verslavingsherstel: ons meer richten op het helpen bevrijden van anderen van verslaving door gezondere keuzes te maken dan te denken aan hoe anders we zouden willen zijn op een bepaald moment.

Als je afkickt van het gebruik van middelen, zal er ook een emotionele zuivering plaatsvinden. Het is een rouwcyclus waarin je rouwt om het verlies van gehechtheid, alsof de stof een vriend was op wie je steunde als het leven te overweldigend werd.

Dit is nog een reden waarom we ons verenigen in een bewuste gemeenschap. Het bestaat zodat we allemaal samen kunnen sterven en herboren worden – het maakt niet uit hoeveel doden en wedergeborenen iemand nodig heeft om te resoneren met gezonde keuzes door elk lichaam, geest, hart en ziel te behandelen als vaten van goddelijkheid.

Het is nuttig om te onthouden dat dit misschien geen gemakkelijke reis is, en dat hoeft het ook niet te zijn. Het is waar we de inzichtelijke vaardigheden leren om grenzen te stellen aan onszelf, ongeacht hoe verleidelijk een ervaring op ons pad komt.

En voor degenen die gehechtheid aan marihuana of roken in het algemeen loslaten, weet dat tweederde van de verlichting die je vindt in het roken niet de psychoactieve ingrediënten zijn die worden geïnhaleerd, maar het langzame tempo waarin elke inademing en uitademing wordt ervaren.

In yoga wordt deze ademhalingsoefening pranayama genoemd. Het kan je helpen je te realiseren dat je, elke keer dat je naar roken verlangde, eigenlijk verlangde naar tijd om één te zijn met je adem. Aangezien we ademen als we voedsel consumeren of dranken drinken, kan dezelfde waarheid gelden voor emotioneel eten en alcoholverslavingen.

Omdat de ademhaling zich verdiept tijdens momenten van orgasme, geldt dezelfde waarheid voor seksverslaving en pornografie.

Als dit zuivere verlangen van afstemming op de adem door het ego filtert, vertaalt het zich in het zoeken naar stoffen of giftige manieren om in te ademen die het lichaam vervuilen in dezelfde mate als iemand zich vervuild voelt door zijn verleden, gestraft door de huidige omstandigheden, en overweldigd door het lage gevoel van eigenwaarde en onwaardigheid in een poging om alles bij elkaar te houden en zich door het leven te worstelen.

Dit is de reden waarom, zelfs nadat de high komt en gaat, velen ofwel hunkeren naar een andere sensatie rit van vermijding of in groter contact komen met hoe ellendig of verloren ze zich voelen in zichzelf.

Als je er echt klaar voor bent om deze sprong te wagen, nodig ik je uit om op ademwerk te leunen, telkens als een verlangen of een moment of een onderhandeling zich voordoet. Want, onder dit alles, is het de kracht van je adem die je werkelijk zoekt. Je zoekt het alleen om het licht van de Bron te ontdekken dat altijd in je leeft – als de adem die je inademt.

We zitten hier allemaal samen in. Samen als Eén.

Zoals altijd, mogen we allemaal zachtaardig, geduldig en mededogend zijn met onszelf. Meer van onszelf houden, niet minder, zonder dat dat een excuus wordt om ons lichaam te misbruiken of ons hoogste pad van verlossing te vermijden.

Zend zoveel liefde naar allen die worstelen of dit lezen.

Alles voor liefde,

Matt

Vertaling: Martien / voor Wakkeremensen.org