Wat denk je ervan

 

Wat denk je ervan

4 februari 2023 / Door Martha Krul

Langzaamaan verzachten wij als mens.
Ons ego heeft een flinke stap naar achteren
gedaan.
Ons denken heeft niet meer de overhand,
is nu veel meer aanvullend.

Ons verleden was vaak zwaar en beladen.
Ook dat is nu aan het veranderen.

 

De mooie momenten gaan de boventoon
voeren, waardoor de zware momenten
naar “beneden” zakken.
De mooie momenten blijven je een
positieve energie schenken.
Die verstillen de momenten die niet zo
gemakkelijk waren.

Zo merken wij dat wij niet alleen transparanter
worden, maar ook zachter.
Kneedbaarder en daardoor voegen wij
gemakkelijker in onze verbinding met de ander.

Die prachtige energie van licht en liefde,
verzacht ons.
Daardoor verzacht ook ons denken.
Het brengt je naar positief denken.
Je eigen liefdesenergie trekt je naar
de goede en mooie kanten van de ander.
Je zal gemakkelijk het goede zien in die ander,
daarmee zullen zijn/haar minder aangename
kanten verzachten.

Alles is aan het veranderen.
Wij nemen vanuit een geheel ander energieveld
waar.
Onze beelden krijgen meteen een energetische
invulling.
Vergelijk de visualisatieplaatjes.
Doordat jijzelf in een verzachting bent gekomen,
zal je ook verzachting aantrekken.

Je raakt meer gericht op het mooie,
het goede en het liefdevolle.
Dit heeft te maken met de nieuwe
wereld die wij als nieuwe mensen gaan
vormgeven.

De vrouwelijke energie neemt haar plek in.
De mannelijke energie verzacht, zodat er
een balans kan ontstaan.

Wij keren terug naar onze oorspronkelijke
manier van leven.
Naar onze eigen oorsprong, zoals wij
door de Schepper bedoeld was.

De cirkels worden gesloten.
Het einde zal het nieuwe begin zijn.
Daarna zal er geen begin en einde meer zijn.
Dan is er alleen eeuwig.

Dan zullen de poorten open staan
en zullen hemel en aarde in een open verbinding
zijn.

Zielen zullen dan bewust reizen tussen
de hemel en de aarde.
Er zal geen afscheiding meer zijn.
Het enige onderscheid dat er zal zijn
is het fysieke lichaam, waardoor de zielen
die aan de aarde verbonden zijn, worden herkend.

Na het loslaten van het leven op aarde,
zal dat lichaam achter blijven en zal de
ziel in het volgende leven een andere vorm
aannemen.
Het is een bijzondere tijd.
Het is prachtig dat wij dit al mochten aanschouwen.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/