Matt Kahn: Acceptatie

Matt Kahn: Acceptatie

11 April, 2022

Je bent niet verplicht om iemand te redden van de tegenstrijdige gevoelens die hij heeft als reactie op zijn perceptie van jou. Dat heet mede-afhankelijkheid.

Vriendschap is een uitwisseling van aanmoediging en steun.

Wanneer iemand anders door iets in jouw leven in de knoop zit en niet in orde kan zijn totdat jij je naar hun kijk op de werkelijkheid hebt laten overhalen, is dat noch een daad van aanmoediging noch een daad van steun.

Daarom moedig ik je aan om mensen op te zoeken die jouw reis steunen en die het vertrouwen hebben dat jij in staat bent om elk moment onder ogen te zien, obstakels te overwinnen en zelfs te leren van keuzes, hoe zinvol het ook voor je is.

Het is één ding als je een vriend om advies vraagt in een moment van nood, twijfel of besluiteloosheid.

Maar het is een heel andere dynamiek wanneer iemand van je verlangt dat je omarmt wat zij vinden dat je moet zien en doen – zonder achting, respect of zorg voor de subjectieve waarheid en soevereiniteit van jouw ervaring.

Dit is de kern van acceptatie.

Alles voor Liefde,

Matt

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org