Wij wachten niet meer af, wij zijn een drempel over gestapt. / 9 juli 2019 / Martha Krul

Wij wachten niet meer af, wij zijn een drempel over gestapt.
9 juli 2019 / Martha Krul
Het is duidelijk. Het universum heeft al diverse keren gezien dat wij het aankunnen.
Je denkt bij jezelf, maar “Ik vind het wel een heel zwaar proces.”
Dat is het natuurlijk ook.
Toen wij ons bewust gingen worden van dit proces, van deze transformatie, toen waren de waarden niet te vergelijken met nu.
Zelf heb ik het idee dat ik nu 3 jaar heel actief aan mijn pagina op Facebook werk.
Dus toen zijn wij redelijk bewust in dit proces gaan staan.
Heb je enig idee hoe die energie toen was?
Welke pieken wij toen al puffend aan het doorwerken waren?
Juist en nu puffen en steunen wij in die zelfde orde van grootte,
maar de energie is zeker niet van die sterkte.
Het is niet te vergelijken.
Daardoor merk je dat je intens gegroeid bent.
Je bent veranderd, maar ook veel creatiever geworden om met deze sterke energieën om te gaan.
Soms is dat heel goed om een moment dat eens te overdenken.
JIJ bent inmiddels een heel ander mens geworden.
Je lijkt in niets meer op wat je was.
En dat is gezien in het universum.

Alles kan in de versnelling…..
Wij hebben het steeds laten zien.
Wij doen het telkens weer.
De planeten geven aan dat het komen gaat.
Wij zullen ons werk doen waarvoor wij op aarde zijn gekomen.
Op steeds meer plekken zie je het licht intensiever worden.
Komen creatieve plannen tot ontwikkeling.
Er zijn zoveel knelpunten ontstaan in ons leven, in onze maatschappij.
Wij hebben de kracht in onszelf gevoeld en gezien.
Wij nemen het heft in handen.
De deuren gaan open.
Wij voelen het, wij doen het.
Wij voelen de wisselwerking met het universum.
Daar wordt gezien waar er extra licht nodig is.
Naar die plekken gaat extra aandacht en energie.
Ieder kent zichzelf inmiddels heel goed.
Een ieder kent zijn sterke kanten en kan daar creatief mee aan het werk.
Wij gaan het nu dagelijks zien.
Het duister wordt belicht en verlicht.
Alles gaat in de openheid.
De duisteren die zich willen “redden”, hebben heel weinig tijd meer. Het licht haalt ze in.
De kracht van het licht is altijd de sterkste en dat zullen wij nu ook zien.
Het licht versterkt iedere dag in hoog tempo.
JIJ werkt daar aan mee.
Namasté
Martha Krul